Spotřebováváme ještě méně plastu

Hledání a zavádění ekologicky ohleduplnějších řešení je vizí, kterou v McDonald's prosazujeme dlouhodobě. Kroky, které v uplynulých letech v České republice podnikáme, zabrání každý rok vzniku víc než 130 tun plastového odpadu. Další významnou úsporu představuje nahrazení klasických PET lahví za rPET u balené vody. Jako jedni z prvních v Evropě si mohou čeští zákazníci McDonald's vychutnat vodu z lahví vyrobených z již recyklovaného plastu. Ročně tím předejdou spotřebě 26 tun plastu.

Novinka ve spolupráci s Kofolou

Zavedení nových obalů je v rámci Evropy spíše novinkou. Dříve, než v Česku se rPET v restauracích McDonald's používal jen v Holandsku, Estonsku, Rakousku a severských zemích. K životnímu prostředí šetrné obaly přichystal McDonald's ve spolupráci se společností Kofola ČeskoSlovensko, které Rajec patří.

Nové obaly vody Rajec ušetří

26

tun panenského PETu,

14

tun CO2

10

tun ropy

11

tun zemního plynu

rPET místo klasického PET v rámci McDonald's znamená:

  • Ušetří 90 % CO2 oproti výrobě z panenského „virgin” PET materiálu.
  • Vypustí o 131 kg metanu, silného skleníkového plynu méně.
  • Vypustí o 65 kg těkavých organických látek (VOC) méně.
  • Vypustí o 38 kg oxidů dusíků méně.

Technologicky náročná výroba

Výroba rPET obalů je poměrně náročný proces a skládá se z celé řady kroků. Ze žlutých kontejnerů je surovina převezena na třídící linku, kde se vybírají obaly vhodné pro recyklaci. Ty se rozemelou na vločky a propláchnou, čímž se nejen zbaví nečistot, ale v teplé vodě se oddělí i další materiály, ze kterých jsou etikety a uzávěry. Následuje výroba regranulátu, tedy rPET, z něhož nakonec vznikají nové nápojové lahve. Při jejich výrobě se využívá buď stoprocentní regranulát, anebo se k němu přimíchává primární surovina v podobě panenského PET. Maximálně však v poměru 8:2.

Dochází tak k víceméně stoprocentní recyklaci. Pro většinu výrobců je složité uzavřít celý proces na jednom místě. Nicméně technologický vývoj v této oblasti je velmi dynamický a vše směřuje k tomu, aby se cirkulární smyčky uzavíraly lokálně.

Plastové lahve jsou baleny a lisovány do balíků podle barev čiré, modré a zelené. K balení dochází na třídících linkách nebo v centralizovaném skladu zálohového systému (foto: partner Alpla)

Prvním krokem při výrobě rPET je třídění od PET lahví jsou odděleny etikety, cizí příměsi např. plechovky). Dále je tříděno dle barev a je také separovaný jiný materiál než PET. (foto: partner Alpla)

PET lahve jako zdroj suroviny pro rPET (foto: partner Alpla)

Vyčištěné a vytříděné rozsekané čiré preformy se nazývají flakes.

Z flakes pak vzniká finální rPET , tzv. pelety

Z granulátu se pak výrábějí preformy , „ampulky“ ze kterých se nafukují lahve. Nalevo klasická, tzv. virgin , napravo rPET preforma.

Z preforem se pak foukají “ už samotné lahve z designové formy. Na fotce Rajec.

Prázdné lahve , do kterých se pak stáčí pramenitá voda Rajec.

rPET, redukce plastu i ekologické hračky v Happy Mealu

Uvedení půllitrových pramenitých vod Rajec v rPET obalech je pouze jedním z mnoha kroků, které McDonald's na poli udržitelnosti podniká. Aktivitám, které staví na první místo planetu, se u nás největší restaurační síť věnuje už od roku 1992.

Aktuálními změnami na cestě k šetrnějšímu provozování restaurací je v McDonald's:

  • Postupné odstraňování plastových kelímků
  • Přechod z plastových na papírová brčka
  • Nahrazení plastových příborů těmi ze dřeva
  • Odstranění plastového víčka u zmrzliny McFlurry
  • Odstranění plastového víčka u salátů
  • Přechod na rPET u balené vody

Ročně tím McDonald's ušetří víc než 130 tun plastu. Od loňského podzimu se také postupně mění plastové hračky v Happy Mealu za ekologicky šetrnější varianty.

Další projekty

Přihlášení k odběru newsletteru