Prohlášení společnosti McDonald's o ochraně soukromí - přehled

Kompletní znění prohlášení

Údaje, které shromažďujeme

Subjekt McDonald's ve vaší jurisdikci (dále jen „my“) shromažďuje údaje, které nám poskytnete, údaje, které vzniknou automaticky, údaje, když využíváte naše technologická řešení, které získáme od třetích stran včetně dalších subjektů McDonald's, a údaje, které jsou veřejně dostupné, například prostřednictvím interakcí na sociálních sítích.


Jak údaje využíváme

Vaše osobní údaje využíváme pro personalizaci a vylepšení vaší zákaznické zkušenosti a abychom vám naše produkty a služby mohli poskytovat novými, inovativními způsoby. Vaše údaje rovněž využíváme k tomu, abychom vás informovali o našich produktech a službách a produktech a službách našich partnerů.


Jak údaje sdílíme

Vaše údaje můžeme sdílet v rámci naší rodiny McDonald's, která zahrnuje McDonald's Corporation, její dceřiné společnosti, franšízanty McDonald's a naše dodavatele.


Ochrana osobních údajů dětí

Mimořádně důrazně se zavazujeme chránit osobní údaje dětí a vyzýváme rodiče, aby pravidelně dohlíželi na online aktivity svých dětí.


Vaše volby a práva

Je-li to možné, umožníme vám možnost volby v souvislosti s tím, jak využíváme vaše osobní údaje. Většina našich online služeb zahrnuje oddíl „profil“, v němž si můžete nastavit předvolby ohledně ochrany osobních údajů, a to včetně předvoleb týkajících se marketingových sdělení. Rovněž vám mohou náležet některá práva vyplývající z platné legislativy o ochraně osobních údajů.


Využívání našich online služeb a dalších technologií

Pro personalizaci a vylepšování vaší zákaznické zkušenosti využíváme cookies, webové signály a podobné technologie.


Odkazy na další webové stránky a sociální sítě

Naše online služby mohou zahrnovat odkazy na webové stránky provozované třetími stranami. Rovněž můžeme do našich online služeb zahrnout služby poskytovatelů sociálních sítí třetích stran. Veškeré údaje, které těmto třetím stranám poskytnete, se řídí jejich zásadami ochrany osobních údajů, a proto jsou mimo naši kontrolu.


Bezpečnost údajů

Zavazujeme se přijímat vhodná opatření, abychom vaše osobní údaje udrželi v bezpečí. Mějte prosím na paměti, že žádný systém informačních technologií (IT) ani žádný přenos prostřednictvím veřejné internetové sítě nemůže být zaručeně 100% bezpečný.


Uchovávání

Vaše údaje uchováváme jen po dobu nezbytně nutnou pro uvedené účely. Obecně vaše údaje uchováváme jen po takovou dobu, abychom mohli spravovat náš vztah s vámi a postupovali v souladu s právními předpisy.


Mezinárodní předávání údajů

Rodina McDonald's je ve své podstatě globální. Proto můžeme předávat vaše údaje do dalších zemí, ale činíme tak pouze v souladu s platnými ustanoveními a pouze v případě, že je zajištěna odpovídající úroveň ochrany.


Změny našeho prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme čas od času měnit. O těchto změnách vás budeme informovat tak, že novou verzi zveřejníme zde a/nebo vás budeme kontaktovat přímo.


Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo stížnosti, kontaktujte našeho globálního pověřence pro ochranu osobních údajů nebo přímo nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v dodatku specifickém pro danou zemi.


Kompletní znění prohlášení

Přihlášení k odběru newsletteru