Prohlášení společnosti McDonald's o ochraně soukromí

Poslední aktualizace: 17. října 2023

I. Úvod

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje, jak McDonald's v níže uvedených zemích shromažďuje, využívá, chrání a sdílí osobní údaje našich zákazníků. Zákazníky rozumíme osoby, které navštěvují naše restaurace, používají naše webové stránky a mobilní aplikace nebo s námi jinak interagují.

Některé země, v nichž působíme, mají zákony, které vyžadují, abychom sdíleli konkrétní údaje o ochraně osobních údajů s našimi zákazníky v těchto zemích. Prohlášení o ochraně osobních údajů se proto skládá ze dvou oddílů – z globálně použitelného prohlášení a dodatků specifických pro následující země:

 • Rakousko
 • Německo
 • Polsko
 • Švýcarsko
 • Belgie
 • Irsko
 • Portugalsko
 • Velká Británie
 • Česká republika
 • Itálie
 • Slovensko
 • Spojené státy americké
 • Francie
 • Nizozemsko
 • Španělsko

II. Globální ochrana osobních údajů

Správce údajů spravující vaše osobní údaje je subjekt McDonald's v jurisdikci, v níž jsou vaše osobní údaje shromažďovány (dále jen „my“). Více informací naleznete v příslušném dodatku specifickém pro danou zemi.

Pokud jste zákazník v zemi, která není uvedena výše, naleznete příslušné prohlášení o ochraně osobních údajů na webových stránkách McDonald's dané země.

Mnoho našich restaurací vlastní a provozují franšízanti, kteří jsou nezávislými podnikateli. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na naše franšízanty ani na webové stránky nebo mobilní aplikace, které provozují. Informace o tom, jak naši franšízanti shromažďují a využívají osobní údaje zákazníků, naleznete v prohlášeních o ochraně osobních údajů našich franšízantů.

 1. Údaje, které shromažďujeme
 2. Jak využíváme údaje, které shromažďujeme
 3. Jak sdílíme údaje, které shromažďujeme
 4. Prohlášení o ochraně osobních údajů dětí
 5. Vaše volby a práva
 6. Využívání našich online služeb a dalších technologií
 7. Odkazy na další webové stránky a sociální sítě
 8. Bezpečnost údajů
 9. Uchovávání
 10. Mezinárodní předávání údajů
 11. Změny našeho prohlášení o ochraně osobních údajů
 12. Kontaktujte nás

1. Údaje, které shromažďujeme

Můžeme shromažďovat vaše osobní údaje, když navštěvujete naše restaurace, používáte naše webové stránky nebo mobilní aplikace (dále jen „online služby“) nebo s námi jinak interagujete (společně dále jen „služby“). Údaje, které shromažďujeme, spadají do tří kategorií:

 1. údaje, které nám poskytnete;
 2. údaje, které shromažďujeme automatizovanými cestami, když využíváte naše služby;
 3. údaje, které shromažďujeme z jiných zdrojů (viz níže).

Obecně platí, že nejste povinni poskytovat žádné osobní údaje. V některých případech vám však nebudeme moci poskytovat naše služby, pokud nám své osobní údaje neposkytnete.

Můžeme kombinovat údaje, které nám poskytnete, s údaji, které shromažďujeme automatizovanými cestami, a s údaji, které získáváme z jiných zdrojů. Například pokud do svého profilu v naší mobilní aplikaci uvedete platební metodu, můžeme váš profil zkombinovat s údaji, které obdržíme od našich zpracovatelů plateb nebo jiných poskytovatelů v souvislosti s transakcemi uskutečněnými se stejnými platebními údaji v našich restauracích.

Shromažďujeme údaje, které nám poskytnete

V závislosti na tom, jakým způsobem s námi interagujete, nám můžete poskytnout následující údaje:

 • osobní údaje, jako je vaše jméno, poštovní a e-mailová adresa, telefonní číslo, údaje o narozeninách a další kontaktní údaje, pokud se zaregistrujete v rámci našich online služeb, přihlásíte se na Wi-Fi, zúčastníte se některé z našich soutěží nebo nás kontaktujete telefonicky nebo prostřednictvím našich online služeb;
 • demografické údaje, jako je věk nebo pohlaví;
 • údaje o transakci včetně údajů o produktech, které jste si zakoupili, cenách, platební metodě a platebních údajích;
 • údaje o účtu, jako je například vaše uživatelské jméno nebo heslo (nebo jakýkoliv jiný údaj, který vás identifikuje) použité pro přístup k našim online službám nebo pro zakoupení nebo využití našich produktů a služeb;
 • údaje o profilu včetně vašich oblíbených produktů a služeb nebo časů, kdy nás nejraději navštěvujete; a
 • další osobní údaje, které se nám rozhodnete poskytnout, když s námi interagujete (včetně interakcí prostřednictvím sociálních sítí).

Shromažďujeme údaje automatizovanými cestami

Můžeme využívat automatizované technologie pro shromažďování údajů z vašeho počítačového systému nebo mobilního zařízení, když navštěvujete naše restaurace, využíváte naše online služby nebo technologie uvnitř restaurace. Mezi tyto automatizované technologie mohou patřit cookies, lokální sdílené objekty a webové signály. Více informací o cookies a dalších technologiích naleznete níže v oddíle 6.

Můžeme shromažďovat údaje týkající se:

 • adresy internetového protokolu (IP adresy);
 • operačního systému počítače nebo mobilního zařízení a typu prohlížeče;
 • typu mobilního zařízení a jeho nastavení;
 • jedinečného identifikátoru zařízení (UDID) nebo identifikátoru mobilního zařízení (MEID) vašeho mobilního zařízení;
 • sériových čísel zařízení a jeho jednotlivých komponentů;
 • reklamních identifikátorů (například identifikátoru pro reklamu (IDFA) na zařízeních Apple) nebo podobných identifikátorů;
 • odkazující webové stránky (webové stránky, které vás přivedly na tu naši) nebo aplikace;
 • online aktivit na jiných webových stránkách, v jiných aplikacích nebo na sociálních sítích;
 • návštěv našich restaurací zaznamenaných prostřednictvím digitálních technologií (např. videonahrávky); a
 • aktivit spojených s tím, jak využíváte naše online služby nebo technologie v restauracích, jako například jaké dílčí stránky navštěvujete na našich webových stránkách nebo v našich mobilních aplikacích.

Naše online služby a technologie v restauracích mohou shromažďovat údaje o přesné poloze vašeho mobilního zařízení nebo počítače prostřednictvím geolokace a technologií, jako je GPS, Wi-Fi, Bluetooth nebo blízkost vysílače. U většiny mobilních zařízení a počítačových systémů můžete deaktivovat shromažďování těchto údajů prostřednictvím nastavení zařízení nebo internetového prohlížeče. Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně toho, jak nám zabránit ve shromažďování přesných údajů o vaší poloze, doporučujeme, abyste kontaktovali svého poskytovatele mobilních služeb, výrobce zařízení nebo poskytovatele internetového prohlížeče. Některé online služby a technologie v restauracích nemusí bez údajů o vaší poloze fungovat správně.

Shromažďujeme údaje z jiných zdrojů

Můžeme shromažďovat údaje o vás od našich obchodních partnerů a dodavatelů (např. platformy zajišťující rozvoz jídel, poskytovatelé dat nebo zpracovatelé plateb) nebo z veřejných zdrojů (například vaše veřejné příspěvky na sociálních sítích).

Zpět na začátek

2. Jak využíváme údaje, které shromažďujeme

Údaje, které shromažďujeme, využíváme pro následující účely:

 • pro poskytování našich produktů a služeb a uzavírání smluv s vámi, včetně zpracování plateb a zákaznické podpory;
 • pro správu našeho vztahu s vámi včetně řízení zpětné vazby a zákaznických průzkumů;
 • pro personalizaci a vylepšování našich produktů a služeb a vaší celkové zákaznické zkušenosti, zejména prostřednictvím vylepšování našich stávajících technologií a vyvíjení nových produktů s služeb a využití technologií profilování (pokud vás na takové využití samostatně neupozorníme, součástí těchto technologií nebudou automatizovaná individuální rozhodnutí, která by pro vás měla právní důsledky nebo by vás podobným způsobem ovlivnila);
 • pro poskytování obecných a personalizovaných elektronických a jiných než elektronických přímých marketingových informací a pro podporu našich cílených reklamních iniciativ v souvislosti s našimi produkty a službami a produkty a službami našich obchodních partnerů (včetně speciálních akcí, soutěží, slosování, závodů a loterií);
 • pro obchodní analýzu včetně spotřebitelských a provozních průzkumů, pro vyhodnocení efektivity našeho prodeje, online služeb, marketingu a reklamy a pro analýzu trendů na trhu a (budoucí) poptávky zákazníků;
 • pro zajištění bezpečnosti našich online služeb a technologií v restauraci včetně odhalování, prevence a vyšetřování útoků;
 • pro účely ochrany, odhalování a prevence podvodů a dalších zločinů, pohledávek a jiných závazků;
 • na ochranu práv, bezpečnosti, zdraví a bezpečí našich zákazníků, zaměstnanců, franšízantů a veřejnosti a na ochranu našeho majetku;
 • pro anonymizaci vašich údajů pro další interní a externí využití způsobem, který znemožní vaši identifikaci;
 • pro účely dodržování právních předpisů a našich norem obchodního chování; a
 • pro stanovení, uplatnění nebo obhájení právního nároku.

Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s vámi, můžeme využít i jinými způsoby, o nichž vás informujeme v okamžiku, kdy údaje shromažďujeme nebo dříve, než je začneme užívat pro uvedené jiné účely.

Pokud jsme usazeni v EU nebo Evropském hospodářském prostoru („EHP“) nebo jsme jinak vázáni obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“), zpracováváme vaše osobní údaje na základě:

 • nutnosti plnit smlouvu, kterou jsme s vámi uzavřeli, nebo nutnosti podniknout kroky na vaši žádost předtím, než tuto smlouvu uzavřeme (článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
 • našeho převažujícího oprávněného zájmu personalizovat a zlepšovat vaši celkovou zákaznickou zkušenost a dosahovat účelů stanovených výše (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR);
 • nutnosti dodržovat právní předpisy, jimiž jsme vázáni (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR); nebo v některých případech
 • na základě vašeho souhlasu, o nějž vás můžeme požádat v rámci samostatného postupu (článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Zpět na začátek

3. Jak sdílíme údaje, které shromažďujeme

Vaše osobní údaje neprodáváme a sdílíme je pouze tak, jak je popsáno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo jak vám sdělíme v okamžiku, kdy vaše údaje shromažďujeme.

Upozorňujeme, že některé státní zákony USA mohou definovat pojem „prodej“ tak, že zahrnuje sdílení osobních údajů s třetími stranami za úplatu. Řada společností má standardní úmluvy s online reklamními sítěmi a analytickými společnostmi, které tak mohou být potenciálně považovány za odpovídající definici prodeje. Více informací naleznete v Doplňujícím upozornění pro kalifornské spotřebitele v Dodatku specifickém pro USA (níže).

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s

 • členy rodiny McDonald's: Rodina McDonald's sestává z McDonald's Corporation a McDonald's Global Markets LLC a jejich přidružených a dceřiných společností (dále jen „subjekty McDonald's“) a franšízantů subjektů McDonald's;
 • dodavateli, kteří nám pomáhají provozovat naše podnikání (včetně poskytovatelů služeb informačních technologií a marketingových agentur, které využíváme, i dodavatelů, kteří pro nás tyto údaje využívají pro odhalování nebo prevenci podvodů a kteří mohou tyto údaje využít pro poskytování služeb v oblasti odhalování a prevence dalším osobám);
 • veřejnými orgány a soudy;
 • kupujícími nebo jinými stranami podílejícími se na podnikové transakci v případě, že se rozhodneme prodat nebo převést naši firmu jako celek nebo její část;
 • našimi profesionálními poradci, jako jsou naši právní zástupci, auditoři a pojišťovací makléři; a
 • obchodními partnery, pokud se podílejí na vaší zákaznické zkušenosti včetně dodávky produktů nebo služeb (např. platformy zajišťující rozvoz jídel).

Zpět na začátek

4. Prohlášení o ochraně osobních údajů dětí

Jsme si vědomi toho, jak důležité je chránit vaše osobní údaje, když využíváte naše online služby. Mimořádně důrazně se zavazujeme chránit osobní údaje dětí, které navštěvují nebo využívají naše online služby. Více informací o tom, jak konkrétní země chrání osobní údaje dětí, naleznete v dodatku specifickém pro danou zemi.

Vyzýváme rodiče, aby pravidelně monitorovali online aktivity svých dětí a dohlíželi na ně. Pokud máte jakékoliv dotazy v souvislosti s postupy spojenými s osobními údaji svých dětí, kontaktujte našeho globálního nebo místního pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže. Pokud kontaktujete místního pověřence pro ochranu osobních údajů, zvolte příslušnou úřadovnu v zemi, v níž jste zákazníkem.

Zpět na začátek

5. Vaše volby a práva

Marketingová sdělení

Pokud jste přihlášeni k odběru našich marketingových sdělení, můžete se později opět odhlásit v souladu s pokyny pro odhlášení v marketingových sděleních, která vám zasíláme. Obecně rovněž můžete nalézt své předvolby ohledně komunikace s pokyny pro případné odhlášení v oddíle „profil“ v online službách, které využíváte. Je možné, že své předvolby ohledně komunikace rovněž můžete měnit v nastavení svého zařízení. Odhlásit z odběru se také můžete tak, že kontaktujete našeho globálního nebo místního pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže. Pokud kontaktujete místního pověřence pro ochranu osobních údajů, zvolte příslušnou úřadovnu v zemi, v níž jste zákazníkem.

Pokud se odhlásíte z odběru našich marketingových sdělení, můžeme vám stále zasílat sdělení týkající se vašich transakcí, veškerých účtů, které u nás máte, a veškerých soutěží, závodů, slosování a loterií, jichž se účastníte. Odhlášení odběru jedné formy sdělení neznamená, že jste se zároveň odhlásili z odběru ostatních forem sdělení. Například pokud se odhlásíte z odběru marketingových e-mailů, můžete stále dostávat marketingové SMS zprávy, pokud jste se přihlásili k jejich odběru. Upozorňujeme, že pokud dostáváte sdělení od franšízanta McDonald's, budete muset odběr odhlásit přímo u tohoto franšízanta.

Osobní údaje nesdílíme s třetími stranami pro jejich vlastní účely přímého marketingu, pokud nám k tomuto sdílení neudělíte povolení. Pokud vás upozorníme a vy vyjádříte svůj souhlas, budeme vaše osobní údaje sdílet v souladu s vašimi pokyny.

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

V souladu s platnými právními předpisy můžete mít právo (za podmínek a v rozsahu stanoveném v platných právních předpisech):

 • zkontrolovat, zda uchováváme vaše osobní údaje a případně jaké a získat přístup k těmto údajům nebo si vyžádat jejich kopie;
 • požadovat opravu, doplnění, anonymizaci, zablokování nebo vymazání údajů o vás, které jsou nepřesné, neúplné, zastaralé, zbytečné, příliš rozsáhlé nebo zpracované způsobem, který neodpovídá platným právním předpisům;
 • požadovat omezení shromažďování, zpracování nebo užívání údajů o vás;
 • za některých okolností vznést z oprávněných důvodů námitku vůči zpracování vašich údajů nebo odvolat svůj souhlas se zpracováním, který jste dříve udělili, přičemž toto odvolání nemá vliv na zákonnost zpracování před odvoláním;
 • požadovat přenositelnost údajů; a
 • vznést stížnost u příslušného orgánu.

Více informací o těchto právech a zemích, kde lze tato práva uplatnit, naleznete v dodatku specifickém pro danou zemi.

Zpět na začátek

6. Využívání našich online služeb a dalších technologií

My a naši dodavatelé můžeme používat cookies, webové signály a další podobné technologie v rámci našich online služeb a v dalších oblastech spojených s naším podnikáním, jako je online reklama, pro shromažďování informací a abychom vám mohli dodat služby nebo produkty, které požadujete.

Cookies a další technologie

„Cookie“ je malý textový soubor, který je umístěn do internetového prohlížeče nebo zařízení uživatele internetu a používá se pro zapamatování a/nebo získávání údajů o uživateli.

„Webový signál“ je malý objekt nebo obrázek, který je součástí webové stránky, aplikace nebo e-mailu a používá se pro sledování aktivity. Webové signály se rovněž někdy označují jako pixely a tagy.

Pro informaci uvádíme následující:

 • Při používání našich online služeb vám může být přidělena cookie.
 • Nabízíme některé prvky, které jsou k dispozici pouze prostřednictvím užívání cookies a dalších podobných technologií.
 • Můžeme používat jak dočasné cookies (po dobu vaší návštěvy), tak permanentní cookies (jejichž platnost vyprší po uplynutí stanovené doby) a další technologie sledování.
 • Naše online služby a další oblasti spojené s naším podnikáním mohou být opatřeny webovými signály.

Jak my, tak vybrané třetí strany (jako například naše reklamní sítě) mohou tyto technologie využívat pro shromažďování údajů o vašich online aktivitách v průběhu času a napříč webovými stránkami a zařízeními třetích stran a při využívání našich online služeb pro další personalizaci vaší zkušenosti s námi.

Pokud si nepřejete přidělení cookie nebo pokud chcete, aby vás prohlížeč na přidělení cookie upozornil, změňte nastavení svého internetového prohlížeče. Klikněte na volbu „Nápověda“ ve svém prohlížeči, kde naleznete návod, jak změnit předvolby ohledně cookies. Pokud deaktivujete všechny cookies, pravděpodobně nebudete moci využívat všechny prvky, které webové stránky nabízí.

Některé novější internetové prohlížeče mohou mít předvolbu „Nesledovat“ (Do Not Track), která vysílá záhlaví „Nesledovat“ webovým stránkám, které navštěvujete, s informací, že nechcete, aby vaše aktivita byla sledována. McDonald's v současné době nepodniká kroky v reakci na signály „Nesledovat“, protože dosud nebyla vytvořena jednotná technologická norma. Neustále sledujeme nové technologie a je možné, že se normou budeme řídit, jakmile bude vytvořena.

Více informací o tom, jak se používají cookies a související technologie v zemi, kde jste zákazníkem, může být uvedeno v dodatku specifickém pro danou zemi nebo v oddíle obsahujícím předvolby ohledně cookies v rámci online služby.

Cílená reklama

Když využíváte naše online služby, můžeme my (a naši dodavatelé) shromažďovat údaje o vašich aktivitách, abychom vám mohli nabídnout reklamu uzpůsobenou na míru vašim zájmům.

Vzhledem k tomu, že využíváme reklamní sítě, můžete vidět některé reklamy na jiných webových stránkách. Díky reklamní síti můžeme cíleně vybírat informace, které vám posíláme, na základě vašich zájmů, dalších informací souvisejících s vámi a kontextových prostředků. Tyto reklamní sítě sledují vaše online aktivity v průběhu času tak, že shromažďují údaje vyplývající z užívání cookies, webových signálů a dalších technologií. Reklamní sítě tyto informace využívají k tomu, aby vám zobrazovaly reklamy, které pro vás mohou být mimořádně zajímavé. Reklamní sítě, které využíváme, mohou shromažďovat údaje o vašich návštěvách webových stránek, které jsou rovněž součástí příslušné reklamní sítě, jako jsou například stránky nebo reklamy, které zhlédnete, a o tom, jak webové stránky využíváte. Tyto údaje využíváme, jak v rámci našich online služeb, tak v rámci webových stránek třetích stran, jež jsou součástí reklamních sítí, abychom vám mohli nabízet reklamy na míru vašim potřebám a abychom mohli posoudit efektivitu našeho marketingu.

Z cílené reklamy se můžete odhlásit na webových stránkách Aliance pro digitální reklamu nebo na webových stránkách Iniciativy pro síťovou reklamu . Pokud se rozhodnete odhlásit, budete i nadále dostávat reklamu, ale nebude uzpůsobena vašim zájmům. Další informace o možnostech volby v souvislosti s cílenou reklamou naleznete v dodatku specifickém pro danou zemi nebo v oddíle předvolby cookies v rámci online služby. V závislosti na typu a verzi operačního systému vašeho mobilního zařízení můžete kromě toho rovněž být dotázáni, zda chcete cílenou reklamu aktivovat.

Více informací zde

Zpět na začátek

7. Odkazy na další webové stránky a sociální sítě

Naše online služby mohou zahrnovat odkazy na webové stránky, které neprovozujeme my, ale třetí strany. Pokud navštívíte jednu z těchto odkazovaných webových stránek, měli byste si přečíst zásady ochrany osobních údajů, podmínky užívání a další zásady těchto webových stránek. Za zásady a postupy třetích stran neneseme žádnou odpovědnost. Veškeré údaje, které poskytnete těmto organizacím, podléhají jejich zásadám ochrany osobních údajů, podmínkám užívání a dalším zásadám.

Součástí našich online služeb rovněž mohou být poskytovatelé dalších aplikací, nástrojů, widgetů a zásuvných modulů (dále jen „plug-iny“), jako například facebooková tlačítka „To se mi líbí“, které rovněž mohou využívat automatizované metody shromažďování údajů o tom, jak tyto prvky využíváte. Tyto organizace mohou využívat údaje v souladu s jejich vlastními zásadami ochrany osobních údajů. Další informace ohledně možností volby v souvislosti s těmito plug-iny naleznete v dodatku specifickém pro danou zemi.

Zpět na začátek

8. Bezpečnost údajů

Zavazujeme se přijímat vhodná opatření, abychom vaše osobní údaje udrželi v bezpečí. Naše technická, organizační a fyzická opatření mají za cíl chránit osobní údaje před náhodnou, nezákonnou nebo neoprávněnou ztrátou, přístupem, zveřejněním, užíváním, pozměněním nebo zničením. I když činíme maximum pro to, abychom chránili naše informační systémy, nemohou být žádné webové stránky, mobilní aplikace, počítačový systém nebo přenos údajů prostřednictvím internetu nebo kterékoliv jiné veřejné sítě zaručeně 100% bezpečné.

Zpět na začátek

9. Uchovávání

Vaše údaje uchováváme po dobu nezbytnou pro realizaci účelů uvedených v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů a po dobu umožňující nám dodržet naše zásady uchovávání záznamů (není-li ze zákona vyžadována delší doba uchovávání). Naše zásady uchovávání jsou v souladu s platnými právními předpisy. Vaše údaje uchováváme a využíváme v rozsahu nezbytném pro to, abychom mohli spravovat váš vztah s námi, personalizovat a zlepšovat vaši celkovou zákaznickou zkušenost a dodržovat naše závazky vyplývající z právních předpisů (například pokud jsme povinni uchovávat vaše údaje, abychom postupovali v souladu s platnými právními předpisy v oblasti daní), řešit spory, vymáhat naše smlouvy a pro další účely, které jsou popsány v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Zpět na začátek

10. Mezinárodní předávání údajů

Rodina McDonald's je ze své podstaty globální a její obchodní postupy, struktury vedení a technické systémy překračují hranice. Proto můžeme sdílet údaje o vás v rámci rodiny McDonald's a předávat je do zemí na celém světě, v nichž naši dodavatelé nebo členové rodiny McDonald's působí. Mezinárodní předávání údajů vždy probíhá v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů a odpovídá platným právním předpisům.

Jsme-li usazeni v oblasti EU/EHP, v Spojeném království nebo ve Švýcarsku nebo jsme jinak vázáni GDPR nebo podobnými zákony, předáváme vaše osobní údaje pouze do zemí, které podle těchto zákonů poskytují odpovídající úroveň ochrany, nebo v případě, že jsme zjistili či potvrdili, že všichni příjemci údajů poskytují odpovídající úroveň ochrany, a to zejména prostřednictvím uzavření příslušných smluv o předávání údajů na základě standardních smluvních doložek (např. prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/914) a dalších vhodných opatření, která na požádání doložíme.

Účast McDonald's Corporation a McDonald's Global Markets LLC’s v EU–USA a Švýcarsko–USA rámcích na ochranu osobních údajů

McDonald's Corporation a McDonald's Global Markets LLC, dceřiná společnost ve výlučném vlastnictví, se podílejí na a dodržují rámec EU–USA na ochranu osobních údajů (dále jen „EU–USA ROOÚ“), rozšíření EU–USA ROOÚ pro Spojené království a rámec Švýcarsko–USA na ochranu osobních údajů (dále jen „Švýcarsko–USA ROOÚ“) (dále spolu jen „ROOÚ“) jak je stanoveno Ministerstvem obchodu USA v souvislosti se shromažďováním, užíváním a uchováváním osobních údajů z členských zemí Evropské unie, Spojeného království a Švýcarska. Pouze pro účely tohoto oddílu o ROOÚ se o McDonald's Corporation a McDonald's Global Markets LLC jednotlivě i souhrnně hovoří jako o „McDonald's Global“. V souvislosti se svou účastí v ROOÚ McDonald's Global podléhá vyšetřovací a vymáhací pravomoci Federální obchodní komise.

Jako účastník ROOÚ se McDonald's Global zavazuje a osvědčuje Ministerstvu obchodu USA, že dodržuje: (i) zásady rámce EU–USA na ochranu osobních údajů (Principy EU–USA ROOÚ) v souvislosti se zpracováním osobních údajů přijatých z Evropské unie; (ii) rozšíření EU–USA ROOÚ pro Spojené království v souvislosti se zpracováním osobních údajů přijatých ze Spojeného království; a (iii) zásady rámce Švýcarsko–USA na ochranu osobních údajů (Principy Švýcarsko–USA ROOÚ) v souvislosti se zpracováním osobních údajů přijatých ze Švýcarska. Dojde-li k rozporu mezi podmínkami uvedenými v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů a Principy EU–USA ROOÚ a/nebo Principy Švýcarsko–USA ROOÚ, přednost budou mít Principy. Chcete-li se dozvědět více o programu ROOÚ a prohlédnout si naši certifikaci, navštivte stránku.

Pro informaci uvádíme následující:

 • McDonald's Global může sdílet osobní údaje, které jsou předmětem ROOÚ Principů, s dodavateli, které McDonald's Global poskytují služby jako zprostředkovatelé, jak je popsáno výše v oddíle 3. McDonald's Global může být povolán k odpovědnosti v souladu s ROOÚ, pokud uvedení dodavatelé zpracovávají uvedené osobní údaje způsobem, který neodpovídá ROOÚ, ledaže McDonald's Global prokáže, že není odpovědný za skutečnost vedoucí ke vzniku škody.
 • McDonald's Global může zveřejňovat osobní údaje přijaté na základě ROOÚ v reakci na zákonné žádosti veřejných orgánů, mimo jiné proto, aby splnil požadavky související s národní bezpečností nebo vymáháním práva.
 • Máte právo vyžádat si přístup k osobním údajům přijatým ze strany McDonald's Global na základě ROOÚ a na základě vlastní volby omezit užívání a zveřejňování těchto údajů ze strany McDonald's Global. Chcete-li uplatnit svá práva a volby, kontaktujte McDonald's Global prostřednictvím adresy, telefonního čísla nebo e-mailové adresy uvedených níže nebo aktualizujte své preference prostřednictvím lišty se soubory cookies na našich webových stránkách.

Postupy McDonald's Global v souvislosti s ochranou osobních údajů jsou uvedeny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. McDonald's Global můžete kontaktovat kdykoliv, jak je uvedeno v části Kontaktujte nás níže, máte-li jakékoliv dotazy, obavy nebo stížnosti v souvislosti s jeho postupy v oblasti ochrany osobních údajů a účastí v ROOÚ; pro tyto účely použijte adresu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu uvedené níže. Svoji stížnost můžete rovněž adresovat místnímu orgánu pro ochranu údajů a McDonald's Global s nimi bude spolupracovat na vyřešení vašeho problému.

Pokud McDonald's Global není schopen vyřešit váš problém spojený s osobními údaji, jež McDonald's Global přijal v ROOÚ, máte právo předat svoji stížnost JAMS, nezávislé agentuře pro řešení sporů se sídlem ve Spojených státech, která vám bezplatně poskytne pomoc. Chcete-li vyhledat pomoc v souvislosti s nevyřešeným problémem, navštivte webové stránky JAMS pro řešení sporů souvisejících s ROOÚ. Pokud JAMS není schopna váš problém vyřešit, můžete mít za určitých podmínek právo využít závazného rozhodčího řízení. Pro více informací o této možnosti navštivte webové stránky zaměřené na podání stížnosti v souvislosti s ROOÚ.

Upozorňujeme, že výše uvedené postupy se týkají pouze řešení sporů týkajících se osobních údajů, jež McDonald's Global přijal v ROOÚ. Jakékoliv jiné spory, které případně máte s McDonald's Global nebo jinými členy rodiny McDonald's nebo jejich zástupci, jednateli, agenturami, vedoucími pracovníky, řediteli nebo zaměstnanci, je třeba řešit v souladu s podmínkami užívání příslušných webových stránek, mobilních aplikací, e-mailových newsletterů, odběru e-mailů nebo jiných digitálních prvků vlastněných nebo ovládaných členem rodiny McDonald's.

Více informací o ROOÚ programu a certifikaci McDonald's Global naleznete na webových stránkách ROOÚ.

Zpět na začátek

11. Změny našeho prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů nabývá účinnosti v den uvedený v hlavičce prohlášení. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme čas od času změnit. Pokud jej změníme, zveřejníme jeho aktualizovanou verzi zde a změníme „datum poslední aktualizace“ (datum nabytí účinnosti prohlášení) v hlavičce prohlášení a/nebo vás budeme kontaktovat přímo, pokud to v souladu s platnými právními předpisy budeme považovat za vhodné. Aktuální verzi prohlášení byste měli pravidelně kontrolovat zde.

Zpět na začátek

12. Kontaktujte nás

V souladu s našimi normami obchodního chování dodržujeme etické standardy, pokud jde o soukromí a ochranu osobních údajů, a uvítáme jakoukoliv případnou zpětnou vazbu nebo otázku týkající se shromažďování a zpracování vašich osobních údajů.

Naše kontaktní údaje, kontaktní údaje našeho místního pověřence pro ochranu osobních údajů a dále kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, je-li jmenován, jsou uvedeny v dodatku specifickém pro danou zemi.

Globálního pověřence pro ochranu osobních údajů McDonald's je možné kontaktovat na adrese:

Attention: Global Data Protection Office
Privacy at McDonald's, Dept. 282
110 North Carpenter Street
Chicago, IL 60607-2101, USA
contact.privacy@us.mcd.com

McDonald's Corporation jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož je možné kontaktovat na adrese:

Attention: Global Data Protection Office
Privacy at McDonald's, Dept. 282
110 North Carpenter Street
Chicago, IL 60607-2101, USA
contact.privacy@us.mcd.com

Zpět na začátek

III. Zásady zpracování osobních údajů McDonald's – Česká republika

Toto prohlášení o ochraně soukromí navazuje na globální prohlášení McDonald's o ochraně soukromí a specifikuje podmínky zpracování osobních údajů na území České republiky.

Naše McDonald's společnosti si jsou vědomy, že Vás zajímá, jak je nakládáno s Vašimi osobními údaji. Tyto zásady podrobně popisují, jakým způsobem shromažďujeme, zpracováváme, používáme a předáváme Vaše osobní údaje (osobními údaji se rozumí informace týkající se určité fyzické osoby, kterou lze na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat).

Informace ohledně souborů cookies a úpravu jejich nastavení naleznete v sekci Zásady využívání souborů cookies.

Upozornění: Mnoho restaurací McDonald's jsou vlastněny a spravovány franšízanty – provozovateli licence McDonald's, kterými jsou nezávislí podnikatelé a podnikatelky. Někteří z nich mají rovněž své vlastní internetové stránky. V mnoha případech se tyto stránky franšízantů řídí politikou ochrany osobních údajů McDonald's. Zkontrolujte si však, prosím, jaké zásady ochrany osobních údajů jsou platné na každé takovéto stránce.

 1. Mobilní aplikace McDonald's
 2. Newsletter
 3. Obchodní partneři
 4. LSM portál
 5. Výběrové řízení – kandidáti na franšízanty
 6. Podněty od zákazníků či jiných třetích osob
 7. 7. Zpětná vazba od zaměstnanců – nástup do zaměstnání a ukončení pracovněprávního vztahu

1. Mobilní aplikace McDonald's

Správcem osobních údajů je společnost Reklamní společnost McDonald's s.r.o., IČ: 27402355, se sídlem Radlická 740/113c, PSČ 158 00 Praha 5 - Jinonice (dále též jen „Správce“).

Jaké údaje a za jakým účelem zpracováváme?

Registrací do aplikace jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, pohlaví (volitelně), datum narození (volitelně), podrobnosti o transakcích a využívaní slevových nabídek, informace o zařízení a operačním systému, podrobnosti o komunikaci mezi vámi a společností McDonald's., přičemž tyto údaje používáme k cílení nabídek, jež Vám aplikace nabízí.

Provedením objednávky prostřednictvím aplikace dále berete na vědomí, že Správce zpracovává potřebné transakční údaje pro zpracování a provedení objednávky.

Pokud jste nám udělili souhlas s užíváním lokalizačních údajů (a máte na svém telefonu aktivované sledování polohy), nabídky aplikace jsou ještě více cílené (např. jste osloveni s nabídkou, nacházíte-li se poblíž restaurace McDonald's).

Emailová adresa je též hlavní identifikátor, který nám pomůže Vás identifikovat při případných žádostech souvisejících se správou osobních údajů.

Při přihlášení jste též zadávali informaci o datu narození nebo věkové skupině. Tento údaj je potřebný pro zjištění, že jste starší 16ti let – mobilní aplikace je totiž určena pouze osobám starším 16ti let.

Pokud jste udělili souhlas se zasíláním newsletterů (zaškrtli jste příslušné políčko ve formuláři), bude k tomuto účelu využíván Váš email.

Pokud jste nám sdělili informaci o datu narození, mohou vám být v období Vašich narozenin zasílány personalizované kupóny.

Komu můžeme Vaše údaje předávat?

Vaše údaje můžeme předávat franšízovým restauracím McDonald's v potřebném rozsahu pro zpracování a vybavení objednávek, našim dodavatelům, kteří provozují či zajišťují služby v rámci mobilní aplikace nebo nám poskytují služby v oblasti mediálních služeb, marketingu, PR, reklamy nebo zasílání zpráv a zásilek, zejména společnosti:

 • Plexure Limited, se sídlem 117 Pakenham Street West, Auckland 1010, Nový Zéland,
 • McDonald's ČR spol. s r.o., IČ: 161 91 129, se sídlem Radlická 740/113c, PSČ 158 00 Praha 5 - Jinonice,
 • DDB, a. s., IČ: 002 93 911, se sídlem: Opletalova 25, 110 00 Praha 1,
 • Follow Bubble s.r.o., IČO 27721876 se sídlem Františka Křížka 362/1, 170 00 Praha 7,
 • MeasureDesign s.r.o., IČO: 08694613, se sídlem Dvoudílná 202/7, 190 00 Praha 9
 • Adyen N.V., reg.č. 34259528, se sídlem Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ in Amsterdam, Nizozemsko

Vaše osobní údaje mohou být předávány do třetích zemí, vše v souladu s lokální a evropskou legislativou.

Na jakou dobu souhlas udělujete?

Tento souhlas udělujete na dobu 5 let ode dne jeho udělení, v případě transakčních údajů po dobu vyžadovanou právními předpisy, nebo do doby, dokud souhlas neodvoláte.

Jaká jsou Vaše práva?

Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením adresovaným Správci. Správce můžete kontaktovat na výše uvedené adrese nebo na emailové adrese dpo@cz.mcd.com. Dále můžete za tímto účelem zadat příslušný pokyn přímo v aplikaci.

Instrukce pro odvolání souhlasu k zasílání newsletterů budou též obsaženy v každém emailu, který Vám za výše uvedeným účelem zašleme.

Dále máte při splnění zákonných podmínek zejména právo na informace a přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).

Zpět na začátek

2. Newsletter

Vyplněním registračního formuláře na našich stránkách www.mcdonalds.cz jste udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů společnosti Reklamní společnost McDonald's s r. o., IČ: 27402355, se sídlem Praha 5, Radlická 740/113c, PSČ 158 00 za níže uvedených podmínek:

Jaké údaje budeme zpracovávat?

 • emailová adresa
 • věková skupina – tento údaj je potřebný pouze pro zjištění, že jste starší 16ti let

Pro jaké účely souhlas udělujete?

 • zasílání newsletterů

Komu můžeme Vaše údaje předávat?

Vaše údaje můžeme předávat našim dodavatelům, kteří nám poskytují služby v oblasti mediálních služeb, marketingu, PR, reklamy nebo zasílání zpráv a zásilek, zejména společnosti McDonald's ČR spol. s r.o., IČ: 161 91 129, se sídlem Radlická 740/113c, PSČ 158 00 Praha 5, a DDB, a. s., IČ: 002 93 911, se sídlem: Lomnického 1705/5, PSČ 140 00 Praha 4.

Vaše osobní údaje mohou být předávány do třetích zemí, vše v souladu s lokální a evropskou legislativou.

Na jakou dobu souhlas udělujete?

Souhlas udělujete na dobu 5 let ode dne jeho udělení nebo do doby, dokud souhlas neodvoláte.

Jaká jsou Vaše práva?

Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením adresovaným Správci. Správce můžete kontaktovat na výše uvedené adrese nebo na emailové adrese pověřence dpo@cz.mcd.com či telefonicky na tel: +420 222 007 312. Instrukce pro odvolání souhlasu budou též obsaženy v každém emailu, který Vám za výše uvedeným účelem zašleme.

Dále máte při splnění zákonných podmínek zejména právo na informace a přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo vnést námitky proti zpracovávání, právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz.

Zpět na začátek

3. Obchodní partneři

Společnost McDonald's ČR spol. s r. o., IČ: 161 91 129, se sídlem Praha 5, Radlická 740/113c, PSČ 158 00 či Reklamní společnost McDonald's s r. o., IČ: 27402355, se sídlem Praha 5, Radlická 740/113c, PSČ 158 00, zpracovává Vaše osobní údaje, jakožto správce osobních údajů, poskytnuté reakcí na výzvu na podání nabídek nebo zasláním jiné nabídky pro jednání o smlouvě.

Jaké údaje zpracováváme?

Jako správce zpracováváme osobní údaje v níže uvedených kategoriích. Z těchto kategorií osobních údajů o Vás zpracováváme vždy pouze vybrané osobní údaje v závislosti na tom, jaké údaje jsou nezbytné pro splnění konkrétního účelu.

 • Identifikační a autentizační (zejm. název nebo jméno a příjmení, datum narození, IČ, státní příslušnost, korporátní historie)
 • Adresní a kontaktní (zejm. e-mail, telefonní číslo, adresa, sídlo)
 • Ekonomické (DIČ, číslo účtu, údaje z obchodního, živnostenského či jiného profesního rejstříku, ekonomická historie)
 • Životopisné (potvrzení o kvalifikaci - dosažené vzdělání, titul, název školy)
 • Osobní reference (jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo osoby, která poskytne reference)

Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje?

Kontrola hospodaření s majetkem správce, vedení evidence smluvních partnerů.

Právní titul zpracování

Ke zpracování osobních údajů dochází z titulu nezbytnosti plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, a z důvodů oprávněného zájmu správce či třetí strany.

Komu můžeme Vaše údaje předávat?

Vaše údaje můžeme předávat našim dodavatelům, kteří nám poskytují služby při přípravě smluvní dokumentace, nebo subjektům ze skupiny McDonald's, zejména pak McDonald's Ukraine Ltd, se sídlem Gryshka street 7, 02140, Kyjev, Ukrajina a McDonald's Corporation, se sídlem 110 N. Carpenter Street, Chicago, IL, 60607, United States, při provádění interních auditů.

Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu spolupráce a 7 let po jejím ukončení (nevyplývá-li z právních předpisů povinnost delší doby archivace). S údaji bude zacházeno v souladu s našimi interními pravidly a zákonnými archivačními povinnostmi.

Jaká jsou Vaše práva?

Správce můžete kontaktovat na výše uvedené adrese nebo na emailové adrese dpo@cz.mcd.com či telefonicky na tel: +420 222 007 312. Dále máte při splnění zákonných podmínek zejména právo na informace a přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo vnést námitky proti zpracovávání, právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz.

Zpět na začátek

4. LSM portál

Správcem osobních údajů zpracovávaných v rámci LSM portálu (nástroj na objednávání lokálních marketingových materiálů) je Reklamní společnost McDonald's s.r.o, IČ: 27402355, se sídlem Praha 5, Radlická 740/113c, PSČ 158 00.

Jaké údaje budeme zpracovávat?

 • jméno a příjmení
 • emailová adresa
 • telefonní číslo
 • pracovní zařazení

Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje?

Přihlášení do portálu a komunikace s ostatními uživateli portálu.

Právní titul zpracování

Ke zpracování osobních údajů dochází z titulu nezbytnosti pro plnění smlouvy a z důvodu oprávněného zájmu správce.

Komu můžeme Vaše údaje předávat?

Vaše údaje můžeme předávat našim dodavatelům, kteří nám poskytují služby v oblasti marketingu, zejména společnosti McDonald's ČR spol. s r.o., IČ: 161 91 129, se sídlem Radlická 740/113c, PSČ 158 00 Praha 5, a DDB, a. s., IČ: 002 93 911, se sídlem: Lomnického 1705/5, PSČ 140 00 Praha 4.

Vaše osobní údaje mohou být předávány do třetích zemí, vše v souladu s lokální a evropskou legislativou.

Doba zpracování osobních údajů

Po dobu využívání LSM portálu.

Jaká jsou Vaše práva?

Při splnění zákonných podmínek zejména právo na informace a přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo vnést námitky proti zpracovávání, právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz

Správce můžete kontaktovat na výše uvedené adrese nebo na emailové adrese dpo@cz.mcd.com či telefonicky na tel.+420 702 063 242.

Zpět na začátek

5. Výběrové řízení – kandidáti na franšízanty

Společnost McDonald's ČR spol. s r.o., IČ: 16191129, se sídlem Praha 5, Radlická 740/113c, PSČ 158 00 zpracovává Vaše osobní údaje poskytnuté vyplněním formuláře v rámci franšízingového fóra pro nábor nových franšízantů či na našich webových stránkách či jinak Vámi poskytnuté za níže uvedených podmínek.

Jaké údaje budeme zpracovávat?

Jako správce zpracováváme osobní údaje v níže uvedených kategoriích. Z těchto kategorií osobních údajů o Vás zpracováváme vždy pouze vybrané osobní údaje v závislosti na tom, jaké údaje jsou nezbytné pro splnění konkrétního účelu.

Identifikační a autentizační (zejm. jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost)

Adresní a kontaktní (zejm. e-mail, telefonní číslo, adresa, sídlo)

Ekonomické (zejm. hotovost, termínované vklady, cenné papíry, nemovitosti, tržní hodnota Vámi vlastněné firmy, cenné předměty)

Životopisné (zejm. údaje obsažené v životopisu o profesní historii, dosažené vzdělání, titul, název školy)

Údaje o aktivitách (zejm. případná aktivita ovlivňující spolupráci s McDonald's)

Osobní reference (jméno, adresa, zaměstnání, trvání známosti)

Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje?

Nábor nových franšízantů

Právní titul zpracování

Ke zpracování osobních údajů dochází z titulu nezbytnosti pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, a z důvodu oprávněného zájmu správce či třetí strany. V případě, že s Vámi nebude uzavřena smlouva o poskytnutí franšízy, budeme Vaše osobní údaje po ukončení výběrového řízení uchovávat jen s Vaším souhlasem.

Komu můžeme Vaše údaje předávat?

Vaše údaje můžeme předávat našim dodavatelům, kteří nám poskytují služby při přípravě smluvní dokumentace, nebo subjektům ze skupiny McDonald's, zejména pak McDonald's Corporation, se sídlem 110 N. Carpenter Street, Chicago, IL, 60607, United States, při provádění interních auditů. Vaše osobní údaje mohou být předávány do třetích zemí, vše v souladu s lokální a evropskou legislativou.

Jakou dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme na dobu výběrového řízení a 1 rok po jeho ukončení. V případě, že s Vámi bude uzavřena smlouva o poskytnutí franšízy, budou osobní údaje uloženy v našem systému po celou dobu spolupráce i stanovenou dobu po jejím ukončení v souladu s právními předpisy a zákonnými archivačními povinnostmi.

Jaká jsou Vaše práva?

Správce můžete kontaktovat na výše uvedené adrese nebo na emailové adrese pověřence dpo@cz.mcd.com či telefonicky na tel.+420 702 063 242. Souhlas se zpracováním osobních údajů může být odvolán písemným oznámením na výše uvedené adrese nebo elektronicky na emailové adrese dpo@cz.mcd.com.

Dále máte při splnění zákonných podmínek zejména právo na informace a přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo vnést námitky proti zpracovávání, právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz.

Zpět na začátek

6. Podněty od zákazníků či jiných třetích osob

Zasláním podnětu prostřednictvím webového formuláře, sociální sítě, emailem, poštou, telefonicky či jinak dochází ke zpracování osobních údajů ze strany společnosti McDonald's ČR spol. s r.o., IČ: 16191129, se sídlem Praha 5, Radlická 740/113c, PSČ 158 00, a/nebo společnosti Reklamní společnost McDonald's s r. o., IČ: 27402355, se sídlem Praha 5, Radlická 740/113c, PSČ 158 00, a/nebo příslušným licenčním partnerem, za níže uvedených podmínek:

Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem vyřízení Vašich podnětů týkajících se poskytování našich produktů a služeb, případně podnětů týkajících se marketingové či náborové kampaně. Podnětem může být například dotaz, reklamace či jiný podnět v souvislosti s poskytováním služeb Vám jakožto zákazníkovi restaurace McDonald's, reakce na veřejné vyjádření McDonald's nebo na obecné působení McDonald's v České republice.

Kdo je správcem osobních údajů?

 • ve vztahu ke všem podnětům je správcem společnost McDonald's ČR spol. s r.o., a to za účelem kontroly dodržování pravidel systému McDonald's ze strany licenčních partnerů (provozovatelů restaurací McDonald's);
 • ve vztahu k podnětům, které se vztahují ke konkrétním restauracím McDonald's, jsou správci příslušní provozovatelé daných restaurací (licenční partneři), jejichž seznam je uvedený zde;
 • ve vztahu k podnětům podávaným zejména prostřednictvím sociálních sítí týkajících se celostátních marketingových kampaní, veřejných vyjádření McDonald's, nebo obecného působení McDonald's v České republice je správcem Reklamní společnost McDonald's s r. o.

V případě, že podnět podáte prostřednictvím sociální sítě, je správcem Vašich osobních údajů i příslušný provozovatel této platformy. Bližší informace o zpracování Vašich osobních údajů poskytovatelem sociální sítě naleznete v jednotlivých prohlášeních o ochraně osobních údajů daných poskytovatelů.

Výše uvedení správci nejsou v postavení společných správců.

Jaké údaje budeme zpracovávat?

 • Poskytnuté kontaktní a identifikační údaje (např. jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, kontaktní adresa či adresa bydliště);
 • Zvláštní kategorie osobních údajů jako jsou údaje o zdravotním stavu v případě řešení stížnosti na kvalitu potravin mající za následek možné poškození zdraví, nebo jiné údaje nutné pro vyřešení podnětu vzhledem k jeho povaze;
 • Další údaje, které nám sami poskytnete.

Veškeré údaje jsou získávány od Vás jakožto subjektu údajů.

Jaký je právní titul ke zpracování osobních údajů?

V případě podnětů majících souvislost s uzavřením a plněním smlouvy s Vámi jakožto zákazníkem restaurace McDonald's je právním titulem splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost Vás jako subjektu údajů a/nebo je zpracování nezbytné pro ochranu Vašich životně důležitých zájmů.

V některých případech můžeme spravovat Vaše osobní údaje, jelikož je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás jako správce vztahuje (např. případy reklamace zboží).

V jiných případech je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany. Oprávněným zájmem může být např. zlepšení úrovně a kvality poskytovaných produktů a služeb, monitorování dodržování pravidel systému McDonald's ze strany našich licenčních partnerů a zlepšování zákaznického servisu.

Komu můžeme Vaše údaje předávat?

Vaše údaje můžeme (je-li to pro daný účel relevantní) předávat našim dodavatelům, kteří nám poskytují služby v oblasti komunikace. Pokud se tito dodavatelé nachází v postavení zpracovatele, uzavřeli s nimi jednotliví správci odpovídající dohody o zpracování Vašich osobních údajů a zajistili odpovídající ochranu Vašich osobních údajů.

V případě potřeby předávat Vaše osobní údaje mimo EU/EHP, bude předání založeno na odpovídajících zárukách dle čl. 46 GDPR.

Po jakou dobu Vaše údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytnou pro vyřešení konkrétního podnětu nebo stížnosti, případně po dobu trvání promlčecí doby (max. po dobu 10 let), přičemž v případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení.

Jaká jsou Vaše práva?

Při splnění zákonných podmínek máte zejména právo na informace a přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo vnést námitky proti zpracovávání, právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz.

Pro uplatnění Vašich práv jako subjektu údajů kontaktujte příslušného správce na níže uvedených kontaktních údajích:

 • společnost McDonald's ČR spol. s r.o. a Reklamní společnost McDonald's s r. o. můžete kontaktovat na emailové adrese dpo@cz.mcd.com či telefonicky na tel: +420 222 007 312
 • licenční partnery McDonald's můžete kontaktovat na kontaktních údajích uvedených zde.

Zpět na začátek

7. Zpětná vazba od zaměstnanců – nástup do zaměstnání a ukončení pracovněprávního vztahu

Správcem osobních údajů je Váš zaměstnavatel – příslušný licenční partner McDonald's, jehož identifikaci naleznete zde (dále též jen „Správce“).

Jaké údaje budeme zpracovávat?

Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu, datum nástupu do zaměstnání a den ukončení pracovního nebo jiného poměru.

Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje?

Pro použití Vašich osobních údajů pro komunikaci zaměstnanec-zaměstnavatel po Vašem nástupu do zaměstnání nebo před ukončením pracovněprávního vztahu, přičemž předmětem komunikace bude zjištění Vašeho názoru na pracovní podmínky a případné další požadavky a podněty na zlepšení.

Jaký je právní titul ke zpracování osobních údajů?

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu uděleného při prvním použití příslušné komunikační platformy.

Komu můžeme Vaše údaje předávat?

Vaše údaje můžeme předávat našim dodavatelům, kteří nám poskytují služby v oblasti elektronické komunikace platformy Arnold nebo HR a subjektům ze skupiny McDonald's, zejména pak McDonald's Ukraine Ltd, se sídlem Gryshka street 7, 02140, Kyjev, Ukrajina.

Po jakou dobu Vaše údaje zpracováváme?

Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů udělujete na dobu trvání pracovněprávního vztahu a po dobu následujících 25 měsíců, nebude-li odvolán dříve.

Jaká jsou Vaše práva?

Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením adresovaným příslušnému správci (zaměstnavateli). Dále máte při splnění zákonných podmínek zejména právo na informace a přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz.

Zpět na začátek

Přihlášení k odběru newsletteru