Zavřít ×

Globální prohlášení společnosti McDonald's o ochraně soukromí

Poslední aktualizace: 18. srpen 2021

I. Úvod

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje, jak McDonald‘s v níže uvedených zemích shromažďuje, využívá, chrání a sdílí osobní údaje našich zákazníků. Zákazníky rozumíme osoby, které navštěvují naše restaurace, používají naše webové stránky a mobilní aplikace nebo s námi jinak interagují.

Některé země, v nichž působíme, mají zákony, které vyžadují, abychom sdíleli konkrétní údaje o ochraně osobních údajů s našimi zákazníky v těchto zemích. Prohlášení o ochraně osobních údajů se proto skládá ze dvou oddílů – z globálně použitelného prohlášení a dodatků specifických pro následující země:

Rakousko

Německo

Polsko

Švýcarsko

Belgie

Irsko

Portugalsko

Velká Británie

Česká republika

Itálie

Slovensko

Spojené státy americké

Francie

Nizozemsko

Španělsko

II. Globální ochrana osobních údajů

Správce údajů spravující vaše osobní údaje je subjekt McDonald‘s v jurisdikci, v níž jsou vaše osobní údaje shromažďovány (dále jen „my“). Více informací naleznete v příslušném dodatku specifickém pro danou zemi.

Pokud jste zákazník v zemi, která není uvedena výše, naleznete příslušné prohlášení o ochraně osobních údajů na webových stránkách McDonald‘s dané země.

Mnoho našich restaurací vlastní a provozují franšízanti, kteří jsou nezávislými podnikateli. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na naše franšízanty ani na webové stránky nebo mobilní aplikace, které provozují. Informace o tom, jak naši franšízanti shromažďují a využívají osobní údaje zákazníků, naleznete v prohlášeních o ochraně osobních údajů našich franšízantů.

 1. Údaje, které shromažďujeme
 2. Jak využíváme údaje, které shromažďujeme
 3. Jak sdílíme údaje, které shromažďujeme
 4. Prohlášení o ochraně osobních údajů dětí
 5. Vaše volby a práva
 6. Využívání našich online služeb a dalších technologií
 7. Odkazy na další webové stránky a sociální sítě
 8. Bezpečnost údajů
 9. Uchovávání
 10. Mezinárodní předávání údajů
 11. Změny našeho prohlášení o ochraně osobních údajů
 12. Kontaktujte nás

1. Údaje, které shromažďujeme

Můžeme shromažďovat vaše osobní údaje, když navštěvujete naše restaurace, používáte naše webové stránky nebo mobilní aplikace (dále jen „online služby“) nebo s námi jinak interagujete (společně dále jen „služby“). Údaje, které shromažďujeme, spadají do tří kategorií:

Obecně platí, že nejste povinni poskytovat žádné osobní údaje. V některých případech vám však nebudeme moci poskytovat naše služby, pokud nám své osobní údaje neposkytnete.

Můžeme kombinovat údaje, které nám poskytnete, s údaji, které shromažďujeme automatizovanými cestami, a s údaji, které získáváme z jiných zdrojů. Například pokud do svého profilu v naší mobilní aplikaci uvedete platební metodu, můžeme váš profil zkombinovat s údaji, které obdržíme od našich zpracovatelů plateb nebo jiných poskytovatelů v souvislosti s transakcemi uskutečněnými se stejnými platebními údaji v našich restauracích.

Shromažďujeme údaje, které nám poskytnete

V závislosti na tom, jakým způsobem s námi interagujete, nám můžete poskytnout následující údaje:

 • osobní údaje, jako je vaše jméno, poštovní a e-mailová adresa, telefonní číslo, údaje o narozeninách a další kontaktní údaje, pokud se zaregistrujete v rámci našich online služeb, přihlásíte se na Wi-Fi, zúčastníte se některé z našich soutěží nebo nás kontaktujete telefonicky nebo prostřednictvím našich online služeb;
 • demografické údaje, jako je věk nebo pohlaví;
 • údaje o transakci včetně údajů o produktech, které jste si zakoupili, cenách, platební metodě a platebních údajích;
 • údaje o účtu, jako je například vaše uživatelské jméno nebo heslo (nebo jakýkoliv jiný údaj, který vás identifikuje) použité pro přístup k našim online službám nebo pro zakoupení nebo využití našich produktů a služeb;
 • údaje o profilu včetně vašich oblíbených produktů a služeb nebo časů, kdy nás nejraději navštěvujete; a
 • další osobní údaje, které se nám rozhodnete poskytnout, když s námi interagujete (včetně interakcí prostřednictvím sociálních sítí).

Shromažďujeme údaje automatizovanými cestami

Můžeme využívat automatizované technologie pro shromažďování údajů z vašeho počítačového systému nebo mobilního zařízení, když navštěvujete naše restaurace, využíváte naše online služby nebo technologie uvnitř restaurace. Mezi tyto automatizované technologie mohou patřit cookies, lokální sdílené objekty a webové signály. Více informací o cookies a dalších technologiích naleznete níže v oddíle 6.

Můžeme shromažďovat údaje týkající se:

 • adresy internetového protokolu (IP adresy);
 • operačního systému počítače nebo mobilního zařízení a typu prohlížeče;
 • typu mobilního zařízení a jeho nastavení;
 • jedinečného identifikátoru zařízení (UDID) nebo identifikátoru mobilního zařízení (MEID) vašeho mobilního zařízení;
 • sériových čísel zařízení a jeho jednotlivých komponentů;
 • reklamních identifikátorů (například identifikátoru pro reklamu (IDFA) na zařízeních Apple) nebo podobných identifikátorů;
 • odkazující webové stránky (webové stránky, které vás přivedly na tu naši) nebo aplikace;
 • online aktivit na jiných webových stránkách, v jiných aplikacích nebo na sociálních sítích;
 • návštěv našich restaurací zaznamenaných prostřednictvím digitálních technologií (např. videonahrávky); a
 • aktivit spojených s tím, jak využíváte naše online služby nebo technologie v restauracích, jako například jaké dílčí stránky navštěvujete na našich webových stránkách nebo v našich mobilních aplikacích.

Naše online služby a technologie v restauracích mohou shromažďovat údaje o přesné poloze vašeho mobilního zařízení nebo počítače prostřednictvím geolokace a technologií, jako je GPS, Wi-Fi, Bluetooth nebo blízkost vysílače. U většiny mobilních zařízení a počítačových systémů můžete deaktivovat shromažďování těchto údajů prostřednictvím nastavení zařízení nebo internetového prohlížeče. Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně toho, jak nám zabránit ve shromažďování přesných údajů o vaší poloze, doporučujeme, abyste kontaktovali svého poskytovatele mobilních služeb, výrobce zařízení nebo poskytovatele internetového prohlížeče. Některé online služby a technologie v restauracích nemusí bez údajů o vaší poloze fungovat správně.

Shromažďujeme údaje z jiných zdrojů

Můžeme shromažďovat údaje o vás od našich obchodních partnerů a dodavatelů (např. platformy zajišťující rozvoz jídel, poskytovatelé dat nebo zpracovatelé plateb) nebo z veřejných zdrojů (například vaše veřejné příspěvky na sociálních sítích).

Zpět na začátek

2. Jak využíváme údaje, které shromažďujeme

Údaje, které shromažďujeme, využíváme pro následující účely:

 • pro poskytování našich produktů a služeb a uzavírání smluv s vámi, včetně zpracování plateb a zákaznické podpory;
 • pro správu našeho vztahu s vámi včetně řízení zpětné vazby a zákaznických průzkumů;
 • pro personalizaci a vylepšování našich produktů a služeb a vaší celkové zákaznické zkušenosti, zejména prostřednictvím vylepšování našich stávajících technologií a vyvíjení nových produktů s služeb a využití technologií profilování (pokud vás na takové využití samostatně neupozorníme, součástí těchto technologií nebudou automatizovaná individuální rozhodnutí, která by pro vás měla právní důsledky nebo by vás podobným způsobem ovlivnila);
 • pro poskytování obecných a personalizovaných elektronických a jiných než elektronických přímých marketingových informací a pro podporu našich cílených reklamních iniciativ v souvislosti s našimi produkty a službami a produkty a službami našich obchodních partnerů (včetně speciálních akcí, soutěží, slosování, závodů a loterií);
 • pro obchodní analýzu včetně spotřebitelských a provozních průzkumů, pro vyhodnocení efektivity našeho prodeje, online služeb, marketingu a reklamy a pro analýzu trendů na trhu a (budoucí) poptávky zákazníků;
 • pro zajištění bezpečnosti našich online služeb a technologií v restauraci včetně odhalování, prevence a vyšetřování útoků;
 • pro účely ochrany, odhalování a prevence podvodů a dalších zločinů, pohledávek a jiných závazků;
 • na ochranu práv, bezpečnosti, zdraví a bezpečí našich zákazníků, zaměstnanců, franšízantů a veřejnosti a na ochranu našeho majetku;
 • pro anonymizaci vašich údajů pro další interní a externí využití způsobem, který znemožní vaši identifikaci;
 • pro účely dodržování právních předpisů a našich norem obchodního chování; a
 • pro stanovení, uplatnění nebo obhájení právního nároku.

Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s vámi, můžeme využít i jinými způsoby, o nichž vás informujeme v okamžiku, kdy údaje shromažďujeme nebo dříve, než je začneme užívat pro uvedené jiné účely.

Pokud jsme usazeni v EU nebo Evropském hospodářském prostoru („EHP“) nebo jsme jinak vázáni obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“), zpracováváme vaše osobní údaje na základě:

 • nutnosti plnit smlouvu, kterou jsme s vámi uzavřeli, nebo nutnosti podniknout kroky na vaši žádost předtím, než tuto smlouvu uzavřeme (článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
 • našeho převažujícího oprávněného zájmu personalizovat a zlepšovat vaši celkovou zákaznickou zkušenost a dosahovat účelů stanovených výše (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR);
 • nutnosti dodržovat právní předpisy, jimiž jsme vázáni (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR); nebo v některých případech
 • na základě vašeho souhlasu, o nějž vás můžeme požádat v rámci samostatného postupu (článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Zpět na začátek

3. Jak sdílíme údaje, které shromažďujeme

Vaše osobní údaje neprodáváme a sdílíme je pouze tak, jak je popsáno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo jak vám sdělíme v okamžiku, kdy vaše údaje shromažďujeme.

Upozorňujeme, že některé státní zákony USA mohou definovat pojem „prodej“ tak, že zahrnuje sdílení osobních údajů s třetími stranami za úplatu. Řada společností má standardní úmluvy s online reklamními sítěmi a analytickými společnostmi, které tak mohou být potenciálně považovány za odpovídající definici prodeje. Více informací naleznete v Doplňujícím upozornění pro kalifornské spotřebitele v Dodatku specifickém pro USA (níže).

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s

 • členy rodiny McDonald's: Rodina McDonald‘s sestává z McDonald's Corporation a McDonald’s Global Markets LLC a jejich přidružených a dceřiných společností (dále jen „subjekty McDonald's“) a franšízantů subjektů McDonald's;
 • dodavateli, kteří nám pomáhají provozovat naše podnikání (včetně poskytovatelů služeb informačních technologií a marketingových agentur, které využíváme, i dodavatelů, kteří pro nás tyto údaje využívají pro odhalování nebo prevenci podvodů a kteří mohou tyto údaje využít pro poskytování služeb v oblasti odhalování a prevence dalším osobám);
 • veřejnými orgány a soudy;
 • kupujícími nebo jinými stranami podílejícími se na podnikové transakci v případě, že se rozhodneme prodat nebo převést naši firmu jako celek nebo její část;
 • našimi profesionálními poradci, jako jsou naši právní zástupci, auditoři a pojišťovací makléři; a
 • obchodními partnery, pokud se podílejí na vaší zákaznické zkušenosti včetně dodávky produktů nebo služeb (např. platformy zajišťující rozvoz jídel).

Zpět na začátek

4. Prohlášení o ochraně osobních údajů dětí

Jsme si vědomi toho, jak důležité je chránit vaše osobní údaje, když využíváte naše online služby. Mimořádně důrazně se zavazujeme chránit osobní údaje dětí, které navštěvují nebo využívají naše online služby. Více informací o tom, jak konkrétní země chrání osobní údaje dětí, naleznete v dodatku specifickém pro danou zemi.

Vyzýváme rodiče, aby pravidelně monitorovali online aktivity svých dětí a dohlíželi na ně. Pokud máte jakékoliv dotazy v souvislosti s postupy spojenými s osobními údaji svých dětí, kontaktujte našeho globálního nebo místního pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže. Pokud kontaktujete místního pověřence pro ochranu osobních údajů, zvolte příslušnou úřadovnu v zemi, v níž jste zákazníkem.

Zpět na začátek

5. Vaše volby a práva

Marketingová sdělení

Pokud jste přihlášeni k odběru našich marketingových sdělení, můžete se později opět odhlásit v souladu s pokyny pro odhlášení v marketingových sděleních, která vám zasíláme. Obecně rovněž můžete nalézt své předvolby ohledně komunikace s pokyny pro případné odhlášení v oddíle „profil“ v online službách, které využíváte. Je možné, že své předvolby ohledně komunikace rovněž můžete měnit v nastavení svého zařízení. Odhlásit z odběru se také můžete tak, že kontaktujete našeho globálního nebo místního pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže. Pokud kontaktujete místního pověřence pro ochranu osobních údajů, zvolte příslušnou úřadovnu v zemi, v níž jste zákazníkem.

Pokud se odhlásíte z odběru našich marketingových sdělení, můžeme vám stále zasílat sdělení týkající se vašich transakcí, veškerých účtů, které u nás máte, a veškerých soutěží, závodů, slosování a loterií, jichž se účastníte. Odhlášení odběru jedné formy sdělení neznamená, že jste se zároveň odhlásili z odběru ostatních forem sdělení. Například pokud se odhlásíte z odběru marketingových e-mailů, můžete stále dostávat marketingové SMS zprávy, pokud jste se přihlásili k jejich odběru. Upozorňujeme, že pokud dostáváte sdělení od franšízanta McDonald‘s, budete muset odběr odhlásit přímo u tohoto franšízanta.

Osobní údaje nesdílíme s třetími stranami pro jejich vlastní účely přímého marketingu, pokud nám k tomuto sdílení neudělíte povolení. Pokud vás upozorníme a vy vyjádříte svůj souhlas, budeme vaše osobní údaje sdílet v souladu s vašimi pokyny.

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

V souladu s platnými právními předpisy můžete mít právo (za podmínek a v rozsahu stanoveném v platných právních předpisech):

 • zkontrolovat, zda uchováváme vaše osobní údaje a případně jaké a získat přístup k těmto údajům nebo si vyžádat jejich kopie;
 • požadovat opravu, doplnění, anonymizaci, zablokování nebo vymazání údajů o vás, které jsou nepřesné, neúplné, zastaralé, zbytečné, příliš rozsáhlé nebo zpracované způsobem, který neodpovídá platným právním předpisům;
 • požadovat omezení shromažďování, zpracování nebo užívání údajů o vás;
 • za některých okolností vznést z oprávněných důvodů námitku vůči zpracování vašich údajů nebo odvolat svůj souhlas se zpracováním, který jste dříve udělili, přičemž toto odvolání nemá vliv na zákonnost zpracování před odvoláním;
 • požadovat přenositelnost údajů; a
 • vznést stížnost u příslušného orgánu.

Více informací o těchto právech a zemích, kde lze tato práva uplatnit, naleznete v dodatku specifickém pro danou zemi.

Zpět na začátek

6. Využívání našich online služeb a dalších technologií

My a naši dodavatelé můžeme používat cookies, webové signály a další podobné technologie v rámci našich online služeb a v dalších oblastech spojených s naším podnikáním, jako je online reklama, pro shromažďování informací a abychom vám mohli dodat služby nebo produkty, které požadujete.

Cookies a další technologie

„Cookie“ je malý textový soubor, který je umístěn do internetového prohlížeče nebo zařízení uživatele internetu a používá se pro zapamatování a/nebo získávání údajů o uživateli.

„Webový signál“ je malý objekt nebo obrázek, který je součástí webové stránky, aplikace nebo e-mailu a používá se pro sledování aktivity. Webové signály se rovněž někdy označují jako pixely a tagy.

Pro informaci uvádíme následující:

 • Při používání našich online služeb vám může být přidělena cookie.
 • Nabízíme některé prvky, které jsou k dispozici pouze prostřednictvím užívání cookies a dalších podobných technologií.
 • Můžeme používat jak dočasné cookies (po dobu vaší návštěvy), tak permanentní cookies (jejichž platnost vyprší po uplynutí stanovené doby) a další technologie sledování.
 • Naše online služby a další oblasti spojené s naším podnikáním mohou být opatřeny webovými signály.

Jak my, tak vybrané třetí strany (jako například naše reklamní sítě) mohou tyto technologie využívat pro shromažďování údajů o vašich online aktivitách v průběhu času a napříč webovými stránkami a zařízeními třetích stran a při využívání našich online služeb pro další personalizaci vaší zkušenosti s námi.

Pokud si nepřejete přidělení cookie nebo pokud chcete, aby vás prohlížeč na přidělení cookie upozornil, změňte nastavení svého internetového prohlížeče. Klikněte na volbu „Nápověda“ ve svém prohlížeči, kde naleznete návod, jak změnit předvolby ohledně cookies. Pokud deaktivujete všechny cookies, pravděpodobně nebudete moci využívat všechny prvky, které webové stránky nabízí.

Některé novější internetové prohlížeče mohou mít předvolbu „Nesledovat“ (Do Not Track), která vysílá záhlaví „Nesledovat“ webovým stránkám, které navštěvujete, s informací, že nechcete, aby vaše aktivita byla sledována. McDonald‘s v současné době nepodniká kroky v reakci na signály „Nesledovat“, protože dosud nebyla vytvořena jednotná technologická norma. Neustále sledujeme nové technologie a je možné, že se normou budeme řídit, jakmile bude vytvořena.

Více informací o tom, jak se používají cookies a související technologie v zemi, kde jste zákazníkem, může být uvedeno v dodatku specifickém pro danou zemi nebo v oddíle obsahujícím předvolby ohledně cookies v rámci online služby.

Cílená reklama

Když využíváte naše online služby, můžeme my (a naši dodavatelé) shromažďovat údaje o vašich aktivitách, abychom vám mohli nabídnout reklamu uzpůsobenou na míru vašim zájmům.

Vzhledem k tomu, že využíváme reklamní sítě, můžete vidět některé reklamy na jiných webových stránkách. Díky reklamní síti můžeme cíleně vybírat informace, které vám posíláme, na základě vašich zájmů, dalších informací souvisejících s vámi a kontextových prostředků. Tyto reklamní sítě sledují vaše online aktivity v průběhu času tak, že shromažďují údaje vyplývající z užívání cookies, webových signálů a dalších technologií. Reklamní sítě tyto informace využívají k tomu, aby vám zobrazovaly reklamy, které pro vás mohou být mimořádně zajímavé. Reklamní sítě, které využíváme, mohou shromažďovat údaje o vašich návštěvách webových stránek, které jsou rovněž součástí příslušné reklamní sítě, jako jsou například stránky nebo reklamy, které zhlédnete, a o tom, jak webové stránky využíváte. Tyto údaje využíváme, jak v rámci našich online služeb, tak v rámci webových stránek třetích stran, jež jsou součástí reklamních sítí, abychom vám mohli nabízet reklamy na míru vašim potřebám a abychom mohli posoudit efektivitu našeho marketingu.

Z cílené reklamy se můžete odhlásit na webových stránkách Aliance pro digitální reklamu nebo na webových stránkách Iniciativy pro síťovou reklamu . Pokud se rozhodnete odhlásit, budete i nadále dostávat reklamu, ale nebude uzpůsobena vašim zájmům. Další informace o možnostech volby v souvislosti s cílenou reklamou naleznete v dodatku specifickém pro danou zemi nebo v oddíle předvolby cookies v rámci online služby. V závislosti na typu a verzi operačního systému vašeho mobilního zařízení můžete kromě toho rovněž být dotázáni, zda chcete cílenou reklamu aktivovat.

Zpět na začátek

7. Odkazy na další webové stránky a sociální sítě

Naše online služby mohou zahrnovat odkazy na webové stránky, které neprovozujeme my, ale třetí strany. Pokud navštívíte jednu z těchto odkazovaných webových stránek, měli byste si přečíst zásady ochrany osobních údajů, podmínky užívání a další zásady těchto webových stránek. Za zásady a postupy třetích stran neneseme žádnou odpovědnost. Veškeré údaje, které poskytnete těmto organizacím, podléhají jejich zásadám ochrany osobních údajů, podmínkám užívání a dalším zásadám.

Součástí našich online služeb rovněž mohou být poskytovatelé dalších aplikací, nástrojů, widgetů a zásuvných modulů (dále jen „plug-iny“), jako například facebooková tlačítka „To se mi líbí“, které rovněž mohou využívat automatizované metody shromažďování údajů o tom, jak tyto prvky využíváte. Tyto organizace mohou využívat údaje v souladu s jejich vlastními zásadami ochrany osobních údajů. Další informace ohledně možností volby v souvislosti s těmito plug-iny naleznete v dodatku specifickém pro danou zemi.

Zpět na začátek

8. Bezpečnost údajů

Zavazujeme se přijímat vhodná opatření, abychom vaše osobní údaje udrželi v bezpečí. Naše technická, organizační a fyzická opatření mají za cíl chránit osobní údaje před náhodnou, nezákonnou nebo neoprávněnou ztrátou, přístupem, zveřejněním, užíváním, pozměněním nebo zničením. I když činíme maximum pro to, abychom chránili naše informační systémy, nemohou být žádné webové stránky, mobilní aplikace, počítačový systém nebo přenos údajů prostřednictvím internetu nebo kterékoliv jiné veřejné sítě zaručeně 100% bezpečné.

Zpět na začátek

9. Uchovávání

Vaše údaje uchováváme po dobu nezbytnou pro realizaci účelů uvedených v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů a po dobu umožňující nám dodržet naše zásady uchovávání záznamů (není-li ze zákona vyžadována delší doba uchovávání). Naše zásady uchovávání jsou v souladu s platnými právními předpisy. Vaše údaje uchováváme a využíváme v rozsahu nezbytném pro to, abychom mohli spravovat váš vztah s námi, personalizovat a zlepšovat vaši celkovou zákaznickou zkušenost a dodržovat naše závazky vyplývající z právních předpisů (například pokud jsme povinni uchovávat vaše údaje, abychom postupovali v souladu s platnými právními předpisy v oblasti daní), řešit spory, vymáhat naše smlouvy a pro další účely, které jsou popsány v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Zpět na začátek

10. Mezinárodní předávání údajů

Rodina McDonald‘s je ze své podstaty globální a její obchodní postupy, struktury vedení a technické systémy překračují hranice. Proto můžeme sdílet údaje o vás v rámci rodiny McDonald‘s a předávat je do zemí na celém světě, v nichž naši dodavatelé nebo členové rodiny McDonald‘s působí. Mezinárodní předávání údajů vždy probíhá v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů a odpovídá platným právním předpisům.

Jsme-li usazeni ve Švýcarsku nebo v oblasti EU/EHP nebo jsme jinak vázáni GDPR nebo podobnými zákony, předáváme vaše osobní údaje pouze do zemí, které podle těchto zákonů poskytují odpovídající úroveň ochrany, nebo v případě, že jsme zjistili či potvrdili, že všichni příjemci údajů poskytují odpovídající úroveň ochrany, a to zejména prostřednictvím uzavření příslušných smluv o předávání údajů na základě standardních smluvních doložek (např. prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/914) a dalších vhodných opatření, která na požádání doložíme.

Účast McDonald’s Corporation a McDonald’s Global Markets LLC’s v rámcích štítu EU–USA a Švýcarsko–USA na ochranu soukromí

Dne 16. července 2020 Evropský soudní dvůr rozhodl, že prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1250 o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU–USA na ochranu soukromí je neplatné.

Bez ohledu na výše uvedené se McDonald’s Corporation a McDonald’s Global Markets LLC, dceřiná společnost ve výlučném vlastnictví, podílejí na rámcích štítu EU–USA a Švýcarsko–USA na ochranu soukromí (dále jen „štít na ochranu soukromí“) spravovaného Ministerstvem obchodu USA v souvislosti se shromažďováním, užíváním a uchováváním osobních údajů z členských zemí Evropské unie a Švýcarska. Pouze pro účely tohoto oddílu o štítu na ochranu soukromí se o McDonald’s Corporation a McDonald’s Global Markets LLC jednotlivě i souhrnně hovoří jako o „McDonald‘s Global“. V souvislosti se svou účastí v rámci štítu na ochranu soukromí McDonald‘s Global podléhá vyšetřovací a vymáhací pravomoci Federální obchodní komise. Kompletní seznam všech účastníků štítu na ochranu soukromí, včetně McDonald‘s Global, naleznete na webových stránkách účastníků štítu na ochranu soukromí.

Jako účastník štítu na ochranu soukromí se McDonald‘s Global zavazuje a osvědčuje, že dodržuje zásady štítu na ochranu soukromí v souvislosti s veškerými osobními údaji přijatými z Evropské unie a Švýcarska na základě štítu na ochranu soukromí. Pro informaci uvádíme následující:

 • McDonald‘s Global může sdílet osobní údaje, které jsou předmětem štítu na ochranu soukromí, s dodavateli, které McDonald‘s Global poskytují služby, jak je popsáno výše v oddíle 3. McDonald‘s Global může být povolán k odpovědnosti v souladu se štítem na ochranu soukromí, pokud uvedení dodavatelé zpracovávají uvedené osobní údaje způsobem, který neodpovídá štítu na ochranu soukromí, přičemž McDonald‘s Global je odpovědný za skutečnost vedoucí ke vzniku škody.kontrolovat, zda uchováváme vaše osobní údaje a případně jaké a získat přístup k těmto údajům nebo si vyžádat jejich kopie;
 • McDonald‘s Global může zveřejňovat osobní údaje přijaté na základě štítu na ochranu soukromí v reakci na zákonné žádosti veřejných orgánů, mimo jiné proto, aby splnil požadavky související s národní bezpečností nebo vymáháním práva.
 • Máte právo vyžádat si přístup k osobním údajům přijatým ze strany McDonald‘s Global na základě štítu na ochranu soukromí a na základě vlastní volby omezit užívání a zveřejňování těchto údajů ze strany McDonald‘s Global. Chcete-li uplatnit své právo a volbu, kontaktujte McDonald‘s Global prostřednictvím adresy, telefonního čísla nebo e-mailové adresy uvedených níže.

Postupy McDonald‘s Global v souvislosti s ochranou osobních údajů jsou uvedeny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. McDonald‘s Global můžete kontaktovat kdykoliv, máte-li jakékoliv dotazy, obavy nebo stížnosti v souvislosti s jeho postupy v oblasti ochrany osobních údajů a účastí v rámci štítu na ochranu soukromí; pro tyto účely použijte adresu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu uvedené níže. Svoji stížnost můžete rovněž adresovat místnímu orgánu pro ochranu údajů a McDonald‘s Global s nimi bude spolupracovat na vyřešení vašeho problému.

Pokud McDonald‘s Global není schopen vyřešit váš problém spojený s osobními údaji, jež McDonald‘s Global přijal v rámci štítu na ochranu soukromí, máte právo předat svoji stížnost JAMS, nezávislé agentuře pro řešení sporů se sídlem ve Spojených státech, která vám bezplatně poskytne pomoc. Chcete-li vyhledat pomoc v souvislosti s nevyřešeným problémem, navštivte webové stránky JAMS pro řešení sporů souvisejících se štítem na ochranu soukromí. Pokud JAMS není schopna váš problém vyřešit, můžete mít za určitých podmínek právo využít závazného rozhodčího řízení. Pro více informací o této možnosti navštivte webové stránky zaměřené na podání stížnosti v souvislosti se štítem na ochranu soukromí.

Upozorňujeme, že výše uvedené postupy se týkají pouze řešení sporů týkajících se osobních údajů, jež McDonald‘s Global přijal v rámci štítu na ochranu soukromí. Jakékoliv jiné spory, které případně máte s McDonald‘s Global nebo jinými členy rodiny McDonald‘s nebo jejich zástupci, jednateli, agenturami, vedoucími pracovníky, řediteli nebo zaměstnanci, je třeba řešit v souladu s podmínkami užívání příslušných webových stránek, mobilních aplikací, e-mailových newsletterů, odběru e-mailů nebo jiných digitálních prvků vlastněných nebo ovládaných členem rodiny McDonald‘s.

Více informací o programu štítu na ochranu soukromí a certifikaci McDonald‘s Global naleznete na webových stránkách štítu na ochranu soukromí.

Zpět na začátek

11. Změny našeho prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů nabývá účinnosti v den uvedený v hlavičce prohlášení. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme čas od času změnit. Pokud jej změníme, zveřejníme jeho aktualizovanou verzi zde a změníme „datum poslední aktualizace“ (datum nabytí účinnosti prohlášení) v hlavičce prohlášení a/nebo vás budeme kontaktovat přímo, pokud to v souladu s platnými právními předpisy budeme považovat za vhodné. Aktuální verzi prohlášení byste měli pravidelně kontrolovat zde.

Zpět na začátek

12. Kontaktujte nás

V souladu s našimi normami obchodního chování dodržujeme etické standardy, pokud jde o soukromí a ochranu osobních údajů, a uvítáme jakoukoliv případnou zpětnou vazbu nebo otázku týkající se shromažďování a zpracování vašich osobních údajů.

Naše kontaktní údaje, kontaktní údaje našeho místního pověřence pro ochranu osobních údajů a dále kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, je-li jmenován, jsou uvedeny v dodatku specifickém pro danou zemi.

Globálního pověřence pro ochranu osobních údajů McDonald‘s je možné kontaktovat na adrese:

Attention: Global Data Protection Office
Privacy at McDonald's, Dept. 282
110 North Carpenter Street
Chicago, IL 60607-2101, USA
contact.privacy@us.mcd.com

McDonald‘s Corporation jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož je možné kontaktovat na adrese:

Attention: Global Data Protection Office
Privacy at McDonald's, Dept. 282
110 North Carpenter Street
Chicago, IL 60607-2101, USA
contact.privacy@us.mcd.com

Zpět na začátek