Zavřít ×

Odpovědnost

Udržitelnost

V McDonald's víme, že udržitelnost je klíčová pro naši budoucnost, a proto se snažíme podnikat kroky, které vedou k ekologičtějším řešením.

Je pro nás důležité, jakou stopu na planetě zanecháváme, a jsme si vědomi toho, že i zdánlivě nepatrná akce může mít díky naší velikosti velký vliv na životní prostředí.

 • 37 000
 • restaurací
 • 100+
 • zemí světa
 • 69 000 000
 • zákazníků denně

Obaly a recyklace

V roce 2025 lidstvo podle odhadů denně vyprodukuje 6 milionů tun odpadu. Pokud budeme dál vytvářet odpad dnešní rychlostí, za třicet let bude v oceánech víc plastu než ryb.

Neustále proto v McDonald’s snižujeme množství používaných plastů a do roku 2025 jsme si na globální úrovni vytýčili následující cíle:

Všechny obaly budou z obnovitelných, recyklovaných nebo certifikovaných zdrojů.

Všechny obaly i bioodpad ve všech našich restauracích budeme třídit a posílat k dalšímu využití.

A jak je na tom McDonald’s v ČR?

Za naše zákazníky třídíme veškerý odpad už 20 let.

 • 41 %
 • energetické využití
 • 25 %
 • materiálová recyklace
 • 22 %
 • využitý biodpad, oleje a tuky
 • 12 %
 • skládkování

Klimatické změny
a snižování emisí

Skleníkové plyny vzniklé činností člověka oteplují světové klima a způsobují stoupání hladin oceánů, zvýšené nebezpečí požárů a vymírání živočichů. V McDonald’s s tím chceme něco dělat.

Proto jsme se zavázali do deseti let snížit o třetinu emise skleníkových plynů z našich restaurací a kanceláří a emise spojené s produkcí, zpracováním a přepravou surovin.

Zavádíme také LED osvětlení a kuchyňská zařízení, která potřebují méně energie. V českých restauracích například využíváme fritézy s nižší spotřebou oleje i elektřiny.

Produkce a zpracování
hovězího masa

Naše známé burgery vyrábíme pouze ze 100% mletého hovězího masa a záleží nám na tom, aby jeho produkce byla šetrná k životnímu prostředí a zvířata žila v dobrých podmínkách.

V roce 2011 jsme iniciovali vznik Globálního kulatého stolu pro udržitelnou produkci hovězího, kde sdružujeme farmáře, zpracovatele masa, prodejce, zákazníky i nevládní organizace.

Společně jsme označili globální požadavky na udržitelnou produkci hovězího, které se zaměřují na tyto oblasti:

Zodpovědné nakládání
s přírodními zdroji

Šetrné a důstojné
životní podmínky zvířat

Zajištění kvality
a nezávadnosti
hovězího masa

Respekt k lidem
a komunitám

Podpora efektivity
a inovací s cílem snížit
produkci odpadu

Závazek vůči rodinám

Naše restaurace navštěvují miliony rodin každý den, a proto chceme nadále zvyšovat kvalitu našeho ikonického menu pro nejmenší, Happy Mealu.

Proto bude nabídka dětských pokrmů do roku 2022 bez umělých aromat a barviv a polovina Happy Mealu bude:

600 kalorií 650 mg sodíku Bez umělých aromat a barviv 10 % kalorií z nasycených tuků a přidaného cukru

Zaměstnanci

Naši zaměstnanci jsou motorem i srdcem našich restaurací, a proto jim pomáháme v profesním i osobním rozvoji skrz platformu Skills For Life.

Práce u McDonald’s je dnes u personalistů vnímána jako „kvalitní základ“ pro budoucí rozvoj díky získaným dovednostem, jako jsou umění komunikace, důslednost a týmová práce.

V rámci našeho propracovaného systému školení nabízíme každému možnost kvalitních manažerských kurzů, které mu otevírají dveře postupu nejen v rámci společnosti McDonald’s.

Za provozu se naučí pracovat s týmem lidí, řešit krizové situace a získá praktické zkušenosti s vedením restaurace a další dovednosti užitečné pro život.

Jak třídit naše odpady

V našich restauracích dennodenně třídíme odpad za naše zákazníky a to bezmála už 20 let.

Už 1. června 2000 jsme ve všech českých restauracích zavedli třídicí místnosti, kde veškerý odpad, který zákazníci odloží na tácech do sběrných vozíků, poctivě roztřídíme a následně posíláme na další zpracování.

Naši zákazníci dobře vědí, že se v našich restauracích o třízení odpadu nemusejí starat. Na každém odkládacím vozíku, kam zákazníci odkládají své tácy po konzumaci jídla, je o tom informujeme nápisem „Roztřídíme to za vás“.

Značnou část našich odpadů však za naše zákazníky vytřídit nemůžeme.

Ve chvíli, kdy si naše jídlo v obalech odnášejí zákazníci mimo restauraci, ať už z McDrive, McWalk nebo si objednají jídlo domů prostřednictví služby McDelivery, roztřídění obalů a odpadů pak pochopitelně nemůžeme kontrolovat.

Přesto nám není lhostejné, jak naši zákazníci s našimi obaly zacházejí a do kterého kontejneru je vhazují.

Abychom našim zákazníkům pomohli jednoduše a rychle určit, který obal patří do kterého kontejneru, připravili jsme pro ně jednoduchý návod.

Jak tedy správné třídit obaly
od jídla z McDonald’s doma?