Odpovědnost

Udržitelnost

V McDonald's víme, že udržitelnost je klíčová pro naši budoucnost, a proto se snažíme podnikat kroky, které vedou k ekologičtějším řešením.

Je pro nás důležité, jakou stopu na planetě zanecháváme, a jsme si vědomi toho, že i zdánlivě nepatrná akce může mít díky naší velikosti velký vliv na životní prostředí.

 • 37 000
 • restaurací
 • 100+
 • zemí světa
 • 69 000 000
 • zákazníků denně

Obaly a recyklace

obaly
paper straw

Na cestě k budoucnosti bez plastu

V McDonald's se neustále snažíme eliminovat podíl plastů v našich obalech. Právě proto jsme začali podávat všechny studené nápoje určené ke konzumaci v restauraci bez původních plastových víček.

Více informací

Za své zákazníky třídíme odpad už 21 let

Už 1. června 2000 jsme ve všech českých restauracích zavedli třídicí místnosti, kde veškerý odpad, který zákazníci odloží na tácech do sběrných vozíků, poctivě roztřídíme a následně posíláme na další zpracování.

bin
paper straw

Plastová brčka jsme vyměnili za papírová = úspora 15 tun plastu ročně

Papírové slámky na pití Huhtamaki jsou vyrobeny ze 100% PEFC certifikovaného papíru pocházejícího z trvale udržitelných lesů. Slámky jsou ještě jednotlivě baleny do papíru, který má stejnou certifikaci jako samotná brčka. Ročně tím předejdeme spotřebě 15 tun plastu.

Plastové kelímky jsme vyměnili za papírové = úspora 42,8 tuny plastu ročně

Plastové kelímky na ovocné džusy a mléčné shaky jsme nahradili papírovými, které jsou vyrobené z certifikovaného papíru pocházejícího ze šetrně obhospodařovaných lesů. Ročně tím předejdeme spotřebě 42,8 tuny plastu.

recycled cup
fry box

Krabičky na Big Mac nebo na naše legendární hranolky jsou téměř celé z recyklovaného papíru

88 % obalů pro zákazníky, do kterých balíme naše jídlo, je z papíru. Tyto papírové obaly jsou vyrobeny z recyklovaného a s podílem certifikovaného papíru. Např. krabička na Big Mac nebo hranolky obsahuje 72 % recyklovaného papíru. Informaci o poměru použitého recyklovaného papíru v konkrétním obalu najdete na spodní straně, vždy uprostřed symbolu recyklace.

recyklace pomer

Plastové příbory jsme vyměnili za ekologickou dřevěnou variantu z šetrně obhospodařovaných lesů = úspora 38 tun plastu ročně

Dřevěné příbory jsou vyrobené z březového dřeva s certifikacemi FSC a PEFC a jsou leštěné karnaubským voskem s osvědčením UEBT. Hlavním benefitem dřevěných příborů je jejich ohleduplnost k životnímu prostředí. Na dřevěné příbory se pohlíží jako na biodegradabilní odpad a stejně jako zbytky jídla je lze kompostovat nebo zpracovat na bioplyn.

fork
oil big bottle

100 % použitého oleje z fritéz se zužitkuje

Všechen použitý olej z našich fritéz slouží jako surovina pro výrobu biodieselu.

100% zpracování veškerého biologicky rozložitelného odpadu

Veškerý biologický odpad z našich restaurací je zasílán do kompostáren nebo bioplynových stanic.

100%
Důraz na oběhové hospodářství, šetrné obaly a recyklaci.

Odhaduje se, že v roce 2025 bude denně vyprodukováno 6 milionů tun odpadu. Podle nadace Ellena McArthura a Světového ekonomického fóra bude v roce 2050 v oceánech víc plastů než ryb.

Jsme si vědomi, že řetězec výroby, zpracování a přepravy surovin, který zásobuje našich 37 000 restaurací ve více než 100 zemích světa, má nezanedbatelný vliv na planetu. Proto neustále zlepšujeme způsob nakládání s přírodními zdroji, výrobu, přepravu i likvidaci obalů i veškeré podružné procesy tak, abychom zanechali co nejmenší ekologickou stopu.

Podle našich zákazníků je nejpalčivější otázkou, které bychom se měli věnovat, množství obalů a odpadu, které produkujeme. Protože svým zákazníkům nasloucháme, třídění obalů, recyklace a udržitelnost se staly naším klíčovým úkolem, který v McDonald's chceme rozvíjet. Do roku 2025 jsme si proto vytyčili následující cíle.

Celosvětový závazek McDonald's z roku 2018

100 % našich obalových materiálů bude vyrobených z obnovitelných, recyklovaných nebo certifikovaných zdrojů.

100 % našich restaurací bude třídit odpad po našich zákaznících a posílat ho na další využití. To se týká jak obalů, tak zbytků jídla.

U nás

Díky globální strategii, datované až do roku 1993, se i v České republice dlouhodobě věnujeme snižování plastů. Úplně jsme například přestali používat obaly ze zpěnovaného polystyrenu. Od roku 2018 navíc postupně nahrazujeme klasické plastové kelímky papírovými, omezujeme používání plastových víček a lžiček (například u oblíbené zmrzliny McFlurry), nahradili jsme plastové brčka papírovými, plastové příbory dřevěnými a hledáme další možnosti, jak naše jídlo zákazníkům nabízet v obalech, které jsou přívětivější k životnímu prostředí. Již 21 let třídíme odpad i za naše zákazníky. Už 1. června 2000 jsme ve všech českých restauracích zavedli třídicí místnosti, kde veškerý odpad, který zákazníci odloží na tácech do sběrných vozíků, poctivě roztřídíme a následně posíláme na další zpracování.

Chceme být hybnou silou při změnách v balení a obalových materiálech.
 • 41 %
 • energetické využití
 • 25 %
 • materiálová recyklace
 • 22 %
 • využitý biodpad, oleje a tuky
 • 12 %
 • skládkování

Jak třídit naše odpady

Recycle

V našich restauracích dennodenně třídíme odpad za naše zákazníky a to bezmála už 20 let.

Už 1. června 2000 jsme ve všech českých restauracích zavedli třídicí místnosti, kde veškerý odpad, který zákazníci odloží na tácech do sběrných vozíků, poctivě roztřídíme a následně posíláme na další zpracování.

Naši zákazníci dobře vědí, že se v našich restauracích o třízení odpadu nemusejí starat. Na každém odkládacím vozíku, kam zákazníci odkládají své tácy po konzumaci jídla, je o tom informujeme nápisem „Roztřídíme to za vás“.

Značnou část našich odpadů však za naše zákazníky vytřídit nemůžeme.

Ve chvíli, kdy si naše jídlo v obalech odnášejí zákazníci mimo restauraci, ať už z McDrive, McWalk nebo si objednají jídlo domů prostřednictví služby McDelivery, roztřídění obalů a odpadů pak pochopitelně nemůžeme kontrolovat.

Přesto nám není lhostejné, jak naši zákazníci s našimi obaly zacházejí a do kterého kontejneru je vhazují.

Abychom našim zákazníkům pomohli jednoduše a rychle určit, který obal patří do kterého kontejneru, připravili jsme pro ně jednoduchý návod.

Jak tedy správné třídit obaly
od jídla z McDonald's doma?

Klimatické změny
a snižování emisí

Klima

Skleníkové plyny vzniklé činností člověka oteplují světové klima a způsobují stoupání hladin oceánů, zvýšené nebezpečí požárů a vymírání živočichů. V McDonald's s tím chceme něco dělat.

Proto jsme se zavázali do deseti let snížit o třetinu emise skleníkových plynů z našich restaurací a kanceláří a emise spojené s produkcí, zpracováním a přepravou surovin.

Zavádíme také LED osvětlení a kuchyňská zařízení, která potřebují méně energie. V českých restauracích například využíváme fritézy s nižší spotřebou oleje i elektřiny.

Produkce a zpracování
hovězího masa

Hovezi

Naše známé burgery vyrábíme pouze ze 100% mletého hovězího masa a záleží nám na tom, aby jeho produkce byla šetrná k životnímu prostředí a zvířata žila v dobrých podmínkách.

V roce 2011 jsme iniciovali vznik Globálního kulatého stolu pro udržitelnou produkci hovězího, kde sdružujeme farmáře, zpracovatele masa, prodejce, zákazníky i nevládní organizace.

Společně jsme označili globální požadavky na udržitelnou produkci hovězího, které se zaměřují na tyto oblasti:

Zodpovědné nakládání
s přírodními zdroji

Šetrné a důstojné
životní podmínky zvířat

Zajištění kvality
a nezávadnosti
hovězího masa

Respekt k lidem
a komunitám

Podpora efektivity
a inovací s cílem snížit
produkci odpadu

Závazek vůči rodinám

Family

Naše restaurace navštěvují miliony rodin každý den, a proto chceme nadále zvyšovat kvalitu našeho ikonického menu pro nejmenší, Happy Mealu.

Proto bude nabídka dětských pokrmů do roku 2022 bez umělých aromat a barviv a polovina Happy Mealu bude:

600 kalorií 650 mg sodíku Bez umělých aromat a barviv 10 % kalorií z nasycených tuků a přidaného cukru

Zaměstnanci

Workers

Naši zaměstnanci jsou motorem i srdcem našich restaurací, a proto jim pomáháme v profesním i osobním rozvoji skrz platformu Skills For Life.

Práce u McDonald's je dnes u personalistů vnímána jako „kvalitní základ“ pro budoucí rozvoj díky získaným dovednostem, jako jsou umění komunikace, důslednost a týmová práce.

V rámci našeho propracovaného systému školení nabízíme každému možnost kvalitních manažerských kurzů, které mu otevírají dveře postupu nejen v rámci společnosti McDonald's.

Za provozu se naučí pracovat s týmem lidí, řešit krizové situace a získá praktické zkušenosti s vedením restaurace a další dovednosti užitečné pro život.

Přihlášení k odběru newsletteru