Všeobecné obchodní podmínky pro Online služby společnosti McDonald’s (Česká republika)

DŮLEŽITÉ: PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ TYTO VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY („PODMÍNKY“). TYTO PODMÍNKY OBSAHUJÍ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOSTI McDONALD’S A DALŠÍ USTANOVENÍ, KTERÁ SE TÝKAJÍ VAŠICH ZÁKONNÝCH PRÁV.

 

Tím, že nainstalujete, budete využívat nebo se dostanete na jakékoli webové stránky, mobilní aplikace, e-mailové věstníky a předplacené služby a jiné digitální prvky, na nichž jsou tyto podmínky zveřejněny nebo zmíněny (společně dále, „online služby“), uzavíráte závaznou smlouvu se společností Reklamní společnost McDonald´s s.r.o., IČ 27402355, se sídlem Radlická 740/113c, 158 00 Praha 5, zapsanou v obchodním resjtříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 111005 („McDonald’s“, „my“ nebo „nás“).

V našem prohlášení o ochraně osobních údajů (Privacy Statement) je popsáno, jak shromažďujeme, používáme a sdílíme informace.

Online služby nejsou určeny ani cíleny na nikoho, kdo nedosáhl věku 16 let. Pokud jste nedosáhli věku 16 let, musíte si tyto podmínky prostudovat s vaším rodičem nebo opatrovníkem, který musí těmto podmínkám porozumět a souhlasit s nimi, abyste mohli online služby používat.

V případě, že vy nebo váš rodič nebo opatrovník nesouhlasíte s těmito podmínkami, musíte okamžitě přestat používat online služby a požádat společnost McDonald’s o zrušení veškerých účtů k online službám, které jste si vytvořili. O smazání účtu můžete požádat e-mailem na adrese mcdonaldsapps.com/account, uveďte prosím e-mailovou adresu účtu, který chcete smazat.

   1. O online službách.

Dostupnost produktů a služeb. Produkty a služby společnosti McDonald’s jsou dostupné v mnoha částech světa. Nicméně online služby mohou popisovat produkty a služby, které nejsou dostupné na celém světě.

Dodržujte pravidla silničního provozu. Kdykoli používáte online služby, musíte dodržovat pravidla silničního provozu a všechna platná pravidla a předpisy. NESMÍTE POUŽÍVAT ONLINE SLUŽBY BĚHEM ŘÍZENÍ, NEBO KDYŽ SEDÍTE ZA VOLANTEM, NEBO PŘI ŘÍZENÍM VOU, KTERÝ SE POHYBUJE NEBO NENÍ „ZAPARKOVÁN“. V zájmu zajištění bezpečnosti byste měli používat online služby, pouze když je to zákonem povoleno a bezpečné.

Jste odpovědní za vaše zařízení a účty. Jste odpovědní za veškerá zařízení, software a služby potřebné k používání online služeb. Společnost McDonald’s nezaručuje, že online služby budou plně fungovat na jakémkoli konkrétním zařízení nebo s jakýmkoli konkrétním softwarem. Rovněž jste odpovědni za veškeré platby, poplatky a daně za posílání zpráv a data v souvislosti s používáním online služeb, včetně případů, kdy s vámi komunikujeme formou textových zpráv, e-mailu nebo jinými vámi zvolenými způsoby. Online služby můžete používat na zařízeních, která vlastníte nebo ovládáte a za použití pouze schváleného operačního systému (např. Apple iPhone OS pro zařízení Apple). Pokud si vytvoříte účet pro online služby, jste odpovědní za udržování zabezpečení tohoto účtu a za všechny aktivity v rámci tohoto účtu. Můžete používat pouze jeden účet pro online služby a údaje na vašem účtu musíte mít vždy správné.

Právo společnosti McDonald’s na aktualizaci nebo ukončení online služeb. Berete na vědomí a souhlasíte, že (s oznámením či bez oznámení) společnost McDonald’s může kdykoli aktualizovat, upravit nebo ukončit online služby (nebo přístup k nim), a to i formou vynucených aktualizací (nebo odstranění určité funkce nebo přístupu) jakékoli mobilní aplikace McDonald’s, kterou jste si na vašem zařízení nainstalovali.

Aktualizace těchto podmínek. Společnost McDonald’s je rovněž oprávněna tyto podmínky kdykoli a dle vlastního uvážení aktualizovat. Pokud společnost McDonald’s provede zásadní změny těchto podmínek, budeme vás informovat jakýmikoli přiměřenými prostředky jako například zveřejněním nových podmínek v dané online službě. Pokud nebudete se změněnými podmínkami souhlasit, musíte okamžitě přestat používat online služby a požádat společnost McDonald’s o zrušení veškerých účtů k online službám, které jste si vytvořili. Pro zrušení vašeho účtu můžete navštívit stránky mcdonaldsapps.com/account nebo nás kontaktovat e-mailem na adrese dpo@cz.mcd.com.

Mnoho restaurací vlastní a provozují nezávislé společnosti. I když společnost McDonald’s provozuje a řídí online služby, není odpovědná za provoz většiny restaurací. Většina restaurací je vlastněna a provozována nezávislými franšízanty a některé jsou provozovány lokální společností skupiny McDonald’s (přičemž tito franšízanti a lokální společnost skupiny McDonald’s jsou společně nazýváni „restaurace“). Každá restaurace je nezávisle odpovědná za dodržování právních a regulatorních předpisů, za veškeré záležitosti týkající se dodávky produktů vám a za veškeré pracovněprávní záležitosti v restauraci.  Celý název a adresa vlastníka restaurace jsou uvedeny na vaší účtence.

Odkazy na volná pracovní místa z online služeb. Lokální společnost skupiny McDonald’s a všechny restaurace jsou zaměstnavatelé zajišťující rovné příležitosti a jsou oddány myšlence různorodého personálu. Online služby mohou poskytovat odkazy na volná pracovní místa zveřejňovaná společností McDonald’s nebo restauracemi. Tyto pracovní příležitosti jsou nabízeny provozovateli dané restaurace. To znamená, že restaurace, která zveřejnila danou pracovní příležitost je odpovědná za stanovení požadavků na danou pracovní pozici, za všechna rozhodnutí týkající se vzniku pracovního poměru a za všechny ostatní záležitosti týkající se zaměstnání v dané společnosti. Nejsou-li vztahy nastavené výslovně jinak, společnost McDonald’s ani její mateřská společnost nedostane kopii žádné žádosti o místo, kterou odešlete restauraci, která je provozovaná franšízantem, ani nekontroluje, zda se vám dostane pohovoru nebo jste přijati, ani neřídí zaměstnaneckou politiku a postupy franšízanta. Společnost McDonald’s ani její mateřská společnost nezaměstnává nezávislé franšízanty.  Pokud jste zaměstnáni restaurací, která je provozována franšízantem, bude vaším zaměstnavatelem pouze tento franšízant a nikoliv společnost McDonald’s nebo její mateřská společnost.

Jak nás můžete kontaktovat. Máte-li jakékoli otázky nebo připomínky ohledně online služeb, podívejte se prosím na sekci „Kontaktujte nás“ u online služeb, nebo můžete vždy navštívit stránky www.mcdonalds.cz/poznej/kontakty.

   2. Naše postupy při zacházení s údaji a komunikaci s vámi.

Prohlášení společnosti McDonald’s o ochraně osobních údajů. Součástí těchto podmínek je Prohlášení společnosti McDonald’s o ochraně osobních údajů. V našem Prohlášení o ochraně osobních údajů (Privacy Statement) jsou popsány naše postupy při zacházení s údaji, včetně způsobu, jakým shromažďujeme, používáme a sdílíme informace.

Jak s vámi komunikujeme. Prostřednictvím online služeb se můžete přihlásit k odběru e-mailových zpráv, textových zpráv na mobilní číslo, které nám poskytnete, nebo tzv. vyskakovacích (push) upozornění od společnosti McDonald’s. Když si zvolíte některý z těchto typů komunikace, berete na vědomí a souhlasíte, že bude dostávat marketingové, transakční a jiné zprávy od společnosti McDonald’s. Společnost McDonald’s může používat údaje, které nám poskytnete, ke komunikaci s vámi v souladu s Prohlášením společnosti McDonald’s o ochraně osobních údajů.

Odmítnutí komunikace obecně. Můžete si zvolit, jak s vámi budeme komunikovat. Obecně naleznete vaše komunikační preference s pokyny, jak se odhlásit, v profilové sekci příslušné online služby, kterou používáte. Dále máte případně možnost změnit vaše komunikační preference pomocí nastavení vašeho zařízení. Kromě toho samotná naše sdělení mohou obsahovat možnost odhlášení.  Berete na vědomí a souhlasíte, že možná bude třeba, abyste vaše komunikační preference spravovali samostatně pro každý způsob komunikace. Například pokud odmítnete dostávat marketingové e-mailové zprávy, můžete stále dostávat marketingové textové zprávy, pokud jste se k jejich odběru přihlásili.  I když se maximálně snažíme nabízet výhodné způsoby správy vašich komunikačních preferencí, bude možná třeba, abyste si samostatně nastavili vaše preference pro každou jednotlivou online službu.  Upozorňujeme, že v případě některé komunikace týkající se účtů a transakcí je jediný způsob, jak tato sdělení přestat dostávat, může být zrušení vašeho účtu pro online služby.  Na závěr upozorňujeme, že pokud dostáváte sdělení od franšízanta společnosti McDonald’s, musíte se odhlásit z odběru přímo u něho.

   3. Nabídky.

Máte možnost dostávat prostřednictvím online služeb nabídky. Na nabídky se vztahují následující všeobecné podmínky: (1) nabídka může být dostupná pouze prostřednictvím dané konkrétní online služby a může se týkat jen zobrazeného produktu za předpokladu dostupnosti, pouze v zúčastněných restauracích a do skončení platnosti; (2) platí doby podávání (např. určité nabídky, které se netýkají snídaně, nemusí být dostupné v době podávání snídaně); (3) pokud není uvedeno jinak, končí platnost každé nabídky jejím využitím; (4) při jedné návštěvě restaurace lze využít vždy jen jednu nabídku; (5) nabídky jsou nepřevoditelné a (6) žádná není alternativou hotových peněz. Dále se na nabídku mohou vztahovat ještě další podmínky, které jsou uvedeny v aplikaci vedle nabídky. Ne všechny nabídky lze kombinovat s objednávkami.

Nakupujete produkty přímo z restaurací. Když využíváte nabídky, využíváte je přímo u zúčastněné restaurace a smlouva o dodávce produktů bude uzavřena mezi vámi a restaurací, která vaši objednávku přijme. Restaurace, ve které si vyzvednete vaše produkty, je odpovědná za přípravu produktů a za jejich poskytnutí vám.

O produktech v online službách. Všechny nabídky produktů závisí na jejich dostupnosti v restauraci, kde si svou objednávku vyzvedáváte.  Některé restaurace neprodávají všechny produkty. Obrázky produktů a obalů na online službách jsou pouze příklad a nemusí se shodovat s produktem nebo obalem, který z restaurace obdržíte. Rozdíly mohou být způsobeny zobrazením barev na vašem zařízení nebo faktory jako například použitými ingrediencemi, dodavatelem, oblastí země a ročním obdobím.

O cenách u objednávek. Každá restaurace si určuje své ceny nezávisle.  Některé nabídky a ceny nemusí být dostupné pro všechny objednávky ve všech místech. V případě, že objevíte chybu v účtované ceně produktu, obraťte se prosím na restauraci, kde jste si produkt zakoupili, abyste požádali o vrácení rozdílu.

Vracení peněz a vaše spotřebitelská práva. Pokud budete žádat o vrácení z jakéhokoli důvodu, včetně případů, kdy jsou produkty nevyhovující, nebo z jiných důvodů, obraťte se prosím na restauraci, kde jste si produkt zakoupili, ohledně vrácení peněz. Nic v těchto podmínkách nemá vliv na vaše zákonná práva v tomto ohledu.

   4. Vlastnictví a licence na online služby.

Duševní vlastnictví společnosti McDonald’s. Veškerá práva na online služby jsou a zůstávají výlučným vlastnictvím společnosti McDonald’s nebo příslušných poskytovatelů oprávnění. Pro ujasnění uvádíme, že „online služby“ zahrnují veškerý obsah v rámci online služeb, jako je například (nikoli však výlučně) text, obrázky, grafika, loga, záhlaví stránek, ikony tlačítek, obrázky, audio klipy, digitální stahované položky, datové kompilace, software, ochranné známky, ochranné služební známky, obchodní úpravy, audio, video, data a jiné materiály (společně označovány jako „obsah“), a rovněž jakékoli součásti online služeb. Online služby jsou vám poskytnuty na základě licence a nejsou vám prodávány.  Nic z toho, co je uvedeno v těchto podmínkách, má za účel převod jakýchkoli těchto práv na vás nebo jejich propůjčením vám. Nesmíte podniknout žádné kroky ohrožující, omezující nebo jinak zasahující do práv společnosti McDonald’s nebo příslušných poskytovatelů oprávnění.

Vaše licence na používání online služeb. Na základě těchto podmínek se vám uděluje osobní, nevýhradní, nepřevoditelná a odvolatelná licence na používání online služeb výlučně pro vaše osobní, nekomerční potřeby výhradně v souladu s těmito podmínkami. Pro ujasnění uvádíme, že „používání“ zahrnuje přístup, interakci a zobrazení. Nejsou vám uděleny žádné domnělé ani jiné licence nebo práva kromě licencí a práv, které vám tyto podmínky výslovně udělují. Společnost McDonald’s si vyhrazuje všechna ostatní práva.

Informace o ochranných známkách. Ochranné známky, ochranné služební známky a všechny grafické prvky, včetně vzhledu a chování (tzv. look and feel), zobrazující se v rámci online služeb jsou specifické a chráněné ochranné známky nebo obchodní úpravy společnosti McDonald’s nebo vlastníků licence.  Online služby mohou rovněž obsahovat různé názvy, ochranné známky a ochranné služební známky třetích osob, které jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

   5. Příspěvky uživatelů a nevyžádané nápady

Příspěvky uživatelů. Některé online služby vám mohou umožňovat posílání připomínek, poznámek, návrhů, nápadů, grafiky, fotografií, otázek, stížností nebo jiných informací zveřejňovaných nebo sdělovaných společnosti McDonald’s prostřednictvím online služeb (společně dále „příspěvky“).  Berete na vědomí, že odesláním jakékoli informace společnosti McDonald’s prostřednictvím online služeb udělujete společnosti McDonald’s neomezené, neodvolatelné, celosvětové, nevýhradní, bezplatné, převoditelné oprávnění k používání, rozmnožování, distribuci, sublicencování dalším osobám, úpravám, překladu příspěvků, přípravě odvozených děl z příspěvků, veřejnému zobrazování a veřejnému předvádění příspěvků, včetně jejich používání k jakýmkoli komerčním účelům bez nutnosti vašeho souhlasu nebo souhlasu jakékoli jiné osoby a bez náhrady poskytnuté vám nebo jakékoli jiné osobě. Společnost McDonald’s není povinna zacházet s žádnými příspěvky jako s důvěrnými.

Nevyžádané nápady. Společnost McDonald’s na základě své politiky neposuzuje nevyžádané nápady. I když si vážíme toho, že věnujete čas společnosti McDonald’s, nejsme schopni posuzovat nové nápady přicházející mimo systém McDonald’s. Výslovně se vzdáváte veškerých nároků vůči společnosti McDonald’s a členům systému McDonald’s v souvislosti s posuzováním, používáním nebo vývojem jakéhokoli produktu, designu, konceptu nebo jiných materiálů podobných nebo shodných s vaším příspěvkem nyní či v budoucnu ze strany společnosti McDonald’s. Pro další informace viz nejčastější otázky (FAQ) společnosti McDonald’s.

   6. Přijatelné způsoby použití a omezení online služeb.

Přijatelné způsoby použití a jiná omezení. V souvislosti s online službami (které zahrnují obsah) nejste oprávněni a nesmíte umožnit třetím osobám:

a)   používat online služby k žádným účelům, které jsou nezákonné nebo zakázané těmito podmínkami;

b)   smazat nebo změnit jakékoli informace o autorském právu (copyright), ochranných známkách nebo jiné ochraně vlastnictví;

c)   pokoušet se získat vlastnictví nebo vlastnické právo k online službám, včetně obsahu;

d)   používat, kopírovat, distribuovat, znovu uveřejňovat, zobrazovat, zpřístupňovat, nahrávat, umísťovat nebo přenášet online služby jakýmkoli komerčním způsobem;

e)   najímat si, pronajímat, prodávat, sublicencovat, půjčovat, překládat, slučovat, přizpůsobovat, postupovat nebo převádět online služby nebo je kombinovat s jinými programy a službami nebo je začleňovat do jiných programů a služeb;

f)   rozkládat, dekompilovat, zpětně analyzovat online služby, kopírovat je v podobě zdrojového nebo strojového kódu nebo vytvářet z nich odvozená díla;

g)   převádět, poskytovat, vyvážet nebo reexportovat online služby v rozporu s jakýmkoli embargem, obchodními sankcemi nebo jinými zákony a předpisy týkajícími se kontroly technologií nebo vývozu;

h)   používat nebo spouštět jakýkoli neschválený technologický nebo automatizovaný systém k přístupu k online službám nebo extrahování obsahu z online služeb, například, nikoli však výlučně internetové boty typu spider, roboty, nástroje na strojové čtení obsahu obrazovky (tzv. screen scrapers) nebo offline prohlížeče;

i)   pokoušet se deaktivovat, poškodit, přetížit, zhoršit online služby, síť společnosti McDonald’s nebo jakékoli uživatelské účty související s online službami nebo získat k nim neoprávněný přístup.

   7. Omezení odpovědnosti a prohlášení o vyloučení nároků.

Omezení odpovědnosti společnosti McDonald’s. SPOLEČNOST McDONALD’S ANI ŽÁDNÍ JINÍ ČLENOVÉ SYSTÉMU McDONALD’S NEJSOU ODPOVĚDNI ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY Z TITULU UŠLÉHO ZISKU NEBO UŠLÝCH ZAKÁZEK, ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNÍ NEBO VEDLEJŠÍ ŠKODY, VČETNĚ ZTRÁTY DAT, ÚJMY NA ZDRAVÍ NEBO MAJETKOVÝCH ŠKOD, SOUVISEJÍCÍ S ONLINE SLUŽBAMI NEBO VYPLÝVAJÍCÍ Z ONLINE SLUŽEB.  NIC Z TOHO, CO JE UVEDENO V TOMTO ČLÁNKU, NEMÁ ZA ÚČEL OMEZIT ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI McDONALD’S ZA ŠKODY, POKUD JSOU ZPŮSOBENY VLASTNÍ HRUBOU NEDBALOSTÍ NEBO ÚMYSLNÝM ČI NEZÁKONNÝM JEDNÁNÍM SPOLEČNOSTI McDONALD’S. DÁLE NIC Z TOHO, CO JE UVEDENO V TOMTO ČLÁNKU, NEMÁ ZA ÚČEL OMEZIT NEBO MĚNIT VAŠE PRÁVA JAKO SPOTŘEBITELE, KTERÁ PODLE PLATNÝCH ZÁKONŮ NEMOHOU BÝT OMEZENA NEBO ZMĚNĚNA.  Společnost McDonald’s si vyhrazuje všechna zákonná práva na vymáhání škod nebo jiných náhrad na základě těchto podmínek nebo povolených zákonem.

Společnost McDonald’s poskytuje online služby tak, jak jsou („AS-IS“), a bez jakýchkoli záruk. Online služby mohou obsahovat nepřesnosti nebo chyby. SPOLEČNOST McDONALD’s POSKYTUJE ONLINE SLUŽBY TAK, JAK JSOU („AS IS“) A BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, AŤ JIŽ VÝSLOVNÝCH, ČI DOMNĚLÝCH. SPOLEČNOST McDONALD’S ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. SPOLEČNOST McDONALD’S NEZARUČUJE ANI NEPROHLAŠUJE, ŽE ONLINE SLUŽBY BUDOU PŘESNÉ, SPOLEHLIVÉ, NEPŘERUŠENÉ NEBO BEZCHYBNÉ, ŽE VADY BUDOU OPRAVENY NEBO ŽE ONLINE SLUŽBY NEOBSAHUJÍ VIRY NEBO JINÉ ŠKODLIVÉ PRVKY. PŘEBÍRÁTE VEŠKEROU ODPOVĚDNOST V SOUVISLOSTI S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM ONLINE SLUŽEB. VÁŠ JEDINÝ OPRAVNÝ PROSTŘEDEK VŮČI SPOLEČNOSTI McDONALD’S A VŠEM OSTATNÍM ČLENŮM SYSTÉMU McDONALD’S ZA NESPOKOJENOST S ONLINE SLUŽBAMI JE PŘESTAT JE POUŽÍVAT. TOTO OMEZENÍ OPRAVNÝCH PROSTŘEDKŮ JE SOUČÁSTÍ UJEDNÁNÍ MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI.

Externí služby. Online služby mohou obsahovat odkaz nebo vám umožňovat používat externí webové stránky, materiály ke stažení, obsah, sociální sítě nebo jiné digitální služby (společně dále „externí služby“). Tyto externí subjekty (třetí osoby) mohou mít své samostatné obchodní podmínky nebo pravidla ochrany osobních údajů, které byste si před použitím měli prostudovat a porozumět jim. Společnost McDonald’s neschvaluje ani není spojena s žádnými z těchto externích služeb. SPOLEČNOST McDONALD’S A VŠICHNI OSTATNÍ ČLENOVÉ SYSTÉMU McDONALD’S NENESOU ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY NEBO ŠKODY VZNIKLÉ Z TĚCHTO EXTERNÍCH SLUŽEB NEBO V SOUVISLOSTI S TĚMITO EXTERNÍMI SLUŽBAMI.

Události mimo naši kontrolu. SPOLEČNOST McDONALD’S A VŠICHNI OSTATNÍ ČLENOVÉ SYSTÉMU McDONALD’S NENESOU ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA NESPLNĚNÍ JAKÝCHKOLI POVINNOSTÍ SPOLEČNOSTI McDONALD’S VYPLÝVAJÍCÍCH Z TĚCHTO PODMÍNEK V DŮSLEDKU JAKÉKOLI UDÁLOSTI MIMO ROZUMNOU KONTROLU SPOLEČNOSTI McDONALD’S NEBO V SOUVISLOSTI S TAKOVOU UDÁLOSTÍ. Pokud k takové události dojde, je plnění povinností společnosti McDonald’s vyplývajících z těchto podmínek přerušeno na dobu trvání této události, přičemž společnost McDonald’s může, ale není povinna, vyvinout přiměřené úsilí k nalezení řešení, pomocí kterého mohou být povinnosti vyplývající z těchto podmínek plněny navzdory dané události.

   8. Aplikace Apple

Tyto podmínky zahrnují a doplňují všeobecné obchodní podmínky společnosti Apple, Inc. („Apple“) (k dispozici na adrese http://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html#service), včetně zde uvedených podmínek pro koncové uživatele licencovaných aplikací (Licensed Application End User terms) („Podmínky Apple“). Pokud používáte online služby prostřednictvím aplikace Apple („aplikace Apple“), rovněž berete na vědomí a souhlasíte, že:

 • společnost Apple není jakkoli povinna poskytovat jakoukoli podporu nebo údržbu v souvislosti s aplikací Apple. Máte-li jakékoli otázky týkající se údržby nebo podpory v souvislosti s aplikacemi Apple, obraťte se prosím na společnost McDonald’s a nikoli Apple, a to pomocí výše uvedených informací o službách podpory (Support Services);
 • pokud není v těchto podmínkách výslovně uvedeno jinak, veškeré nároky související s držením nebo používáním aplikace Apple existují mezi vámi a společností McDonald’s (a nikoli mezi vámi, případně někým jiným, a společností Apple); a
 • v případě jakéhokoli nároku ze strany třetí osoby, že vaším držením nebo používáním aplikace Apple (v souladu s těmito podmínkami) jsou porušována jakákoli práva duševního vlastnictví, společnost Apple není v souvislosti s tímto nárokem odpovědná;

Pokud aplikace Apple, kterou jste si zakoupili, nesplňuje jakoukoli záruku, která se na ni vztahuje, můžete to oznámit společnosti Apple, která vám může vrátit kupní cenu za aplikaci Apple za aktuálně platných obchodních podmínek Apple. Za této podmínky a v maximální míře povolené zákonem společnost Apple neposkytuje ani neuzavírá žádnou záruku, předpoklad ani jinou podmínku ve vztahu k aplikaci Apple a není vůči vám odpovědná za žádné nároky, škody, náklady či výdaje jakéhokoli druhu v souvislosti s aplikací Apple nebo v důsledku používání aplikace nebo spoléhání na jakýkoli její obsah z vaší strany nebo ze strany kohokoli jiného.

   9. Různá ustanovení.

 • Společnost McDonald’s nečiní žádné prohlášení, že online služby jsou vhodné nebo dostupné mimo Českou republiku. Pokud používáte online služby z jiných míst, jste odpovědni za dodržování platných místních zákonů.
 • Tyto podmínky se řídí a vykládají podle zákonů České republiky, bez ohledu na jakékoli principy kolize právních norem.
 • Ačkoli se těmito podmínkami řídí online služby pouze mezi společností McDonald’s a vámi (a ačkoli společnost Apple není smluvní stranou a žádní jiní členové systému McDonald’s nejsou smluvní stranou těchto podmínek), společnost Apple a jiní členové systému McDonald’s jsou obmyšlené třetí osoby na základě těchto podmínek a mají právo vymáhat vůči vám práva, která společnosti McDonald’s z těchto podmínek vyplývají, pokud se jich tyto podmínky týkají; podle těchto podmínek neexistují žádné další obmyšlené třetí osoby.
 • Podmínky jsou sepsány v českém jazyce. Jakýkoli překlad podmínek do jiného jazyka je pouze pro vaše větší pohodlí a v případě, že nastane jakýkoli rozpor mezi dvěma verzemi, je rozhodující verze česká.
 • Po ukončení platnosti těchto podmínek nebo vašeho povolení oprávnění používat online služby pozbývají platnosti všechna práva, která jsou vám na základě podmínek udělena, nicméně tyto podmínky se nadále vztahují na vaše předchozí používání online služeb a na všechno, co z tohoto používání vyplývá nebo s ním souvisí. Po ukončení zůstávají v platnosti všechna práva společnosti McDonald’s a jiných členů systému McDonald’s, včetně všech práv duševního vlastnictví, vlastnických práv a licencí, uvedená v těchto podmínkách a rovněž všechna omezení používání, všechna omezení odpovědnosti a prohlášení o vyloučení nároků.
 • Všechny z těchto podmínek jsou oddělitelné a působí samostatně. Pokud jsou některé z nich nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, zbývající podmínky zůstávají plně v platnosti a účinnosti.
 • Pokud společnost McDonald’s nebude trvat na splnění jakýchkoli vašich povinností vyplývajících z těchto podmínek nebo pokud společnost McDonald’s nebude vůči vám vymáhat svá práva nebo je bude vymáhat opožděně, neznamená to, že se společnost McDonald’s vzdala svých práv vůči vám nebo že tyto povinnosti nemusíte splnit.
 • Společnost McDonald’s může převést svá práva a povinnosti vyplývající z těchto podmínek na jinou organizaci nebo subjekt, což ale nemá vliv na vaše práva a naše povinnosti vyplývající z těchto podmínek. Vy můžete vaše práva a povinnosti vyplývající z těchto podmínek převést na jinou osobu pouze, když k tomu společnost McDonald’s dá písemný souhlas.