Zavřít ×

Všeobecné obchodní podmínky pro Online služby společnosti McDonald's (Česká republika)

DŮLEŽITÉ: PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ TYTO VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY („PODMÍNKY“). TYTO PODMÍNKY OBSAHUJÍ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOSTI McDonald's A DALŠÍ USTANOVENÍ, KTERÁ SE TÝKAJÍ VAŠICH ZÁKONNÝCH PRÁV.

Tím, že nainstalujete, budete využívat nebo se dostanete na jakékoli webové stránky, mobilní aplikace, e-mailové věstníky a předplacené služby a jiné digitální prvky, na nichž jsou tyto podmínky zveřejněny nebo zmíněny (společně dále, „online služby“), uzavíráte závaznou smlouvu se společností Reklamní společnost McDonald´s s r. o., IČ 27402355, se sídlem Radlická 740/113c, 158 00 Praha 5, zapsanou v obchodním resjtříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 111005 („McDonald's“, „my“ nebo „nás“).

V našem prohlášení o ochraně osobních údajů (Privacy Statement) je popsáno, jak shromažďujeme, používáme a sdílíme informace.

Online služby nejsou určeny ani cíleny na nikoho, kdo nedosáhl věku 16 let. Pokud jste nedosáhli věku 16 let, musíte si tyto podmínky prostudovat s vaším rodičem nebo opatrovníkem, který musí těmto podmínkám porozumět a souhlasit s nimi, abyste mohli online služby používat.

V případě, že vy nebo váš rodič nebo opatrovník nesouhlasíte s těmito podmínkami, musíte okamžitě přestat používat online služby a požádat společnost McDonald's o zrušení veškerých účtů k online službám, které jste si vytvořili. O smazání účtu můžete požádat e-mailem na adrese mcdonaldsapps.com/account, uveďte prosím e-mailovou adresu účtu, který chcete smazat.

1. O online službách.

2. Naše postupy při zacházení s údaji a komunikaci s vámi.

3. Nabídky.

4. Vlastnictví a licence na online služby.

5. Příspěvky uživatelů a nevyžádané nápady

6. Přijatelné způsoby použití a omezení online služeb.

7. Omezení odpovědnosti a prohlášení o vyloučení nároků.

8. Aplikace Apple

9. Různá ustanovení.