Zavřít ×

Obaly a recyklace

Důraz na oběhové hospodářství, šetrné obaly a recyklaci.

Odhaduje se, že v roce 2025 bude denně vyprodukováno 6 milionů tun odpadu. Podle nadace Ellena McArthura a Světového ekonomického fóra bude v roce 2050 v oceánech víc plastů než ryb.

Jsme si vědomi, že řetězec výroby, zpracování a přepravy surovin, který zásobuje našich 37 000 restaurací ve více než 100 zemích světa, má nezanedbatelný vliv na planetu. Proto neustále zlepšujeme způsob nakládání s přírodními zdroji, výrobu, přepravu i likvidaci obalů i veškeré podružné procesy tak, abychom zanechali co nejmenší ekologickou stopu.

Podle našich zákazníků je nejpalčivější otázkou, které bychom se měli věnovat, množství obalů a odpadu, které produkujeme. Protože svým zákazníkům nasloucháme, třídění obalů, recyklace a udržitelnost se staly naším klíčovým úkolem, který v McDonald's chceme rozvíjet. Do roku 2025 jsme si proto vytyčili následující cíle.

Celosvětový závazek McDonald's

100 % našich obalových materiálů bude vyrobených z obnovitelných, recyklovaných nebo certifikovaných zdrojů.

100 % našich restaurací bude třídit odpad po našich zákaznících a posílat ho na další využití. To se týká jak obalů, tak zbytků jídla.

Uvědomujeme si, že infrastruktura, předpisy i chování spotřebitelů v oblasti recyklace se v jednotlivých zemích, ale i městech liší. Proto plánujeme být nápomocni při hledání řešení a tvorbě zásadních změn, abychom tento cíl mohli naplnit.

U nás

Díky globální strategii, datované až do roku 1993, se i v České republice dlouhodobě věnujeme snižování plastů. Úplně jsme například přestali používat obaly ze zpěnovaného polystyrenu. Od roku 2018 navíc postupně nahrazujeme klasické plastové kelímky papírovými, omezujeme používání plastových víček a lžiček (například u oblíbené zmrzliny McFlurry), testujeme papírová brčka a hledáme další možnosti, jak naše jídlo zákazníkům nabízet v obalech, které jsou přívětivější k životnímu prostředí. Téměř 20 let třídíme odpad i za naše zákazníky. Už 1. června 2000 jsme ve všech českých restauracích zavedli třídicí místnosti, kde veškerý odpad, který zákazníci odloží na tácech do sběrných vozíků, poctivě roztřídíme a následně posíláme na další zpracování.

V číslech

  • V roce 2018 jsme poslali k recyklaci nebo jinému využití 88 % z celkového objemu odpadu posbíraného v našich restauracích.
  • Z toho 25 % odpadu je recyklováno tak, že z něj vzniká materiál k dalšímu využití.
  • 41 % našeho odpadu je přeměněno na elektrickou či tepelnou energii.
  • Pouze 12 % odpadu míří na skládku. Odpad tohoto typu se snažíme produkovat v co nejnižší možné míře.
  • 80 % obalů určených našim zákazníkům je z papíru. Spotřebu plastů v našich restauracích neustále snižujeme.
  • Recyklujeme také obaly od našich dodavatelů surovin.

Chceme být hybnou silou při změnách v balení a obalových materiálech.

Poznej víc