Zavřít ×

Klimatické změny a snižování emisí

Proč je důležité zabývat se změnou klimatu?

Pokud by společnost a průmysl pokračovaly tempem jako doposud, byli bychom nuceni čelit nevyhnutelným následkům, od tání ledovců a lesních požárů až po konec zemědělství, jak ho známe dnes.

McDonald's nechce jen přihlížet! Věříme, že s našimi 37 000 restaurací ve více než 100 zemích po celém světě a 69 000 000 obsloužených zákazníků denně může mít každá naše změna velký dopad na životní prostředí.

Celosvětový závazek McDonald's

Ve spolupráci s našimi franšízovými partnery chceme do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů souvisejících s provozem našich restaurací a kanceláří o 36 % (počítáno oproti stavu roku 2015).

Ve spolupráci s našimi dodavateli chceme dále o 31 % snížit produkci emisí spojených s produkcí, zpracováním a přepravou surovin (počítáno na tunu potravin a obalových materiálů).

Zavádíme vylepšení, jako jsou LED osvětlení, energeticky úsporná kuchyňská zařízení a udržitelné obalové technologie. Nadále budeme podporovat inovace v oblasti trvale udržitelného zemědělství, klást důraz na snižování uhlíkové stopy v oblasti produkce hovězího masa, spotřeby energie při provozu restaurací, při výrobě obalů a následné likvidaci odpadu.

U nás

Ani v České republice a na Slovensku nejsme se zaváděním inovací pozadu. V kuchyních využíváme fritézy typu LOV (low oil volume) s nižší energetickou náročností, které zároveň ušetří až 40 % oleje. Jsou také vybaveny automatickou filtrací, která šetří suroviny a jídlo je díky ní kvalitnější. I naše grily mají nižší energetickou spotřebu, ačkoliv jsou tříplotýnkové. Na chlazení a mražení používáme ekologická chladiva a osvětlení využívá LED technologii.

Poznej víc