Obchodní podmínky pro online služby McDonald's (Česká republika)

DŮLEŽITÉ: SEZNAMTE SE PROSÍM POZORNĚ S TĚMITO OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI (DÁLE JEN „PODMÍNKY“). TYTO PODMÍNKY MIMO JINÉ OBSAHUJÍ USTANOVENÍ OHLEDNĚ ROZSAHU ODPOVĚDNOSTI McDONALD'S A DALŠÍ USTANOVENÍ, KTERÁ SE TÝKAJÍ VAŠICH PRÁV.

Instalací, přístupem nebo používáním jakýchkoli webových stránek, mobilních aplikací, e-mailových newsletterů a jiných sdělení a dalších digitálních služeb, v rámci kterých jsou tyto podmínky zveřejněny nebo je na ně odkazováno (společně dále jen „online služby“), uzavíráte závaznou smlouvu se společnostmi McDonald's ČR spol. s r.o., IČO: 161 91 129, se sídlem Radlická 740/113c, Jinonice, 158 00 Praha 5, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 1901 („McDonald's ČR“) a Reklamní společností McDonald's s.r.o., IČO: 274 02 355, se sídlem Radlická 740/113c, Jinonice, 158 00 Praha 5, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 111005 („RS“, McDonald's ČR a RS mohou být společně označovány jako „McDonald's“).

V rámci mobilní aplikace, McDonald's ČR odpovídá za provoz objednávkových služeb a RS odpovídá za technické aspekty jejího provozu.

Upozorňujeme, že naše Restaurace nejsou provozovány přímo společnostmi McDonald's. Seznam provozovatelů Restaurací je k dispozici zde (každý z nich jako „Restaurace“).

V případě, že se rozhodnete objednat naše produkty prostřednictvím mobilní aplikace, uzavíráte smlouvu o dodávkách produktů s Restaurací, kterou si vyberete v prvním kroku objednávky. Společnost McDonald's ČR zastupuje Restaurace při přijímání objednávek a uzavírání souvisejících smluv o dodání produktů.

Tyto Podmínky se přiměřeně vztahují i na smlouvu o dodání produktů. Pojem smlouva o dodání produktů se považuje buď za smlouvu týkající se dodání zboží, nebo za smlouvu týkající se poskytnutí služby, a to v závislosti na zvoleném způsobu vyzvednutí/doručení produktů.

Prosím prostudujte si naše prohlášení o ochraně osobních údajů, které popisuje, jak shromažďujeme, užíváme a sdílíme tyto informace.

Online služby nejsou určeny pro osoby mladší 16 let. Pro používání našich online služeb Vám musí být alespoň 16 let. Pokud je Vám sice alespoň 16 let, ale ještě Vám nebylo 18 let, musíte se s těmito podmínkami seznámit se svým rodičem nebo jiným zákonným zástupcem, který se musí s těmito podmínkami seznámit a odsouhlasit je, abyste mohli online služby používat.

Pokud Vy nebo Váš rodič či jiný zákonný zástupce s těmito podmínkami nesouhlasíte, přestaňte prosím ihned používat online služby a požádejte nás o zrušení Vašeho účtu online služeb, který jste si vytvořili. O vymazání účtu můžete požádat zasláním e-mailu na adresu dpo@cz.mcd.com, uveďte prosím e-mailovou adresu účtu, který chcete vymazat.

V případě, že nejste spokojeni s námi poskytovanými službami či našimi produkty, můžete se obrátit na Českou obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, webová adresa: www.coi.cz, příslušnou k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů.

1. O online službách

Dostupnost produktů a služeb.

Produkty a služby McDonald's jsou dostupné v mnoha částech světa. V online službách však mohou být popsány produkty a služby, které nejsou dostupné na všech místech.

Dodržujte pravidla silničního provozu.

Při každém použití online služeb dodržujte pravidla silničního provozu a všechny platné právní předpisy. ONLINE SLUŽBY NESMÍTE POUŽÍVAT, POKUD PRÁVĚ ŘÍDÍTE VOZIDLO NEBO JSTE ODPOVĚDNÝ ZA ŘÍZENÍ VOZIDLA, KTERÉ JE PRÁVĚ V POHYBU NEBO NENÍ V REŽIMU „PARKOVÁNÍ“. V zájmu bezpečnosti byste měli online služby používat za všech okolností pouze tehdy, když je to v souladu s právními předpisy a bezpečné.

Odpovídáte za svá zařízení a účty.

Jste odpovědní za všechna zařízení, software a služby potřebné k používání online služeb. Neodpovídáme za to, že online služby budou plně funkční na konkrétním zařízení nebo s konkrétním softwarem. Nesete také veškeré své náklady související s používáním online služeb, zejména poplatky za telefonní hovory, textových zprávy a data, případně jakékoliv další běžné poplatky a daně související s používáním prostředků komunikace na dálku, a to včetně případů, kdy s Vámi komunikujeme prostřednictvím textových zpráv, emailu nebo jiných způsobů komunikace, které si zvolíte. Online služby můžete používat pouze se zařízeními, která vlastníte nebo máte právo je používat, a pouze s použitím autorizovaného operačního systému (např. Apple iPhone OS pro zařízení Apple). Pokud si vytvoříte účet online služeb, jste zodpovědní za jeho zabezpečení a za veškerou činnost v rámci tohoto účtu. Můžete používat pouze jeden účet online služeb a máte povinnost udržovat své údaje uvedené na svém online účtu aktuální.

Právo McDonald's změnit nebo ukončit online služby.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že můžeme i bez předchozího upozornění čas od času změnit, aktualizovat, upravit nebo ukončit online služby včetně Vašeho přístupu k nim, a to i prostřednictvím aktualizací, odebráním funkcí či přístupu k jakékoli naši mobilní aplikaci, kterou máte nainstalovanou ve svém zařízení.

Změna těchto podmínek.

Můžeme tyto Podmínky také kdykoli změnit dle našeho vlastního uvážení. Pokud však tyto Podmínky změníme, oznámíme Vám to vhodným způsobem, například zveřejněním nových podmínek v online službě. Pokud se změnami nesouhlasíte, přestaňte prosím ihned používat online služby a požádejte nás o zrušení účtu online služeb, který jste si vytvořili. Chcete-li svůj účet zrušit, zašlete nám email na adresu dpo@cz.mcd.com.

Mnoho Restaurací vlastní a provozují naši obchodní partneři.

Ačkoliv sice provozujeme a řídíme online služby, za provoz většiny Restaurací neodpovídáme. Většinu Restaurací vlastní a provozují nezávislí franšízanti McDonald's. Každá Restaurace je sama odpovědná za dodržování právních předpisů, za veškeré záležitosti týkající se dodávek produktů Vám a za vše související se zaměstnáváním v konkrétní Restauraci. Úplné jméno, adresu a identifikační údaje majitele Restaurace naleznete zde a také na Vaší účtence.

Jak nás můžete kontaktovat.

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se online služeb, podívejte se prosím do části Kontaktujte nás v online službách nebo můžete kdykoli navštívit https://www.mcdonalds.cz/o-nas/napis-nam/

2. Komunikace s Vámi a naše informační postupy

Prohlášení McDonald's o ochraně osobních údajů.

Naše prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje naše postupy v souvislosti s osobními údaji, včetně způsobu shromažďování, užití a sdílení Vašich osobních údajů. Prohlášení naleznete zde.

Jak s Vámi komunikujeme.

Prostřednictvím online služeb se můžete přihlásit k odběru emailů, textových zpráv, nebo jiných oznámení od nás. Pokud se přihlásíte k některému z těchto typů komunikace, rozumíte a souhlasíte s tím, že od nás budete dostávat marketingové, obchodní a jiné zprávy. Pro tuto komunikaci s Vámi budeme používat Vaše kontaktní informace, které jste nám poskytli, a to v souladu s naším Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Odhlášení od komunikace s námi.

Můžete si vybrat, jak s Vámi budeme komunikovat. Své komunikační preference s pokyny, jak se odhlásit od dalšího odběru, najdete zpravidla v profilové části online služby, kterou používáte. Můžete mít také možnost změnit své komunikační preference pomocí nastavení svého zařízení. Kromě toho může i samotná naše komunikace obsahovat způsob, jak se odhlásit od dalšího odběru. Rozumíte a souhlasíte s tím, že možná budete muset spravovat své komunikační preference pro každý způsob komunikace zvlášť. Například pokud se odhlásíte od zasílání marketingových emailů, můžete stále dostávat marketingové textové zprávy, pokud jste se k jejich zasílání přihlásili. Přestože se snažíme nabízet pohodlný způsob správy Vašich komunikačních preferencí, může být nutné, abyste si své preference upravili pro každou online službu zvlášť. Vezměte prosím na vědomí, že v případě některých sdělení týkajících se účtu a uskutečněných transakcí může být jediným způsobem, jak přestat tato sdělení dostávat, zrušení účtu online služeb. Nakonec upozorňujeme, že pokud dostáváte obchodní sdělení od našeho franšízanta (Restaurace), budete se muset odhlásit přímo u něj.

Další informace.

Veškerá komunikace prostřednictvím mobilní aplikace včetně všech informací o produktech a Vašich objednávkách (včetně smluv o dodávkách produktů) probíhá v českém jazyce, pokud není v mobilní aplikaci uvedeno jinak.

McDonald's a/nebo jakákoli Restaurace nejsou ve vztahu k zákazníkům vázány žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Zasílání objednávek do Restaurací

Tato část podmínek se vztahuje na všechny objednávky, které zadáte prostřednictvím online služeb. Před odesláním objednávky do Restaurace pomocí online služeb si prosím přečtěte tuto část podmínek. Upozorňujeme, že objednávka nemusí být dostupná ve všech online službách.

Obecně k objednávkám.

Máme za to, že objednávání produktů v Restauracích prostřednictvím online služeb pro Vás může být v mnoha situacích příjemnější a pohodlnější.

Pro zadání objednávky je třeba, abyste si zaregistrovali účet online služeb. Pro registraci jsou vyžadovány následující údaje: jméno a příjmení a e-mailová adresa.

Registrace způsobu platby.

Před odesláním objednávky je také třeba, abyste si zaregistrovali Vaši platební kartu (kreditní nebo debetní), kterou budete používat pro placení objednávek.

Údaje o Vaší platební kartě budou bezpečně uloženy u příslušného poskytovatele platebních služeb (třetí strana), který také zpracovává Vaše platby Restauracím. Při registraci platební karty Vás tento poskytovatel seznámí s podmínkami provádění plateb a uchováváním informací o Vaší platební kartě. Upozorňujeme Vás, že při registraci platební karty můžeme my nebo poskytovatel platebních služeb ověřit, zda je registrovaná platební karta platná. U uhrazených objednávek bude jako obchodník uvedena přímo Restaurace. V Restauraci Vás mohou za účelem ověření Vaší objednávky požádat i o další informace než je pouze kód objednávky. Pro registraci platební karty je zcela nutné, abyste měli do-statečný věk pro používání platební karty a zároveň měli veškerá zákonná oprávnění k používání dané platební karty.

Objednáváte přímo v Restauracích.

Své objednávky zasíláte přímo do Vámi zvolené Restaurace a příslušná smlouva o dodání produktů je uzavřena mezi Vámi a touto Restaurací. Tato Restaurace je pak odpovědná za přípravu produktů a je-jich dodání. Prosím, vezměte na vědomí, že nakupujete přímo od Restaurací (a nikoli od McDonald's) a že McDonald's nenese žádnou odpovědnost související s produkty, které si objednáte a vyzvednete v Restauracích.

Sestavení, zaplacení a odeslání objednávky do Restaurace.

Objednávku můžete sestavit a odeslat do Vámi vybrané Restaurace. Objednávku dokončíte stisknutím tlačítka „Zaplatit“ v online službě, kdy se z Vaší platební karty odečte příslušná částka. Po zaplacení objednávky je mezi Vámi a Restaurací, kterou jste si vybrali během procesu objednávání, uzavřena smlouva o dodání produktů. Následně obdržíte kód objednávky, se kterým si osobně vyzvednete svou objednávku ve vybrané Restauraci.

Pro objednání alkoholických nápojů, například piva, musíte být starší 18 let. Prodej alkoholických nápojů a dalších produktů mladším osobám je zakázán. Před předáním nákupu obsahujícího alkoholické nápoje je Restaurace oprávněna požádat Vás o předložení Vašeho občanského průkazu či jiného dokladu totožnosti k ověření Vašeho věku.

Pokud Váš věk nebude možné ověřit, bude smlouva o dodání produktů ve vztahu k alkoholickým nápojům zrušena a kupní cena alkoholických nápojů Vám bude vrácena (na platební kartu použitou k úhradě objednávky).

Informace o všech Vašich zaplacených objednávkách jsou k dispozici v mobilní aplikaci.

Možnosti objednávky.

Pro vyzvednutí online objednávky si můžete vybrat následující možnosti: u pultu, u stolu nebo v autě (Drive Thru).

Příprava objednávky.

Dostupnost všech produktů závisí na Restauraci, kde si objednávku vyzvednete. Po výběru Restaurace se zobrazí doba podávání snídaně nebo hlavního menu v dané Restauraci. Při výběru možnosti vyzvednutí u pultu nebo v autě se zobrazí doba podávání pro každou možnost (například od 6:00 do 24:00). Pokud dorazíte po zavírací době Restaurace, nebudete si moci objednávku vyzvednout a platba Vám nebude vrácena. Než potvrdíte objednávku a provedete platbu, ujistěte se, že můžete dorazit včas.

Při zadávání objednávky k vyzvednutí u pultu se zobrazí zpráva, která vás informuje o přibližném počtu minut potřebných pro přípravu Vaší objednávky. Po potvrzení a zaplacení se začne Vaše objednávka připravovat. Pokud máte aktivované služby určování polohy a nacházíte se daleko od Restaurace nebo služby určování polohy aktivované nemáte, může se Vám zobrazit zpráva, abyste potvrdili, zda jste připraveni zaplatit a v Restauraci tak mají započít s přípravou Vaší objednávky. Ujistěte se prosím, že můžete do Restaurace dorazit včas. Vzhledem k tomu, že Restaurace jsou z hygienických důvodů povinny vydat všechny objednávky bez zbytečného odkladu po jejich přípravě, bude Vaše objednávka připravena k vyzvednutí 15 minut od předpokládaného času vyzvednutí, který se zobrazí po dokončení objednávky. V případě, že si objednávku nevyzvednete včas, musí být z hygienických důvodů zničena a platba Vám nebude vrácena.

Při zadávání objednávky k vyzvednutí v Drive-Thru ji potvrdíte a zaplatíte, ale Vaše objednávka bude při-pravena až při příjezdu do Drive-Thru, kde zadáte kód objednávky. Pokud zvolíte možnost vyzvednutí v Drive-Thru a přijedete po změně menu nebo pokud některý z Vámi vybraných produktů již není k dispozici, obraťte se prosím na obsluhu v Restauraci.

Při objednávce ke stolu musíte po příchodu do Restaurace do aplikace zadat číslo stolu a teprve poté můžete zaplatit. Po potvrzení a provedení platby se Vaše objednávka začne připravovat. Jakmile bude objednávka hotova, bude Vám naservírována na Váš stůl.

Při objednávce do auta (služba „PARKUJ A VYZVEDNI“) musíte po zaparkování na příslušeném parkovacím místě do aplikace zadat číslo parkovacího místa a teprve poté můžete zaplatit. Po potvrzení a provedení platby se začne Vaše objednávka připravovat. Jakmile bude objednávka hotova, bude personálem Restaurace doručena na příslušené parkovací místo.

Některé Restaurace neprodávají všechny produkty. Obrázky produktů a jejich balení v online službách jsou pouze ukázkou a nemusí být totožné s produktem nebo jejich balením, které obdržíte v Restauraci. Rozdíly mohou být způsobeny zobrazením barev na Vašem zařízení nebo faktory, jako jsou použité ingredience, dodavatel, region země a roční období.

Vezměte prosím na vědomí, že všechny potraviny a nápoje ve Vaší objednávce by měly být zkonzumovány ihned po vyzvednutí či doručení objednávky, pokud není uvedeno jinak.

Určení ceny produktů.

Každá Restaurace si sama určuje své ceny a samo-statně zohledňuje daně a poplatky podle právních předpisů. Zobrazené ceny již zahrnují tyto daně a poplatky, zejména DPH, pokud není uvedeno jinak. Některé nabídky a ceny nemusí být k dispozici ve všech Restauracích. V případě, že zjistíte chybu v účtované ceně produktu, obraťte se na Restauraci, kde jste produkt zakoupili, a požadujte vrácení rozdílu v ceně.

Lokalizační služby.

Abyste mohli využívat automatický výběr nejbližší Restaurace a kontrolu polohy v případě, že jste daleko, je možné, že budete muset ve svém zařízení povolit lokalizační služby (určení místa, kde se právě nacházíte). Pokud nemáte tyto služby povoleny nebo pokud si nepřejete objednávat z nejbližší Restaurace, budete si muset Restauraci vybrat ručně.

Platba za objednávku.

Stisknutím tlačítka „Zaplatit nyní“ dáváte Restauraci souhlas s vyřízením Vaší objednávky. Poskytovatel platebních služeb Restaurace zpracuje Vaši platbu a strhne ji z platební karty, kterou jste zvolili při sestavování objednávky. V rámci funkce objednávání můžete obdržet oznámení, že Restaurace Vaši objednávku přijala a připravuje ji. Po vyzvednutí produktů jsou tyto produkty Vaším vlastnictvím.

Co když mám problém s platbou nebo chci vrátit peníze?

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně plateb uvedených na výpisu z platební karty nebo pokud chcete rozporovat transakci v Restauraci, která byla zúčtována z Vaší platební karty, obraťte se prosím na svou banku. Vaše banka Vám poradí, jaké jsou její pravidla, a sdělí Vám, kdy uvolní neprovedené platby. Obecně platí, že všechny vracené částky či náhrady jsou převedeny zpět na platební kartu použitou k původní platbě.

Co mám dělat, pokud mám podezření na podvodnou činnost na svém účtu?

Pokud se domníváte, že se na Vašem účtu objevily nesprávné nebo neoprávněné poplatky, kontaktujte neprodleně svou banku. Měli byste také okamžitě aktualizovat své heslo. Bezpečnostní experti doporučují, aby jednotlivci používali složitá hesla a pro každý účet jinou kombinaci uživatelského jména a hesla.

Zrušení objednávky, vrácení platby a Vaše spotřebitelská práva.

Dokud objednávku nepotvrdíte a nezaplatíte, můžete ji kdykoli změnit či zrušit. Po potvrzení a zaplacení objednávky, ji již nemůžete měnit ani zrušit, protože tímto okamžikem je uzavřena smlouva o dodání produktů.

Okamžitě po vyzvednutí své objednávky, zkontrolujte dodané produkty. Pokud objednávka není kompletní nebo zjistíte jiné nesrovnalosti, neprodleně informujte Restauraci, kde jste produkty zakoupili, ohledně případného vrácení platby. Upozorňujeme, že vzhledem k povaze našich produktů nemusí být na pozdější reklamace jejich zjevných vad při dodání brán zřetel. V případě pozdější reklamace produktů se prosím obraťte přímo na příslušnou Restauraci. Za účelem posouzení reklamace Vás Restaurace může požádat o prokázání nesrovnalosti či vady. Vaše zákonná práva v tomto ohledu nejsou ničím v těchto podmínkách dotčena.

McDonald's a/nebo Restaurace odpovídá za vady zboží a/nebo služeb v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy, tj. že zboží a/nebo služby jsou při převzetí bez vad. Pokud se vada projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se obecně za to, že zboží a/nebo služba byly vadné již při převzetí. V případě spotřebního zboží jste oprávněni uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí. To neplatí:

 1. v případě zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu vady, pro kterou byla nižší cena stanovena,
 2. v případě opotřebení způsobeného obvyklým užíváním,
 3. v případě použitého zboží s vadou odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v ustanovení § 2161 občanského zákoníku, můžete požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze části zboží, můžete požadovat pouze výměnu této části; není-li to možné, můžete odstoupit od smlouvy o dodávce produktů. Je-li to však vzhledem k povaze vady nepřiměřené, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, máte právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součástí v případě odstranitelné vady máte také tehdy, pokud zboží nelze řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro velký počet vad. V takovém případě máte rovněž právo odstoupit od smlouvy. Pokud od smlouvy neodstoupíte nebo neuplatníte právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součástí nebo na opravu zboží, můžete požadovat přiměřenou slevu. Na přiměřenou slevu máte právo také v případě, že Restaurace není schopna dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást zboží nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Restaurace neodstraní vadu v přiměřené lhůtě nebo pokud by Vám odstranění vady působilo značné obtíže. Právo na odstranění vady Vám nenáleží, pokud jste před převzetím zboží věděli, že zboží má vadu, nebo jste vadu způsobili. Pokud má zboží vadu, za kterou odpovídáte nebo je zboží prodáváno za nižší cenu nebo je použité, máte místo práva na výměnu zboží nárok na přiměřenou slevu. Práva z vadného plnění se uplatňují vůči Restauraci, kde jste si objednávku vyzvedli. Restaurace může požadovat fotografii vady a/nebo předání vadného zboží.

Jako spotřebitel máte právo odstoupit od smlouvy o dodávce produktů do 14 dnů od převzetí zboží. Upozorňujeme, že toto právo se nevztahuje na hotová jídla, nápoje v kelímku a další zboží podléhající rychlé zkáze. Dále nemůžete odstoupit od smlouvy, pokud je zboží dodáno v uzavřeném obalu, který jste porušili, a z hygienických důvodů jej nelze vrátit zpět.

V případě odstoupení od smlouvy dle předchozího odstavce můžete zboží vrátit osobně v Restauraci, kde jste zboží zakoupili, a to ve standardní pracovní době. V opačném případě informujte tuto Restauraci o odstoupení od smlouvy poštou a zboží vraťte na vlastní náklady. Při odstoupení od smlouvy můžete využít také vzorový formulář, jehož aktuální verzi naleznete zde. Zboží musíte vrátit kompletní a v nepoškozeném stavu. Cena zboží nebo její poměrná část Vám do 14 dnů od vrácení zboží bude vrácena na Vaši platební kartu.

4. Nabídky / Věrnostní program

Nabídky

Prostřednictvím online služeb máte možnost dostávat nabídky. Na nabídky se vztahují následující obecné podmínky:

 1. nabídka může být dostupná pouze prostřednictvím dané online služby a pro zobrazený produkt a v závislosti na jeho dostupnosti, pouze v zúčastněných Restauracích a do data vypršení platnosti nabídky;
 2. možnost omezení denní doby podávání (např, některé nesnídaňové nabídky nemusí být k dispozici v době podávání snídaně);
 3. pokud není uvedeno jinak, platnost každé nabídky končí v okamžiku jejího uplatnění;
 4. při jedné návštěvě Restaurace lze využít pouze jednu nabídku;
 5. nabídky jsou nepřenosné; a
 6. nabídku nelze vyměnit za peněžní částku;
 7. nabídky lze uplatnit pouze u pultu, v kiosku nebo v Drive Thru nebo při objednávce prostřednictvím online služeb a nejsou k dispozici při využití donáškové služby. Kromě toho se na nabídku mohou vztahovat zvláštní podmínky, které jsou uvedeny v aplikaci vedle nabídky.

Jak uplatnit nabídku

Nabídku uplatníte při zadání objednávky:

 • na svém zařízení pomocí on-line služeb nebo
 • u pultu, v kiosku nebo v Drive Thru naskenováním QR kódu nabídky nebo
 • v Drive Thru přečtením alfanumerického kódu členovi obsluhy, který přijímá Vaši objednávku

Různé

Nabídky nemají peněžní hodnotu. Nabídky jsou nepřenosné.

Věrnostní program

Při každém nákupu vybraného produktu pomocí naší aplikace bude na Vaši digitální věrnostní kartu na účtu v naší aplikaci připsán příslušný počet loajalitních bodů, a to následovně:

 • u pultu, v kiosku nebo v Drive Thru naskenováním Vaší věrnostní karty, nebo
 • v Drive Thru přečtením alfanumerického kódu na Vaší věrnostní kartě členovi obsluhy, který přijímá Vaši objednávku, a to před dokončením objednávky v zúčastněných Restauracích

Věrnostní body nelze získat prostřednictvím jiných aplikací (např. aplikací pro rozvoz jídla).

Po získání definovaného počtu věrnostních bodů automaticky obdržíte věrnostní poukaz na odměnu definovanou podmínkami věrnostního programu v aplikaci. Na Vaší digitální věrnostní kartě se vynulují věrnostní body. Věrnostní poukaz na odměnu můžete uplatnit v aplikaci:

 • na svém zařízení při použití online služeb nebo
 • u pultu, v kiosku nebo v Drive Thru naskenováním QR kódu odměny, nebo
 • v Drive Thru přečtením alfanumerického kódu na věrnostním poukazu členovi obsluhy, který přijímá Vaši objednávku

Poukaz je platný maximálně 14 dnů, pokud není uvedeno jiné datum konce jeho platnosti po datu získání posledního věrnostního bodu.

Nabídka produktů ve věrnostním programu platí do odvolání.

Každý věrnostní poukaz může být uplatněn pouze jednou.

Náhrady

McDonald's je oprávněna kdykoli odebrat věrnostní body, pokud jsou produkty z jakéhokoli důvodu vráceny a je také vrácena celá nebo část kupní ceny. To platí i pro výměnu produktů, pokud se nejedná o výměnu za produkty zařazené do věrnostního programu.

Podezřelá činnost

McDonald's je oprávněna podniknout jakékoli kroky, které považuje za vhodné, včetně odstranění nebo pozastavení Vašeho účtu a nasbíraných bodů, pokud zjistíme jakoukoli podezřelou aktivitu týkající se Vašeho účtu, mimo jiné:

 1. zapojení do nezákonných nebo podvodných činností;
 2. poskytnutí nebo pokus o poskytnutí nepravdivých nebo zavádějících informací nebo uvedení nepravdivých údajů společností McDonald's nebo Restaurací; nebo
 3. prodej, postoupení, převod, získání nebo nabídka prodeje, postoupení, převodu nebo získání jakékoli odměny, výhody nebo bodů jinak než v souladu s těmito podmínkami; nebo
 4. nadměrné získávání bodů (podvodem nebo jiným způsobem)

Obecné

McDonald's si vyhrazuje právo ukončit věrnostní program, zejména pokud jej nebude z jakéhokoliv důvodu moci dále provozovat.

McDonald's si vyhrazuje právo nepřijmout nabídkové kupóny / věrnostní poukazy nebo věrnostní body, pokud podle jejího názoru došlo k manipulaci s aplikací, nabídkovými kupóny / věrnostními poukazy nebo věrnostními body. Obdobně mohou postupovat i Restaurace.

McDonald's si vždy ponechává vlastnictví veškerých materiálů a reklamy v souvislosti s nabídkovými kupóny a/nebo věrnostním programem spolu s veškerými právy duševního vlastnictví k materiálům a reklamě na nabídkové kupóny a/nebo věrnostním programem.

Účastí ve věrnostním programu souhlasíte s těmito podmínkami.

5. Vlastnictví a licence pro online služby

Práva k duševnímu vlastnictví McDonald's

Veškerá práva k online službám jsou a zůstávají výhradním vlastnictvím McDonald's nebo jiných subjektů, které McDonald's poskytly licenci k využití jejich práv duševního vlastnictví. Pro vyjasnění, pojem „online služby“ zahrnuje veškerý obsah online služeb, jako je mimo jiné text, obrázky, grafika, loga, záhlaví stránek, ikony tlačítek, obrázky, zvukové klipy, digitální soubory ke stažení, kompilace dat, softwarové vybavení, ochranné známky, značky služeb, vzhled produktů a jakýchkoliv jiných položek v online službách, zvukové záznamy, videa, data a další materiály (společně dále jen „obsah“), jakož i jakoukoli jinou část online služeb. K využití online služeb Vám poskytujeme oprávnění (licenci) dle těchto podmínek, nepřevádíme na Vás žádná další práva k nim. Žádné z ustanovení těchto podmínek nemá za cíl převést na Vás jakákoli taková další práva nebo Vám taková práva udělit. Nesmíte podnikat žádné kroky, které by ohrožovaly, omezovaly nebo zasahovaly do práv McDonald's nebo jiných subjektů, které McDonald's poskytly licenci ke svým právům duševního vlastnictví.

Vaše oprávnění k používání online služeb.

V souladu s těmito podmínkami je Vám udělena osobní, nevýhradní, nepřenosná a odvolatelná licence k používání online služeb výhradně pro Vaše osobní, nekomerční účely, a to pouze v souladu s těmito podmínkami. Pro vyjasnění - „používání“ zahrnuje přístup, interakci a zobrazení. Žádné licence ani práva Vám nejsou uděleny implicitně ani jinak, s výjimkou licencí a práv, které Vám tyto podmínky výslovně udělují. McDonald's si vyhrazuje všechna ostatní práva.

Informace o ochranné známce

Ochranné známky, označení služeb a všechny grafické prvky, včetně vzhledu, které se objevují v online službách, jsou rozlišovacími a chráněnými ochrannými známkami nebo obchodním vzhledem/vzory McDonald's nebo jiných subjektů, které McDonald's poskytly licenci. Online služby mohou také obsahovat různé názvy, ochranné známky a značky služeb třetích stran, které jsou majetkem příslušných vlastníků.

6. Uživatelské příspěvky a nevyžádané nápady

Uživatelské příspěvky

Některé online služby mohou umožňovat zasílání komentářů, poznámek, návrhů, nápadů, grafiky, fotografií, dotazů, stížností nebo jiných informací zveřejněných nebo sdělených McDonald's prostřednictvím online služeb (dále jen „příspěvky“). Berete tímto na vědomí, že odesláním jakýchkoli informací McDonald's prostřednictvím online služeb udělujete McDonald's trvalou, neodvolatelnou, celosvětovou, nevýhradní, bezplatnou a převoditelnou licenci k používání, reprodukci, distribuci, poskytování podlicencí jiným osobám, úpravám, překladům, přípravě odvozených děl, veřejnému vystavování, a veřejně předvádět předložené příspěvky, včetně jejich použití k jakémukoli komerčnímu nebo jinému účelu bez Vašeho souhlasu nebo kompenzace pro Vás nebo jakoukoli jinou osobu, včetně jejich použití k jakémukoli komerčnímu nebo jinému účelu bez Vašeho souhlasu nebo kompenzace pro Vás nebo jakoukoli jinou osobu. McDonald's není povinen považovat žádné poskytnuté informace či dokumenty za důvěrné.

Nevyžádané nápady

Zásadou McDonald's je nezohledňovat nevyžádané nápady. Přestože si vážíme toho, že jste si našli čas a přemýšlíte o McDonald's, nejsme schopni posoudit nové nápady pocházející odjinud. Výslovně se vzdáváte veškerých nároků vůči McDonald's v souvislosti s rozmýšlením, používáním nebo vývojem jakéhokoli produktu, designu, konceptu nebo jiných materiálů podobných nebo totožných s Vaším nápadem nyní nebo v budoucnu.

7. Přípustné způsoby použití a omezení online služeb

V souvislosti s online službami (které zahrnují obsah) nesmíte třetím stranám povolit, aby:

 1. používali online služby k jakémukoli účelu, který je nezákonný nebo zakázaný těmito podmínkami;
 2. odstraňovat nebo měnit jakákoli oznámení o autorských právech, ochranných známkách nebo jiných vlastnických právech;
 3. pokoušet se získat vlastnictví nebo nárok na online služby, včetně obsahu;
 4. používat, kopírovat, distribuovat, znovu publikovat, zobrazovat, zveřejňovat, nahrávat nebo přenášet online služby jakýmkoli komerčním způsobem;
 5. pronajímat, půjčovat, prodávat, poskytovat podlicence, půjčovat, překládat, slučovat, přizpůsobovat, postupovat nebo převádět online služby, kombinovat je s jinými programy nebo službami nebo je do nich začleňovat;
 6. rozebírat, dekompilovat, provádět zpětné inženýrství, kopírovat ve formátu zdrojového nebo objektového kódu nebo vytvářet odvozená díla založená na online službách;
 7. přenášet, poskytovat, exportovat nebo reexportovat online služby v rozporu se obchodními embargy, obchodními sankcemi nebo jinými právními předpisy o kontrole technologií nebo exportu;
 8. používat nebo spouštět jakoukoli neautorizovanou technologii nebo automatizovaný systém pro přístup k online službám nebo získávání obsahu z online služeb, mimo jiné včetně robotů, zachycení obsahu obrazovky nebo offline čteček;
 9. pokoušet se vypnout, poškodit, přetížit nebo získat neoprávněný přístup k online službám, síti McDonald's nebo k jakýmkoli uživatelským účtům spojených s online službami.

8. Omezení odpovědnosti a vyloučení odpovědnosti v souvislosti s mobilní aplikací

Omezení odpovědnosti McDonald's

McDONALD'S NENÍ ODPOVĚDNÝ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ ZTRÁTY ZISKU NEBO OBCHODNÍ ŠKODY, ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ, PŘÍPADNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY, VČETNĚ ZTRÁTY DAT, ÚRAZŮ OSOB NEBO ŠKODY NA MAJETKU, KTERÉ SOUVISEJÍ S ONLINE SLUŽBAMI NEBO Z NICH VYPLÝVAJÍ. NIC V TOMTO ODDÍLU NEMÁ OMEZOVAT ODPOVĚDNOST McDonald's ZA ŠKODY V TAKOVÉM ROZSAHU, V JAKÉM BYLY ZPŮSOBENY JEHO VLASTNÍ NEDBALOSTÍ, HRUBOU NEDBALOSTÍ NEBO ÚMYSLNÝM NEBO NESPRÁVNÝM CHOVÁNÍM McDonald's. NAVÍC NIC V TOMTO ODDÍLE NEMÁ ZA CÍL OMEZIT NEBO ZMĚNIT VAŠE PRÁVA JAKO SPOTŘEBITELE, KTERÁ NELZE OMEZIT NEBO ZMĚNIT PODLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ. McDonald's si vyhrazuje veškerá práva na vymáhání náhrady škody nebo jiné kompenzace podle těchto podmínek nebo podle právních předpisů.

McDonald's poskytuje online služby v aktuálním stavu bez jakýchkoli záruk

Online služby mohou obsahovat nepřesnosti nebo chyby. McDONALD's POSKYTUJE ONLINE SLUŽBY V AKTUÁLNÍM STAVU BEZ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH NEBO DOVOZENÝCH. McDONALD'S NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY OHLEDNĚ VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A OBCHODNÍ ÚČELY. McDONALD'S NEPOSKYTUJE ANI ŽÁDNÉ ZÁRUKY, ŽE ONLINE SLUŽBY BUDOU PŘESNÉ, SPOLEHLIVÉ, NEPŘERUŠOVANÉ A BEZ CHYB, ŽE BUDE MOŽNÉ OPRAVIT CHYBY ANI ŽE ONLINE SLUŽBY BUDOU BEZ VIRŮ ČI JINÝCH ŠKODLIVÝCH SOUČÁSTÍ. PŘEBÍRÁTE VEŠKEROU ODPOVĚDNOST SPOJENOU S POUŽÍVÁNÍM ONLINE SLUŽEB. VAŠÍM JEDINÝM PROSTŘEDKEM V PŘÍPADĚ NESPOKOJENOSTI S ONLINE SLUŽBAMI JE PŘESTAT JE POUŽÍVAT, S ČÍMŽ AKCEPTACÍ TĚCHTO PODMÍNEK SOUHLASÍTE.

Služby třetích stran

Online služby mohou odkazovat na webové stránky třetích stran, materiály ke stažení či jiný obsah, sociální sítě nebo jiné digitální služby (společně dále jen „služby třetích stran“) nebo Vám umožnit jejich používání. Tyto třetí strany mohou mít své zvláštní podmínky nebo zásady ochrany osobních údajů, které byste si měli před jejich použitím prostudovat a porozumět jim. McDonald's není odpovědný za žádnou z těchto služeb třetích stran. McDONALD'S NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV ZTRÁTY NEBO ŠKODY VZNIKLÉ Z TĚCHTO SLUŽEB TŘETÍCH STRAN NEBO S TĚMI SLUŽBAMI SOUVISEJÍCÍ.

Události, které nemůžeme ovlivnit

McDONALD'S NENESE ODPOVĚDNOST ZA NESPLNĚNÍ JAKÝCHKOLI SVÝCH ZÁVAZKŮ PODLE TĚCHTO PODMÍNEK, KTERÉ BY BYLO ZPŮSOBENO NEBO SOUVISELO S JAKÝMIKOLI UDÁLOSTMI MIMO KONTROLU McDONALD'S. Pokud taková událost nastane, budou povinnosti McDonald's podle těchto podmínek pozastaveny po dobu trvání této události; McDonald's může, ale nemusí, vyvinout přiměřené úsilí k nalezení řešení, kterým by své povinnosti podle těchto podmínek mohla plnit navzdory této události.

9. Aplikace Apple

Tyto podmínky doplňují podmínky společnosti Apple, Inc. („Apple“) (dostupné na adrese https://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html#service), včetně podmínek pro koncové uživatele licencovaných aplikací v nich uvedených („podmínky společnosti Apple“). Pokud používáte online služby prostřednictvím aplikace společnosti Apple („Aplikace Apple“), berete rovněž na vědomí a souhlasíte s následujícím:

 • společnost Apple nemá žádnou povinnost poskytovat jakoukoli podporu nebo služby údržby v souvislosti s Aplikací Apple. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se údržby nebo podpory v souvislosti s Aplikací Apple, obraťte se na McDonald's, nikoli na společnost Apple, a to prostřednictvím výše uvedených údajů o službách podpory;
 • pokud není v těchto podmínkách výslovně uvedeno jinak, veškeré nároky týkající se držení nebo používání Aplikace Apple se týkají vztahu mezi Vámi a McDonald's (a nikoli mezi Vámi nebo kýmkoli jiným a společností Apple); a
 • v případě jakéhokoli nároku třetí strany na to, že Vaše držení nebo používání (v souladu s těmito podmínkami) Aplikace Apple porušuje jakákoli práva duševního vlastnictví, společnost Apple vůči Vám nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s tímto nárokem;
 • pokud Vámi zakoupená Aplikace Apple nesplňuje jakoukoliv záruku, která se na ni vztahuje, můžete o tom informovat společnost Apple, která Vám může podle aktuálních podmínek společnosti Apple vrátit zpět kupní cenu Aplikace Apple. V souladu s výše uvedeným a v maximálním rozsahu povoleném právními předpisy, společnost Apple neposkytuje žádné záruky ani jiné podmínky týkající se Aplikace Apple a nenese vůči Vám odpovědnost za jakékoliv Vaše nároky, ztráty, náklady ani výdaje jakékoli povahy v souvislosti s Aplikací Apple nebo v důsledku toho, že Vy nebo kdokoli jiný používáte Aplikaci Apple nebo se spoléháte na jakýkoli její obsah.
 • v případě rozdílů mezi těmito podmínkami a podmínkami společnosti Apple mají přednost tyto podmínky. Podmínky společnosti Apple se vykládají v souladu s platným českým právem.

10. Různé

 • Online služby nemusí být dostupné ani využitelné mimo Českou republiku. Pokud používáte online služby v jiné zemi, jste zodpovědní za dodržování místních právních předpisů
 • Tyto podmínky se řídí a vykládají podle zákonů České republiky.
 • Ačkoli se tyto podmínky vztahují na používání online služeb, tj. na vztah mezi McDonald's a Vámi (a ačkoli Restaurace nebo Apple nejsou stranou těchto podmínek), Restaurace a Apple mají právo vymáhat vůči Vám práva, která jim podle těchto podmínek náleží, v rozsahu, v jakém se jich tyto podmínky mohou týkat.
 • Podmínky jsou sepsány v českém jazyce.
 • Ukončením platnosti těchto podmínek nebo Vašeho oprávnění používat online služby zanikají veškerá práva, která Vám náležela podle těchto podmínek; tyto podmínky se však nadále vztahují na Vaše předchozí používání online služeb a na cokoli, co s tímto používáním souvisí nebo z něj vyplývá. Po ukončení popsaném v předchozí větě, zůstávají v platnosti všechna práva McDonald's a dalších subjektů spolupracujících s McDonald's, včetně všech jejich práv duševního vlastnictví, vlastnických práv a licencí, zmíněných v těchto podmínkách, jakož i všechna omezení používání a odpovědnosti a prohlášení o vyloučení odpovědnosti.
 • Každá z podmínek v tomto dokumentu je oddělitelná a použitelná samostatně. Pokud je některá z nich nezákonná, neplatná nebo nevymahatelná, zbývající podmínky zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
 • Pokud McDonald's nebude trvat na tom, abyste splnili některou ze svých povinností podle těchto podmínek, nebo pokud McDonald's nebude vůči Vám vymáhat svá práva nebo je bude vymáhat se zpožděním, nebude to znamenat, že se McDonald's vzdala svých práv vůči Vám, a nebude to znamenat, že tyto povinnosti nemusíte plnit.
 • McDonald's může převést svá práva a povinnosti vyplývající z těchto podmínek na jinou organizaci nebo subjekt, což však nebude mít vliv na Vaše práva nebo naše povinnosti vyplývající z těchto podmínek. Svá práva a povinnosti vyplývající z těchto podmínek můžete převést na jinou osobu pouze v případě, že s tím McDonald's předem písemně souhlasí.

Přihlášení k odběru newsletteru