Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním registračního formuláře udělujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů společností Reklamní společnost McDonald´s s.r.o., IČ: 27402355, se sídlem Praha 5, Řevnická 170/4, PSČ 155 21 (dále též jen „Správce“) za níže uvedených podmínek:

Jaké údaje budeme zpracovávat?

Na základě Vašeho souhlasu budeme zpracovávat Vaši emailovou adresu.

Pro jaké účely souhlas udělujete?

Zasílání newsletterů Správce.

Komu můžeme Vaše údaje předávat?

Vaše údaje můžeme předávat našim dodavatelům, kteří nám poskytují služby v oblasti mediálních služeb, marketingu, PR, reklamy nebo zasílání zpráv a zásilek, zejména společnosti McDonald`s ČR spol. s r.o., IČ: 161 91 129, se sídlem Řevnická 170/4, Třebonice, 155 21 Praha 5, a DDB, a. s., IČ: 002 93 911, se sídlem: Opletalova 25, 110 00 Praha 1.

Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

Na jakou dobu souhlas udělujete?

Tento souhlas udělujete na dobu 5 let ode dne jeho udělení nebo do doby, dokud souhlas neodvoláte.

Jaká jsou Vaše práva?

Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat písemným oznámením adresovaným Správci. Správce můžete kontaktovat na výše uvedené adrese nebo na emailové adrese pověřence dpo@cz.mcd.com. Instrukce pro odvolání souhlasu budou též obsaženy v každém emailu, který Vám za výše uvedeným účelem zašleme.

Dále máte při splnění zákonných podmínek zejména právo na informace a přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo vnést námitky proti zpracovávání, právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).