Stavba prvního českého Domu Ronalda McDonalda byla zahájena. V Motole bude pomáhat rodinám vážně nemocných dětí.

14. duben 2021

V areálu pražské Fakultní nemocnice v Motole byl dne 13.4. položen základní kámen prvního českého Domu Ronalda McDonalda. Po dokončení nabídne bezplatné ubytování pro rodiny dlouhodobě nemocných dětí.

Vybudování Domu je hlavním projektem charitativní organizace Nadační fond Dům Ronalda McDonalda, která dlouhodobě cílí svou pomoc k vážně nemocným dětem a jejich rodinám. „Posláním Nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda je péče orientovaná na rodinu. Když dítě onemocní vážnou nebo život ohrožující chorobou, paralyzuje to všechny členy rodiny, každého jinak. Je to extrémně náročné psychicky, finančně i fyzicky. Rodiče někdy přespávají improvizovaně, často musí cestovat přes celou republiku. Díky Domu Ronalda McDonalda jim nabídneme plnohodnotný odpočinek i zázemí, které podpoří jejich psychiku, aby se mohli co nejvíce věnovat svému nemocnému dítěti a celá rodina mohla díky Domu zůstat pohromadě,“ říká Ivana Pešatová, výkonná ředitelka Nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda.

Samotná stavba je naplánována na následujících čtrnáct měsíců. Částku 70 milionů korun, která je třeba na výstavbu, věnoval Nadační fond Dům Ronalda McDonalda jako dar Fakultní nemocnici v Motole. Z prostředků charitativní organizace byly uhrazeny také veškeré projektové a přípravné práce a nadační fond dále počítá s plnou úhradou provozu. „Velmi si vážíme, že si Nadační fond Dům Ronalda McDonalda vybral právě naši nemocnici, kde se rozhodl realizovat tento unikátní projekt, díky němuž budou moct být malí pacienti se svými blízkými. Částka, kterou do výstavby a provozu Domu Ronalda McDonalda věnuje nadační fond, je zároveň největším jednorázovým darem, který kdy Fakultní nemocnice v Motole dostala, a já za něj velmi děkuji,“ říká Miloslav Ludvík, ředitel Fakultní nemocnice v Motole.

Po svém dokončení nabídne Dům Ronalda McDonalda celkem jednadvacet pokojů a pro rodiny budou k dispozici také společná kuchyně s jídelnou, obývací prostor či herna pro děti. V českém Domě Ronalda McDonalda pak bude i pracovna pro rodiče, což není v zahraničí příliš obvyklé. Rodiče se díky tomu mohou střídat u dítěte a jeden z nich může nadále pracovat. Místnost lze navíc využít i jako učebnu. Dům je v souladu s moderními trendy stavěn jako energeticky úsporný a je navržený tak, aby bylo v budoucnosti možné přistavět další patro s patnácti novými pokoji.

Ani Fakultní nemocnice v Motole nebyla vybrána náhodně. Vedle celé řady specializovaných pracovišť, které jsou právě v tomto zařízení jediné svého druhu, je v motolské nemocnici i největší onkologické a hematologické centrum pro děti. „Zhoubným onemocněním v České republice onemocní zhruba 350 dětí ročně, z toho je asi polovina diagnostikována právě ve Fakultní nemocnici v Motole. Všechny tyto děti jsou hospitalizované po dobu delší než jeden měsíc, často i déle. Možnost strávit tento čas v blízkosti své rodiny je pro psychiku dětských pacientů nedocenitelná,“ říká MUDr. Vladimír Komrska, CSc., primář Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol.

Kromě dětí, které se léčí s onkologickým onemocněním, míří do Fakultní nemocnice v Motole tisíce dalších pacientů, mladších osmnácti let. Dětská hematologie a onkologie eviduje zhruba 4,5 tisíce příjmů za rok, Dětské kardiocentrum každoročně přijme k hospitalizaci 1,5 tisíce dětských pacientů a stejný počet je také na dětské neurologii. Oddělení pediatrie má za dvanáct měsíců víc než 5,1 tisíce pacientů. Dohromady jde o bezmála 13 tisíc hospitalizací ročně. Statistiky FN Motol zároveň říkají, že sedm z deseti dětských pacientů je mimopražských.

Právě takovým rodinám už od roku 2002, kdy byl v České republice založen, pomáhá Nadační fond Dům Ronalda McDonalda. Do doby, než bude Dům dokončen, hradí za rodiče nemocných dětí ubytovnu v areálu motolské nemocnice, stejně jako přispívá na rekonstrukce pokojů v krajských nemocnicích. Nadační fond takto každoročně rodinám uhradí mnoho stovek nocí. 

Drtivá většina částky, které do Nadačního fondu v průběhu let doputovala, pochází od zákazníků a franšízantů společnosti McDonald’s. Do sbírky se zapojují jak jednotlivé restaurace, které posílají část svých příjmů, tak hlavně samotní zákazníci ať už formou přímých příspěvků či nákupem charitativních předmětů. „Touto cestou bych chtěl poděkovat všem našim zákazníkům. Je to hlavně jejich zásluha, že byl základní kámen Domu Ronalda McDonalda položen a že už v dohledné době přivítá první rodiny nemocných dětí. Velké díky ale také patří všem franšízantům a zaměstnancům, moc si vážím jejich pracovního nasazení a finanční podpory, bez které bychom se dnes nemohli těšit z tak velké události,“ říká Tomasz Rogacz, generální ředitel McDonald’s ČR/SK.

Ředitelka Nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda Ivana Pešatová se k díkům připojuje a zároveň dodává, že se v průběhu let podařilo vybrat dostatek financí na základní stavbu. Další prostředky ale budou potřeba na kompletní zařízení a vybavení a také následný provoz. Nadále lze přispívat v rámci restaurací McDonald’s do kasiček či na samoobslužných kioscích nebo na portálu Darujme.

Více o prvním českém Domu Ronalda McDonalda:  

https://www.drmcd.cz/dum-ronalda-mcdonalda/ 

 

Dům Ronalda McDonalda na Darujme:

https://www.darujme.cz/projekt/1200145

 

Box: McDonald’s a Nadační fond Dům Ronalda McDonalda: Dvě organizace, jeden společný cíl

Nadační fond Dům Ronalda McDonalda je součástí celosvětové sítě charitativních organizací Ronald McDonald House Charities, která byla coby samostatná organizace založena v sedmdesátých letech v USA a ve svém názvu nese jméno svého globálního partnera. Jejím cílem je nabídnout ubytování rodinám dlouhodobě nemocných pacientů, k čemuž slouží několik set Domů Ronalda McDonalda po celém světě. Nadační fond Dům Ronalda McDonalda v ČR působí od roku 2002 a jeho hlavním donorem jsou právě společnost McDonald’s a její zákazníci a franšízanti. Samotné restaurace přispívají dvěma korunami z každého Happy Mealu, v akci McHappy Day jde Nadačnímu fondu polovina tržeb z hranolek. V restauracích se dále dvakrát ročně prodávají charitativní předměty, celoročně jsou zde k dispozici kasičky na finanční dary zákazníků a je zde také možnost přímého příspěvku na samoobslužných kioscích. Nadační fond Dům Ronalda McDonalda v neposlední řadě podporuje také společnost McDonald’s, která hradí provozní náklady této organizace.

Přihlášení k odběru newsletteru