Ptačí budko, kdo v tobě přebývá aneb nezapomínejme na dřívější tradice, mají smysl

9. červenec 2021

Známe je snad všichni, malé domečky na stromech. Ptačí budky u nás mají dlouhou tradici, což není překvapením, vždyť ptáci jsou našimi pomocníky v boji proti škůdcům a pomáhají udržet stabilní ekosystém. Právě proto bychom neměli na jejich vyvěšování zapomínat a rozhodně by z naší krajiny neměly vymizet. 

Čím je naše příroda pestřejší a rozmanitější co se v ní žijících organismů týče, tím je odolnější a stabilnější. Svou roli sehrávají i ptáci, kteří jsou součástí řady vazeb, na kterých je založená přirozená rovnováha. A právě tu bychom neměli brát na lehkou váhu, stejně jako stav naší krajiny. To, že nám téma není cizí potvrdil i březnový průzkum společnosti Ipsos pro McDonald’s, z něhož vyšlo, že nadpoloviční většina Čechů zastává názor, že se nám tu za pár desítek let bude žít podstatně hůře. A možná právě proto celých 9 z 10 respondentů uvedlo, že si myslí, že svým chováním může stav okolní krajiny zlepšit a většina z nich tak také činí. A to je povzbudivé. Podpořit diverzitu naší přírody lze i už zmíněnou ptačí budkou, kterou je možné zakoupit, ale i podomácku vyrobit, není to žádná velká věda.

Ptačí „rezidence“ jsou třeba

V dutinách stromů hnízdí nezanedbatelné množství ptáků, z nichž někteří si je dokáží vyhloubit sami, většina je ale odkázána na ty již existující. A protože ubývá starých stromů, ubývá i míst pro hnízdění ptáků. Ptačí budky nahrazují chybějící přírodní dutiny, které přirozeně slouží k bezpečnému hnízdění některých druhů ptáků i jako ochrana před predátory či nepříznivým počasím a zimou. Tím, že někde ve svém okolí umístíme budku, lokálně tak podpoříme populaci ptáků v regionu. „Ptačí budky mohou ptákům do jisté míry kompenzovat úbytek hnízdních příležitostí ve stromových dutinách.  Pokud se nám do budky na zahradě nastěhuje třeba sýkora, stane se důležitým prvkem také při biologické ochraně rostlin. Ptáci jsou pomocníci, jsou spolehlivou složkou v boji s hmyzem a škůdci, chrání zahradní kultury. Lépe tedy na zahradě vyvěsit budku než používat chemické postřiky,“ vysvětluje Kateřina Ševčíková, předsedkyně Moravského ornitologického spolku.

Jak na to

Domácí výroba ptačí budky není nic složitého a její stavba může být skvělou aktivitou a zábavou pro vás a vaše děti. Budky se nejčastěji vyrábí ze dřeva, výborným materiálem je ale třeba i dřevocement.  Asi nejznámější jsou budky pro sýkory, jejichž rozměr dna by měl mít alespoň 13x14 cm a průměr vletového otvoru 2,8 – 3,2 cm. „Velikost budky a průměr vletového otvoru se pak liší v závislosti na tom, pro jaký ptačí druh je budka určená. Mimo sýkorník můžeme vyrobit třeba i špačník, sovník a pak polobudky označovány jako rehkovníky. Existují ale třeba i speciální budky pro rorýsy nebo umělá hnízda pro jiřičky,“ říká Ševčíková a doplňuje „Vletový otvor by měl být orientován ideálně na východ nebo jihovýchod. Budky pro sýkory, se nejčastěji umisťují do výšky okolo tří metrů, především kvůli snadnějšímu čištění. Se sovníkem či budkou pro rorýsy je ale lepší vylézt ještě výše.“ A pozor, pověšením budky to nekončí. Jednou ročně je třeba ji zkontrolovat, vyčistit a případně opravit co je třeba. Prodloužíte tím její životnost a budka může vydržet až 25 let.

Protože nám na nich záleží

Krajina funguje jako celek, a proto je třeba přilákat původní ptačí obyvatele zpět do regionu a naší krajiny. Slova a apel odborníků vyslyšela i společnost McDonald’s, která nyní začíná budky umisťovat v blízkosti svých vybraných restaurací v České republice a na Slovensku. Přibudou v Praze, Olomouci, Ostravě, Liberci a v dalších městech „Věšení ptačích budek je jedna z dílčích aktivit dlouhodobé kampaně Naše protože, jejímž cílem je sesbírat maximum důvodů Čechů, proč se chovají ohleduplně k přírodě a naší planetě, hlavní motivací je však podpora ochrany okolní krajiny obecně. Místa pro umístění našich budek jsme konzultovali s ornitology tak, aby splňovala veškeré nároky,“ říká Jitka Pajurková, ředitelka PR a komunikace společnosti McDonald’s pro Českou republiku a Slovensko. Výroba a vyvěšování ptačích „ubytoven“ je jedním z nejznámějších a nejrozšířenějších způsobů, jak můžeme ptákům pomoci. Vyrobte si proto doma tu svou. Hřát vás bude nejen dobrý pocit, ale i pohled na navrátivší se ptáčky do naší krajiny.   

Přihlášení k odběru newsletteru