Formulář žádosti o franšízing

Osobní údaje

Jméno:

Příjmení:

Adresa:

Telefon, na kterém vás můžeme kontaktovat:

E-mail:

Datum narození:

Státní příslušnost:

Rodinný stav:

Počet dětí:

Z toho nezletilých:

Jak dlouho žijete v ČR (pokud jste se v ČR nenarodil/a)?:


Přerušil(a) jste někdy trvalý pobyt v ČR?
AnoNe

Jestliže ano, v kterých zemích jste žil(a) a jak dlouho?:

Byl(a) jste někdy trestán(a):
AnoNe

Jste ochoten(na) nám předložit Váš trestní rejstřík, budeme-li to požadovat?
AnoNe

Vzdělání

Označte prosím dosaženou úroveň vzdělání:
ZákladníStředníVysokoškolské

Jméno školy a získaný titul:

Údaje o Vaší profesní historii:

Název firmy a adresa :

Datum založení:

Obor podnikání:

Počet zaměstnanců:

Zaměstnavatel (jméno a adresa):

Pozice:

Krátký popis vaší pracovní činnosti:

Délka zaměstnanání:

Případně Vaše předchozí pracovní zkušenosti:

1.

Od:

Do:

Funkce:

Firma a adresa:

2.

Od:

Do:

Funkce:

Firma a adresa:

3.

Od:

Do:

Funkce:

Firma a adresa:

Vaše předchozí pracovní zkušenosti:

1.

Od:

Do:

Poznámka:


2.

Od:

Do:

Poznámka:


3.

Od:

Do:

Poznámka:

Vlastnil(a) jste někdy svoji firmu?
AnoNe

Jestliže ano, jakou:

Měl(a) jste někdy velký neúspěch v podnikání?
AnoNe

Jestliže ano, prosím popište:

Jaký je stav vašeho současného podnikání? (pokračuje, ukončen apod.):

Případná aktivita při spolupráci s McDonald´s?

Byl(a) byste ochoten(na) věnovat veškerý svůj čas podnikání?
AnoNe

Jste ochoten(na) se přestěhovat kamkoliv v ČR?

AnoNe

Jestliže ne, v kterých krajích jste ochoten(na) bydlet:
Hlavní město PrahaStředočeskýJihočeskýPlzeňskýKarlovarskýÚsteckýLibereckýKrálovéhradeckýPardubickýOlomouckýMoravskoslezskýJihomoravskýZlínskýKraj Vysočina

Pracoval(a) jste někdy Vy nebo Váš partner(ka) v restauraci McDonald’s™?
AnoNe


Jestliže ano, kde a kdy?

Ucházel(a) jste se někdy o franšízu McDonald’s™?
AnoNe

Jestliže ano, kde a kdy?

Jste v příbuzenském vztahu s některým zaměstnancem firmy McDonald’s™ nebo franšízantem McDonald’s™?
AnoNeJestliže ano, uveďte prosím jméno:


Příbuzenský vztah:

Popište, prosím, svou motivaci, proč chcete provozovat restauraci McDonald’s:

Zásobujete Vy nebo Váš zaměstnavatel firmu McDonald’s™ nebo jejího franšízanta kdekoliv v Evropě?
AnoNe


Jestliže ano, upřesněte prosím:

Můžete Vy osobně vyhovět finančním požadavkům McDonald’s™?
AnoNe

Vlastníte ničím nevázané prostředky na investici do přímé franšíze? (min. 10 mil. Kč):
AnoNe


Zdroje, které chcete a můžete použít pro investici do restaurace McDonald’s

Hotovost:

Termínované vklady:


Cenné papíry:

Nemovitosti (které jste ochotni zpeněžit za účelem investice do McDonald's):

Tržní hodnota vámi vlastněné firmy:

Cenné předměty:

Jiné:

Osobní reference (jiné než od zaměstnavatele nebo příbuzných) -
celé jméno, adresa, zaměstnání,
trvání známosti

1. osobní reference:

2. osobní reference:

3. osobní reference:

Jak jste se dozvěděli o možnosti franšízingu?
z internetuprezentacečlánekjinak

Jestliže jinak, prosím, popište:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely vyhodnocení uchazeče o franšízing McDonald’s
Souhlasím

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vyplněním registračního formuláře udělujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů společností McDonald`s ČR spol. s r. o., IČ: 161 91 129, se sídlem Praha 5, Řevnická 170/4, PSČ 155 21 (dále též jen „Společnost“) dle níže uvedených podmínek:
Druh osobních údajů:

  • Všechny údaje výše vyplněné do Formuláře žádosti o franšízing a dále informace získané o Vás z veřejně dostupných zdrojů (např. z obchodního nebo insolvenčního rejstříku nebo sociálních sítí jako LinkedIn) a další osobní údaje, které nám poskytnete v průběhu případného výběrového řízení na kandidáta pro spolupráci a poskytnutí franšízy McDonald’s. (dále jen „Osobní údaje“)

Účel zpracování Osobních údajů:

  • Vyhodnocení vhodnosti uchazečů o franchising pro McDonald‘s v ČR

Doba zpracování Osobních údajů:

  • Souhlas udělujete na dobu výběrového řízení a 1 rok po jeho ukončení nebo do doby, dokud souhlas neodvoláte. Pokud s Vámi bude uzavřena smlouva o poskytnutí franšízy, budou osobní údaje uloženy v našem sytému po celou dobu spolupráce i stanovenou dobu po jejím ukončení v souladu s našimi předpisy a zákonnými archivačními povinnostmi.

Komu můžeme Osobní údaje předávat:

  • dodavatelům, kteří nám poskytují služby v oblasti hodnocení kandidátů pro spolupráci a poskytnutí franšízy a dalším společnostem ze skupiny McDonald’s zapojeným do procesu hodnocení kandidátů.
  • potvrzujete, že jste byl/a informován/a, že tento souhlas se zpracováním Osobních údajů je dobrovolný a jste oprávněn/a jej kdykoliv odvolat (odvolání souhlasu musí být učiněno písemně emailem na emailovou adresu radim.foltyn@cz.mcd.com nebo zasláno na sídlo Společnosti); a
  • společnostem spolupracujícím se Společností v oblasti marketingu (např. DDB, a.s., IČ: 00293911, se sídlem Praha 1, Opletalova 25, PSČ 11000).

Vaše práva:

Tento souhlas je poskytován dobrovolně a můžete ho kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením adresovaným Společnosti. Za tímto účelem kontaktujte zástupce Společnosti pro oblast franchisingu na emailové adrese radim.foltyn@cz.mcd.com, nebo pověřence pro ochranu osobních údajů na emailu dpo@cz.mcd.com, nebo odvolání zašlete písemně na adresu sídla Společnosti.

Dále máte při splnění zákonných podmínek zejména právo na informace a přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo vnést námitky proti zpracovávání, právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).