Formulář žádosti o franšízing

Vlastníte prostředky na investici do přímé franšízy (min. 10 mil. Kč)?:
AnoNe

Byl(a) byste ochoten(na) věnovat veškerý svůj čas podnikání?
AnoNe

Jste ochoten(na) se přestěhovat kamkoliv v ČR?

AnoNe

Jestliže ne, v kterých krajích jste ochoten(na) bydlet:
Hlavní město PrahaStředočeskýJihočeskýPlzeňskýKarlovarskýÚsteckýLibereckýKrálovéhradeckýPardubickýOlomouckýMoravskoslezskýJihomoravskýZlínskýKraj Vysočina

Osobní údaje

Jméno:

Příjmení:

Adresa:

Telefon, na kterém vás můžeme kontaktovat:

E-mail:

Datum narození:

Státní příslušnost:

Vzdělání

Označte prosím dosaženou úroveň vzdělání:
ZákladníStředníVysokoškolské

Jméno školy a získaný titul:

Údaje o vaší současné profesi:

OSVČZaměstnanýNezaměstnaný

Název firmy a adresa :

Datum založení:

Obor podnikání:

Počet zaměstnanců:

Zaměstnavatel (jméno a adresa):

Pozice:

Krátký popis vaší pracovní činnosti:

Délka zaměstnanání:

Případně Vaše předchozí pracovní zkušenosti:

1.

Od:

Do:

Funkce:

Firma a adresa:

2.

Od:

Do:

Funkce:

Firma a adresa:

3.

Od:

Do:

Funkce:

Firma a adresa:

Vaše předchozí pracovní zkušenosti:

Od:

Do:

Poznámka:

Vlastnil(a) jste někdy svoji firmu?
AnoNe

Jestliže ano, prosím, popište, čím se zabývala/zabývá:

Jaký je stav vašeho současného podnikání? (pokračuje, ukončen apod.) Prosím, popište detailně:

Případná aktivita při spolupráci s McDonald´s?

Ucházel(a) jste se někdy o franšízu McDonald’s™?
AnoNe

Jestliže ano, kde a kdy?

Jste v příbuzenském vztahu s některým zaměstnancem firmy McDonald’s™ nebo franšízantem McDonald’s™?
AnoNeJestliže ano, uveďte prosím jméno:


Příbuzenský vztah:


Zdroje, které chcete a můžete použít pro investici do restaurace McDonald’s

Hotovost:

Termínované vklady:


Cenné papíry:

Nemovitosti (které jste ochotni zpeněžit za účelem investice do McDonald's):

Tržní hodnota vámi vlastněné firmy:

Cenné předměty:

Jiné:

Osobní reference (jiné než od zaměstnavatele nebo příbuzných) -
celé jméno, adresa, zaměstnání,
trvání známosti

1. osobní reference:

2. osobní reference:

3. osobní reference:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely vyhodnocení uchazeče o franšízing McDonald’s
Souhlasím

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vyplněním registračního formuláře udělujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů společností McDonald`s ČR spol. s r. o., IČ: 161 91 129, se sídlem Praha 5, Radlická 740/113c, PSČ 158 00 (dále též jen „Společnost“) dle níže uvedených podmínek:
Druh osobních údajů:

  • Všechny údaje výše vyplněné do Formuláře žádosti o franšízing a dále informace získané o Vás z veřejně dostupných zdrojů (např. z obchodního nebo insolvenčního rejstříku nebo sociálních sítí jako LinkedIn) a další osobní údaje, které nám poskytnete v průběhu případného výběrového řízení na kandidáta pro spolupráci a poskytnutí franšízy McDonald’s. (dále jen „Osobní údaje“)

Účel zpracování Osobních údajů:

  • Vyhodnocení vhodnosti uchazečů o franchising pro McDonald‘s v ČR

Doba zpracování Osobních údajů:

  • Souhlas udělujete na dobu výběrového řízení a 1 rok po jeho ukončení nebo do doby, dokud souhlas neodvoláte. Pokud s Vámi bude uzavřena smlouva o poskytnutí franšízy, budou osobní údaje uloženy v našem sytému po celou dobu spolupráce i stanovenou dobu po jejím ukončení v souladu s našimi předpisy a zákonnými archivačními povinnostmi.

Komu můžeme Osobní údaje předávat:

  • dodavatelům, kteří nám poskytují služby v oblasti hodnocení kandidátů pro spolupráci a poskytnutí franšízy a dalším společnostem ze skupiny McDonald’s zapojeným do procesu hodnocení kandidátů.
  • potvrzujete, že jste byl/a informován/a, že tento souhlas se zpracováním Osobních údajů je dobrovolný a jste oprávněn/a jej kdykoliv odvolat (odvolání souhlasu musí být učiněno písemně emailem na emailovou adresu radim.foltyn@cz.mcd.com nebo zasláno na sídlo Společnosti); a
  • společnostem spolupracujícím se Společností v oblasti marketingu (např. DDB, a.s., IČ: 00293911, se sídlem Praha 4, Lomnického 1705/5, PSČ 140 00).

Vaše práva:

Tento souhlas je poskytován dobrovolně a můžete ho kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením adresovaným Společnosti. Za tímto účelem kontaktujte zástupce Společnosti pro oblast franchisingu na emailové adrese radim.foltyn@cz.mcd.com, nebo pověřence pro ochranu osobních údajů na emailu dpo@cz.mcd.com, nebo odvolání zašlete písemně na adresu sídla Společnosti.

Dále máte při splnění zákonných podmínek zejména právo na informace a přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo vnést námitky proti zpracovávání, právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).