Formulář žádosti o franšízing


Osobní údaje


Vzdělání


Údaje u vaší současné profesi

Případně Vaše předchozí pracovní zkušenosti

Případně Vaše předchozí pracovní zkušenosti

Případně Vaše předchozí pracovní zkušenosti


Případná aktivita při spolupráci s McDonald's?


Zdroje, které chcete a můžete použít pro investici do restaurace McDonald's


Osobní reference (jiné než od zaměstnavatele nebo příbuzných) - celé jméno, adresa, zaměstnání, trvání známosti

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyplněním registračního formuláře udělujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů společností McDonald`s ČR spol. s r. o., IČ: 161 91 129, se sídlem Praha 5, Radlická 740/113c, PSČ 158 00 (dále též jen „Společnost“) dle níže uvedených podmínek:

Druh osobních údajů:

• Všechny údaje výše vyplněné do Formuláře žádosti o franšízing a dále informace získané o Vás z veřejně dostupných zdrojů (např. z obchodního nebo insolvenčního rejstříku nebo sociálních sítí jako LinkedIn) a další osobní údaje, které nám poskytnete v průběhu případného výběrového řízení na kandidáta pro spolupráci a poskytnutí franšízy McDonald's. (dále jen „Osobní údaje“)

Účel zpracování Osobních údajů:

• Vyhodnocení vhodnosti uchazečů o franchising pro McDonald‘s v ČR

Doba zpracování Osobních údajů:

• Souhlas udělujete na dobu výběrového řízení a 1 rok po jeho ukončení nebo do doby, dokud souhlas neodvoláte. Pokud s Vámi bude uzavřena smlouva o poskytnutí franšízy, budou osobní údaje uloženy v našem sytému po celou dobu spolupráce i stanovenou dobu po jejím ukončení v souladu s našimi předpisy a zákonnými archivačními povinnostmi.

Komu můžeme Osobní údaje předávat:

• dodavatelům, kteří nám poskytují služby v oblasti hodnocení kandidátů pro spolupráci a poskytnutí franšízy a dalším společnostem ze skupiny McDonald's zapojeným do procesu hodnocení kandidátů.

• potvrzujete, že jste byl/a informován/a, že tento souhlas se zpracováním Osobních údajů je dobrovolný a jste oprávněn/a jej kdykoliv odvolat (odvolání souhlasu musí být učiněno písemně emailem na emailovou adresu radim.foltyn@cz.mcd.com nebo zasláno na sídlo Společnosti); a

• společnostem spolupracujícím se Společností v oblasti marketingu (např. DDB, a.s., IČ: 00293911, se sídlem Lomnického 1705/5, Praha 4, Česká republika).

Vaše práva:

Tento souhlas je poskytován dobrovolně a můžete ho kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením adresovaným Společnosti. Za tímto účelem kontaktujte zástupce Společnosti pro oblast franchisingu na emailové adrese radim.foltyn@cz.mcd.com, nebo pověřence pro ochranu osobních údajů na emailu dpo@cz.mcd.com, nebo odvolání zašlete písemně na adresu sídla Společnosti.

Dále máte při splnění zákonných podmínek zejména právo na informace a přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo vnést námitky proti zpracovávání, právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).