Globální prohlášení společnosti McDonald’s o ochraně soukromí

Toto prohlášení o ochraně soukromí popisuje, jakým způsobem společnost McDonald’s shromažďuje, používá, chrání a sdílí osobní údaje svých zákazníků. Výraz „zákazníci“ označuje osoby, které navštěvují naše restaurace, používají naše webové stránky či mobilní aplikace nebo jsou s námi v jiném kontaktu. V některých zemích, kde působíme, platí právní předpisy, dle kterých jsme povinni svým zákazníkům v těchto zemích poskytovat určité informace o ochraně soukromí. Toto prohlášení o ochraně soukromí jako takové zahrnuje dvě části – globálně platné prohlášení a informování pro konkrétní zemi. Tato úvodní část popisuje, jakým způsobem McDonald’s shromažďuje, používá, chrání a sdílí údaje svých zákazníků. Pokud existují určité odchylky pro konkrétní zemi nebo jsme dle platných národních právních předpisů povinni poskytnout dodatečné informace, nahlédněte do detailní specifikace zpracování osobních údajů pro Váš trh. Správcem vašich osobních údajů je subjekt společnosti McDonald’s působící v jurisdikci, ve které jsou vaše osobní údaje získány. Vezměte, prosím, na vědomí, že v některých zemích může existovat další subjekt, který je správcem údajů. Pro více informací o správci vašich osobních údajů do detailní specifikace zpracování osobních údajů pro Váš trh níže. Pokud jste zákazníkem McDonald’s mimo Českou republiku, najdete příslušné prohlášení o ochraně soukromí na národních webových stránkách společnosti McDonald’s pro příslušné země. Národní webové stránky společnosti McDonald’s jsou k dispozici zde. Mnoho z našich restaurací vlastní a provozují držitelé franšíz, kteří jsou nezávislými podnikatelskými subjekty. Toto prohlášení o ochraně soukromí neplatí pro držitele našich franšíz, ani pro webové stránky či mobilní aplikace, které tyto subjekty provozují. Pro informace o tom, jak držitelé našich franšíz využívají informace zákazníků, nahlédněte do přímo jejich oznámení o ochraně soukromí.

Vaše osobní údaje můžete shromažďovat, pokud navštěvujete naše restaurace, používáte naše webové stránky či mobilní aplikace („online služby“) nebo jste s námi v jiném kontaktu (souhrnně „služby“). Údaje, které shromažďujeme, spadají do třech kategorií: (a) informace, které nám poskytnete; (b) informace, které shromažďujeme automatizovanými postupy; a (c) informace, které získáváme z jiných zdrojů.

Obecně platí, že nám své osobní údaje poskytujete dobrovolně. Mohou se však objevit situace, kdy je poskytnutí vašich osobních údajů nezbytné pro poskytnutí určité služby, případně je vyžadováno ze zákona. Vezměte, prosím, na vědomí, že v určitých případech vám nemusíme být schopni poskytnout své služby, pokud nám dané údaje neposkytnete. Dáme vám vědět, pokud bude poskytnutí vašich osobních údajů nezbytné.

Informace, které nám poskytnete, můžeme zkombinovat s informacemi, které jsou získávány automatizovanými postupy, případně s informacemi, které získáme z jiných zdrojů.

Shromažďujeme informace, které nám poskytnete.

V závislosti na tom, jakým způsobem mezi námi probíhá kontakt, nám můžete poskytnout následující údaje:

 • Osobní informace – například vaše jméno, poštovní či emailovou adresu, telefonní číslo, datum narození a jiné kontaktní informace – pokud se registrujete v rámci našich online služeb, přihlásíte se k bezdrátové síti (Wi-Fi), zapojíte se do jedné z našich soutěží, případně nás kontaktujte telefonicky či prostřednictvím našich online služeb;
 • Transakční informace, včetně informací o produktech, které nakupujete, cen, způsobu úhrady a informací o platbě;
 • Informace o účtu – například vaše uživatelské jméno a heslo (nebo jiný údaj, který vás identifikuje) používané pro přístup k našim online službám nebo k nákupu či využívání našich produktů a služeb;
 • Profilové informace, včetně produktů a služeb, které máte rádi, případně informace o čase, kdy k nám rádi chodíte; a
 • Jiné osobní informace, které nám dobrovolně poskytnete během kontaktu s námi.

Informace shromažďujeme automatizovanými postupy.

Můžeme používat automatizované technologie za účelem sběru informací z vašeho počítačového systému či mobilního zařízení, a to během vašich návštěv v našich restauracích, užívání našich online služeb či technologií v rámci restaurací. Automatizované technologie mohou zahrnovat soubory cookies, místní sdílené objekty a internetové tagy. Více informací o souborech cookies a jiných technologiích je uvedeno níže v článku 6.

Můžeme shromažďovat vaše následující informace:

 • Adresa internetového protokolu (IP);
 • Datum a čas přístupu k našim online službám či technologiím v restauracích;
 • Název a URL souboru získaného v době, kdy používáte naše online služby;
 • Operační systém počítače nebo mobilního zařízení a typ prohlížeče;
 • Typ mobilního zařízení a jeho nastavení;
 • Jedinečné identifikační číslo vašeho zařízení (UDID) nebo identifikační číslo vašeho mobilního zařízení (MEID);
 • Výrobní číslo zařízení a jednotlivých komponent;
 • Reklamní identifikátory (např. IDFA nebo IFA) či podobné identifikátory;
 • Odkazující web (tedy stránka, která vás přivedla na naše webové stránky) nebo aplikace; a
 • Informace o tom, jak používáte naše online služby – například jaké stránky v rámci našich webů či mobilních aplikací navštívíte.

Naše online služby a technologie v restauracích mohou shromažďovat údaje o přesné poloze vašeho mobilního zařízení nebo počítače pomocí geolokalizace a technologií, jako jsou GPS, Wi-Fi, Bluetooth, nebo blízkost základnové stanice. U většiny mobilních zařízení a počítačových systémů budete vyzváni, abyste společnosti McDonald’s udělili souhlas se zpracováním těchto informací. Svůj souhlas se shromažďováním těchto údajů můžete odvolat pomocí nastavení daného zařízení či webového prohlížeče. Pokud máte jakékoliv dotazy o to, jak nám zabránit ve shromažďování přesných informací o vaší poloze, doporučujeme vám obrátit se na svého poskytovatele mobilních služeb, výrobce mobilního zařízení či poskytovatele webového prohlížeče. Některé online služby a technologie v restauracích nemusí bez informací o vaší poloze správně fungovat. Pokud budete chtít, abychom vymazali námi získané informace, které by mohly identifikovat vaši přesnou polohu, kontaktujte nás prostřednictvím našeho globálního či místního oddělení pro ochranu osobních údajů (Data Protection Office), a to pomocí níže uvedených kontaktních údajů. Ze zákona můžeme být povinni si určité informace ponechat.

Shromažďujeme informace z jiných zdrojů.

Informace o vás můžeme rovněž získávat od jiných společností a organizací, včetně veřejných databází, platforem sociálních sítí nebo externích partnerů – např. subjektů, které zajišťují analytické či marketingové služby. Rovněž můžeme shromažďovat informace, které jsou veřejně dostupné. Můžeme například shromažďovat informace z vašeho veřejného profilu, pokud s námi budete v kontaktu prostřednictvím sociálních sítí. Rovněž můžeme shromažďovat komunikaci v rámci sociálních sítí, která je nám určena nebo která se nás týká.

Informace, které nám poskytnete, můžeme zkombinovat s informacemi, které jsou získávány automatizovanými postupy, případně s informacemi, které získáme z jiných zdrojů.

Informace, které získáme, můžeme používat následujícími způsoby.

Za účelem poskytování našich služeb a realizace transakcí s vámi:

 • Plnění vašich žádostí, uspokojování objednávek a zpracovávání plateb za naše produkty a služby;
 • Komunikace s vámi v souvislosti s vašimi objednávkami, nákupy nebo účty u nás, případně v souvislosti s žádostmi, dotazy a připomínkami;
 • Poskytování online služeb, což zahrnuje naše webové stránky a mobilní aplikace; a
 • Poskytování zákaznické podpory, včetně řešení jakýchkoliv problémů týkajících se našich služeb.

Za účelem nabídky a zlepšování našich služeb a za účelem následujících dalších legitimních podnikatelských zájmů:

 • Poskytování informací o našich produktech a službách, soutěžích, nabídkách, reklamních či mimořádných akcích, které by vás dle našeho názoru mohly zajímat;
 • Poskytování informací o produktech a službách našich obchodních partnerů;
 • Přizpůsobení zákaznické zkušenosti v našich restauracích a v rámci našich online služeb;
 • Řízení naší podnikatelské činnosti, včetně vývoje nových produktů a služeb, realizace spotřebitelských či provozních výzkumů a hodnocení účinnosti našich prodejních, marketingových a reklamních činností;
 • Používání analytických nástrojů a technologií pro profilování za účelem personalizace vaší zákaznické zkušenosti, poskytování obsahu (včetně reklamy) dle vašich zájmů a způsobu, jakým používáte naše online služby či technologie v restauracích, řízení naší podnikatelské činnosti, podpora při diagnostice technických a servisních problémů, správa našich online služeb a technologií v restauracích, identifikace uživatelů našich online služeb, identifikace zařízení za účelem prevence podvodů, sběr demografických informací o našich zákaznících a určování způsobů užívání našich služeb;
 • Údržba, správa a vylepšování našich produktů, nabídek, propagačních akcí a online služeb či jiných technologií;
 • Zajištění zabezpečení našich sítí a systémů.

Plnění příslušných právních předpisů:

 • Ochrana před podvody a jinou trestnou činností, nároky či dalšími závazky a jejich identifikace a prevence;
 • Plnění zákonných povinností a našich pravidel;
 • Určení, uplatňování či obrana zákonných nároků; a
 • Monitorování a hlášení problémů s dodržováním právních předpisů.

Na základě vašeho souhlasu (pokud je ze zákona vyžadován) můžeme používat námi získávané údaje, abychom:

 • Vám zasílali emaily či textové zprávy o našich produktech a službách, soutěžích, nabídkách, reklamních či mimořádných akcích, které by vás dle našeho názoru mohly zajímat;
 • Vám zasílali emaily či textové zprávy o produktech a službách našich obchodních partnerů;
 • Poskytovali služby na základě polohy;
 • Poskytovali online služby dětem (pokud byl získán souhlas rodičů);
 • Využívali soubory cookies a podobné technologie; a
 • Vám poskytovali online služby, které zahrnují webové stránky či mobilní aplikace.

Informace, které o vás získáme, můžeme používat i jinými způsoby. O těchto způsobech vás budeme informovat v okamžiku, kdy budou dané shromažďovány, případně vás v této věci požádáme o váš souhlas.

Vaše osobní údaje neprodáváme, přičemž je sdílíme výhradně v souladu s ustanoveními tohoto prohlášení o ochraně soukromí.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet v rámci skupiny McDonald’s. Skupina McDonald’s zahrnuje společnost McDonald’s, naše přidružené subjekty, dceřiné společnosti a držitele našich franšíz. Seznam těchto subjektů nebo údaj o tom, kde můžete najít více informací, je dostupný zde. Členové skupiny McDonald’s, kteří od nás obdrží dané údaje, nemohou tyto údaje používat či dále sdílet jiným způsobem, než je stanoveno v tomto prohlášení o ochraně soukromí.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s dodavateli, kteří nám poskytují své služby, například plnění objednávek, zajišťování zpracování údajů a jiné služby v oblasti informačních technologií, řízení propagačních akcí, soutěží, losování cen a loterií, provádění výzkumů a analýz a personalizace zkušeností jednotlivých zákazníků společnosti McDonald’s. Těmto dodavatelům neumožňujeme, aby dané údaje používali nebo je sdíleli pro žádný jiný účel, než je poskytování služeb naším jménem.

Ze strategických a jiných obchodních důvodů se můžeme rozhodnout prodat či převést celé naše podnikání nebo jeho část. V rámci takovéhoto prodeje či převodu můžeme námi získané a uchovávané informace – včetně osobních údajů – předat komukoliv, kdo se bude na daném prodeji či převodu podílet.

Může dojít k situacím, kdy budeme sdílet informace, pokud vás tyto přímo neidentifkují. Můžeme například sdílet anonymní, agregované statistiky o tom, jak využíváte naše online služby. Případně můžeme zkombinovat informace o vás s informace o ostatních zákaznících a sdílet tyto informace způsobem, který neodkazuje na konkrétní zákazníky.

Jsme oprávněni používat či sdílet osobní údaje, pokud je to nezbytné za účelem dodržování jakýchkoliv právních předpisů, nařízení či zákonných požadavků, za účelem ochrany našich online služeb a technologií v restauracích, za účelem uplatnění či bránění zákonných nároků, za účelem ochrany práv, zájmů, bezpečnosti a zabezpečení naší organizace, našich zaměstnanců, držitelů franšíz nebo veřejnosti, případně v souvislosti s vyšetřováním podvodů či jiné trestné činnosti nebo porušení našich pravidel.

Chápeme, jak důležité je chránit vaše soukromí při využívání našich online služeb. Obzvláště usilujeme o to, abychom chránili soukromí dětí, které navštěvují či používají naše online služby. Pro více informací o tom, jak konkrétní země chrání soukromí dětí, nahlédněte do detailní specifikace zpracování osobních údajů pro Váši zemi.

Doporučujeme rodičům, aby pravidelně monitorovali a kontrolovali online aktivity svých dětí. Pokud máte jakékoliv dotazy o postupech v oblasti ochrany soukromí dětí, kontaktujte prosím naše globální či místní oddělení pro ochranu osobních údajů (Data Protection Office), a to pomocí níže uvedených kontaktních údajů. Pokud se rozhodnete kontaktovat místní oddělení pro ochranu osobních údajů, nahlédněte do detailní specifikace zpracování osobních údajů pro Váši zemi.

Marketingová sdělení

Pokud jste souhlasili s doručováním našich marketingových sdělení, můžete tento souhlas později odvolat, a to v dle pokynů pro odvolání souhlasu uvedených v jednotlivých marketingových sděleních. Obecně pak jsou vaše preference týkající se komunikace, včetně pokynů o případném odvolání souhlasu, k dispozici v profilové části online služeb, které využíváte. V některých případech je možné upravit preference týkající se komunikace prostřednictvím nastavení vašeho zařízení. Svůj souhlas můžete také odvolat prostřednictvím našeho globálního či místního oddělení pro ochranu osobních údajů (Data Protection Office), a to pomocí níže uvedených kontaktních údajů. Pokud se rozhodnete kontaktovat místní oddělení pro ochranu osobních údajů, nahlédněte do detailní specifikace zpracování osobních údajů pro Váši zemi.

Pokud odvoláte svůj souhlas s doručováním našich marketingových sdělení, můžeme vám i nadále zasílat informace o vašich transakcích, účtech, které u nás máte, a o případných soutěžích, losováních či loteriích, do kterých jste se zapojili. Odvolání souhlasu pro určitou formu komunikace neznamená současné odvolání souhlasu pro jiné formy. Například v případě, že odvoláte svůj souhlas s doručováním marketingových emailů, můžeme vám i nadále zasílat marketingové textové zprávy, pokud jste s jejich doručováním souhlasili. Vezměte prosím na vědomí, že pokud dostáváte sdělení od franšízy společnosti McDonald’s, je nutné odvolat svůj souhlas přímo u tohoto subjektu.

Osobní údaje neposkytujeme třetím stranám pro jejich vlastní aktivity přímého marketingu, pokud nám v této věci neudělíte souhlas. Pokud vám zašleme určité oznámení a vy budete souhlasit, budeme vaše osobní údaje sdílet v souladu s vašimi pokyny.

Vaše práva v oblasti osobních údajů

V některých zemích mají fyzické osoby v souvislosti se zpracováním námi získaných osobních údajů právo na přístup k těmto údajům, jejich opravu, předávání, omezení, výmaz a právo vznášet námitky vůči jejich zpracování. V těchto zemích jsou fyzické osoby rovněž oprávněny odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Pro více informací o těchto právech a o zemích, kde fyzickým osobám tato práva náleží, nahlédněte do příslušných specifikací pro konkrétní země. Můžete rovněž navštívit Centrum pro práva dle Nařízení GDPR.

My i naši dodavatelé, kteří nám poskytují své služby, můžeme používat soubory, internetové tagy a jiné podobné technologie v rámci našich online služeb i jiných oblastí týkajících se našeho podnikání, například v souvislosti s online reklamou, a to za účelem shromažďování informací a poskytování vámi požadovaných služeb či produktů.

Soubory cookies a jiné technologie

Soubor „cookie“ je malý textový soubor, který je umístěn v rámci webového prohlížeče či zařízení uživatele internetu, přičemž slouží k tomu, aby si zapamatoval a/nebo získával informace o daném uživateli. Některé země, ve kterých působíme, mohou rovněž mít pravidla pro používání souborů cookies. Tyto konkrétní informace pro Vaši zemi jsou uvedeny dále.

„Internetový tag“ představuje malý objekt nebo obraz, který je vložen přímo do webové stránky, aplikace nebo emailu a který má sledovat aktivitu. Někdy jsou tyto tagy označovány jako pixelové tagy.

Vezměte prosím na vědomí, že:

 • Při používání našich online služeb mohou být využívány soubory cookies;
 • Nabízíme určité funkce, které jsou k dispozici výhradně prostřednictvím souborů cookies a jiných podobných technologií;
 • Můžeme využívat soubory cookies a jiné monitorovací technologie pro jednotlivé relace (tedy po dobu vaší návštěvy) i jejich trvalé formy (po určitou fixní dobu);
 • Naše online služby a jiné oblasti týkající se našeho podnikání mohou využívat internetové tagy.

Používáme soubory cookies, internetové tagy a jiné podobné technologie, abychom shromažďovali informace pro účely uvedené v tomto prohlášení o ochraně soukromí. Informace získané prostřednictvím těchto technologií můžeme rovněž zkombinovat s informacemi, které jsme o vás získali jinými způsoby uvedenými v tomto prohlášení o ochraně soukromí.

Tyto technologie můžeme používat, abychom:

 • Vás nebo vaše zařízení jednoznačně identifikovali;
 • Vám umožnili přístup k našim online službám a jejich užívání, přičemž bez nich naše online služby nemusí správně fungovat;
 • Prohloubili zabezpečení systému, pokud je to vhodné;
 • Získali statistické údaje – za účelem sledování využívání našich webových stránek a mobilních aplikací;
 • Zlepšili naše produkty a služby;
 • Mohli monitorovat výkonnost našich online služeb (např. provoz, chyby, doba nahrávání stránek, oblíbené části, atd.);
 • Si vás pamatovali – pro větší pohodlí – v rámci vašich návštěv našich online služeb;
 • Umožnili upravit na míru vaši zákaznickou zkušenost;
 • Vám mohli předkládat naše nabídky prostřednictvím cílené reklamy; a
 • Mohli zajišťovat jiné účely popsané v části tohoto prohlášení o ochraně soukromí nazvané „Jak používáme informace“.

Můžeme například používat určité technologie, abychom určili, zda jste otevřeli email nebo klikli na odkaz uvedený v emailu, jak používáte stránky a obsah našich mobilních aplikací nebo zda jste klikli na online reklamu společnosti McDonald’s.

My i ostatní subjekty (například naše reklamní sítě) můžeme tyto technologie používat pro sběr informací o vaší online aktivitě, a to v čase i v rámci webů a zařízení třetích stran, při používání našich online služeb, abychom vám mohli dále přizpůsobit vaši zákaznickou zkušenost.

Pokud nechcete, aby byly využívány soubory cookies, nebo chcete, aby vás váš prohlížeč upozornil na použití těchto soborů, upravte si nastavení svého webového prohlížeče. Pro informace o změně nastavení pro soubory cookies klikněte na část „Nápověda“ vašeho prohlížeče. Pokud zakážete všechny soubory cookies, nemusí vám být k dispozici všechny funkce webových stránek.

Některé novější webové prohlížeče mohou nabízet možnost „Nesledovat“, která vámi navštíveným webovým stránkám předává informaci o tom, že si nepřejete, aby byla vaše aktivita monitorována. Společnost McDonald’s aktuálně nepřijímá opatření pro to, aby reagovala na tyto signály („Nesledovat“), protože prozatím nebyl vytvořen jednotný technologický standard. I nadále sledujeme nové technologie a můžeme určitý standard přijmout, jakmile bude vytvořen.

Pokud je v rámci našich online služeb k dispozici video, můžeme nastavovat a monitorovat vámi zhlédnutá videa. Tímto souhlasíte s tím, abychom sledovali prohlížení videí z vaší strany prostřednictvím našich online služeb nebo externích sociálních sítí, a to až po dobu dvou let – případně v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy nebo dokud svůj souhlas neodvoláte.

Další informace o tom, jak jsou soubory cookies a jiné technologie používány v rámci země, ve které jste zákazníkem, mohou být k dispozici ve specifikaci pro konkrétní zemi.

Cílená reklama

Pokud budete používat naše online služby, můžeme (a naši dodavatelé, kteří nám poskytují své služby, mohou) shromažďovat informace o vaší aktivitě tak, abychom vám mohli nabízet reklamu přizpůsobenou na míru vašim zájmům.

Vzhledem k tomu, že působíme v rámci reklamních sítí, můžete určité reklamy vidět i na jiných webových stránkách. Tyto sítě nám umožňují diferenciovat informace, které vám zasíláme, na základě vašich zájmů, vašich jiných informací a dle příslušného kontextu. Reklamní sítě pak sledují vaši online aktivitu v čase prostřednictvím souborů cookies, internetových tagů a logů webových serverů. Dané informace používají k tomu, aby vám zobrazovaly reklamy, které by vás mohly obzvláště zajímat. Reklamní sítě, jejichž jsme součástí, mohou shromažďovat informace o vašich návštěvách webových stránek, které jsou také součástí dané reklamní sítě – například stránky či reklamy, které si prohlédnete, a informace o tom, jak webové stránky používáte. Dané informace používáme – v rámci našich online služeb i webových stránek třetích stran, které jsou součástí reklamních sítí – k tomu, abychom vám poskytovali reklamu upravenou na míru a mohli hodnotit, jak účinný náš marketing skutečně je.

Svůj souhlas s cílenou reklamou můžete odvolat na stránce www.aboutads.info/choices nebo www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp . Pokud svůj souhlas odvoláte, budete i nadále dostávat reklamu, avšak tato nebude upravena dle vašich zájmů.

Naše online služby mohou obsahovat odkazy na webové stránky, které jsou provozovány třetími stranami. Pokud některé z těchto odkazovaných webových stránek navštívíte, měli byste si prostudovat pravidla ochrany soukromí, podmínky a jiná pravidla těchto webových stránek. Za tato pravidla a postupy třetích stran neneseme odpovědnost. Jakékoliv informace, které těmto organizacím poskytnete, jsou řešeny dle pravidel ochrany soukromí, podmínek a jiných pravidel těchto subjektů.

V rámci našich online služeb mohou být rovněž zastoupeni poskytovatelé jiných aplikací, nástrojů, widgetů a plug-inů, např. tlačítka „Like“ společnosti Facebook; tito poskytovatelé mohou rovněž používat automatizované způsoby sběru informací o tom, jak dané funkce používáte. Tyto subjekty pak mohou vaše informace používat v souladu se svými vlastními pravidly.

Usilujeme o to, abychom přijímali vhodná opatření určená k zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů. Naše technické, organizační a fyzické procesy jsou navrženy tak, aby chránily osobní údaje před nahodilou, nezákonnou či neoprávněnou ztrátou, přístupem, zveřejněním, používáním, změnou nebo zničením. Ačkoliv se snažíme své informační systémy chránit, žádné webové stránky, mobilní aplikace, počítačové systémy či přenosy informací na internetu či jiné veřejné síti nejsou 100% bezpečné.

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou pro plnění účelů uvedených v tomto prohlášení o ochraně soukromí a pro plnění našich pravidel o archivaci záznamů (pokud ze zákona nevyplývají delší lhůty). Naše pravidla týkající se záznamů odrážejí příslušné právní předpisy. Vaše osobní údaje si ponecháme a budeme používat v rozsahu nezbytném pro plnění příslušných zákonných povinností (například pokud jsme povinni si určité informace ponechat, abychom splnili ustanovení příslušných daňových či finančních zákonů), řešení sporů, uplatňování našich smluv a pro jiné účely uvedené v tomto prohlášení.

Společnost McDonald’s je globální organizací, přičemž její obchodní procesy, manažerské struktury a technické systémy jsou přeshraniční. V této souvislosti můžeme sdílet vaše osobní údaje v rámci skupiny McDonald’s a na základě výše uvedených použití je předávat do zemí, ve kterých působíme. Jakékoliv mezinárodní předávání osobních údajů bude realizováno v souladu s tímto Prohlášením o ochraně soukromí a v souladu s příslušnými právními předpisy. Některé země, ve kterých působíme, mohou být konkrétní požadavky týkající se mezinárodního předávání osobních údajů. Tyto konkrétní informace jsou dle jednotlivých zemí uvedeny ve specifikacích pro konkrétní země.

Účast společnosti McDonald’s v rámci štítu EU-USA / Švýcarsko-USA na ochranu soukromí

Společnost McDonald’s se účastní štítu EU-USA a Švýcarsko-USA na ochranu soukromí („Štít na ochranu soukromí“), který zajišťuje Ministerstvo obchodu Spojených států amerických v souvislosti se shromažďováním, používáním a uchováváním osobních údajů z členských zemí Evropské unie a Švýcarska. Z účasti společnosti McDonald’s v rámci Štítu na ochranu soukromí plyne to, že společnost podléhá vyšetřovací a výkonné pravomoci Federální obchodní komise. Kompletní seznam všech účastníků Štítu na ochranu soukromí – včetně společnosti McDonald’s – je k dispozici na adrese https://www.privacyshield.gov/list.

Jakožto účastník Štítu na ochranu soukromí je společnost McDonald’s vázána Zásadami Štítu na ochranu soukromí s ohledem na všechny osobní údaje získané z Evropské unie a Švýcarska dle Štítu na ochranu soukromí, přičemž potvrdila, že tyto Zásady dodržuje. Chtěli bychom vás informovat o následujících skutečnostech:

 • Společnost McDonald’s může sdílet osobní údaje, jež jsou předmětem Zásad Štítu na ochranu soukromí, s dodavateli, kteří společnosti poskytují své služby, a to dle ustanovení článku 3. Společnost McDonald’s může dle Štítu na ochranu soukromí nést odpovědnost, pokud tito dodavatelé zpracovávají příslušné osobní údaje způsobem, který je v rozporu se Štítem na ochranu soukromí, přičemž společnost McDonald’s nese odpovědnost za událost vedoucí ke vzniku škody.
 • Společnost McDonald’s může zveřejnit osobní údaje získané dle Štítu na ochranu soukromí v reakci na zákonné žádosti veřejných orgánů, včetně plnění požadavků národních bezpečnostních orgánů či orgánů činných v trestním řízení.
 • Máte právo požádat o přístup k osobním údajům, které společnost McDonald’s obdržela dle Štítu na ochranu soukromí, a dle svého uvážení omezit použití a poskytování těchto údajů ze strany společnosti McDonald’s. Pokud chcete uplatnit toto své právo, kontaktujte prosím společnost McDonald’s na níže uvedené adrese, telefonním čísle nebo emailu.

Postupy společnosti McDonald’s v oblasti ochrany soukromí jsou uvedeny v tomto Prohlášení o ochraně soukromí. Neváhejte nás (společnost McDonald’s) kdykoliv kontaktovat, pokud budete mít jakékoliv dotazy, obavy či stížnosti týkající se postupů společnosti v oblasti ochrany soukromí a účasti v rámci Štítu na ochranu soukromí – jednoduše použijte níže uvedenou adresu, telefonní číslo nebo email. Svou stížnost můžete rovněž adresovat přímo místnímu úřadu pro ochranu osobních údajů, přičemž společnost McDonald’s bude s tímto úřadem při řešení vašeho problému spolupracovat.

Pokud společnost McDonald’s nedokáže vyřešit vaše stížnosti týkající se osobních informací přijatých společností McDonald’s dle Štítu na ochranu soukromí, máte právo případné nevyřešené otázky předat organizaci JAMS, tedy nezávislé službě pro řešení sporů v USA, která vám poskytne bezplatnou pomoc. Pro pomoc s nevyřešenými otázkami klikněte zde. Pokud vaše problémy nedokáže JAMS vyřešit, máte právo za určitých podmínek zahájit závazné rozhodčí řízení. Pro více informací o této možnosti klikněte zde.

Vezměte prosím na vědomí, že výše uvedené procesy se týkají pouze řešení sporů ve věci osobních údajů přijatých společností McDonald’s dle Štítu na ochranu soukromí. Všechny ostatní spory, které budete mít se společností McDonald’s nebo jakýmikoliv jinými členy skupiny McDonald’s, případně se zástupci, agenty, činiteli, představiteli, vedoucími či běžnými pracovníky, musí být řešeny v souladu s podmínkami příslušných webových stránek, mobilních aplikací, emailových informačních bulletinů, emailových subskripcí nebo jiných digitálních prostředků vlastněných či ovládaných určitým členem skupiny McDonald’s.

Pro více informací o Štítu na ochranu soukromí a pro zobrazení certifikátů společnosti McDonald’s přejděte na webové stránky Štítu na ochranu soukromí.

Toto prohlášení o ochraně soukromí je účinné k datu uvedenému v jeho úvodu. Toto prohlášení o ochraně soukromí můžeme čas od času upravit. Pokud tak učiníme, zveřejníme upravené znění a upravíme „datum poslední aktualizace“ (tedy datum jeho platnosti) v úvodu prohlášení. Pro nejaktuálnější verzi prohlášení byste měli tyto webové stránky pravidelně kontrolovat.

V souvislosti s postupy společnosti McDonald’s v oblasti ochrany soukromí nás můžete kdykoliv kontaktovat prostřednictvím našeho globálního či místního oddělení pro ochranu osobních údajů (Data Protection Office). Naše místní oddělení pro ochranu osobních údajů vám mohou poskytnout podporu s ohledem na dotazy či informace o konkrétních zemích. Kontaktní informace místních oddělení pro ochranu osobních údajů jsou k dispozici ve specifikacích pro jednotlivé země.

Globální oddělení pro ochranu osobních údajů (Global Data Protection Office)

K rukám: Global Data Protection Office

Ochrana soukromí ve společnosti McDonald’s, odd. 282

110 North Carpenter Street

Chicago, IL 60607-2101, USA

contact.privacy@us.mcd.com

Toto prohlášení o ochraně soukromí navazuje na globální prohlášení McDonald’s o ochraně soukromí a specifikuje podmínky zpracování osobních údajů na území České republiky.

Naše McDonald’s společnosti si jsou vědomy, že Vás zajímá, jak je nakládáno s Vašimi osobními údaji. Tyto zásady podrobně popisují, jakým způsobem shromažďujeme, zpracováváme, používáme a předáváme Vaše osobní údaje (osobními údaji se rozumí informace týkající se určité fyzické osoby, kterou lze na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat).

Upozornění: Mnoho restaurací McDonald’s jsou vlastněny a spravovány franšízanty – provozovateli licence McDonald’s, kterými jsou nezávislí podnikatelé a podnikatelky. Někteří z nich mají rovněž své vlastní internetové stránky. V mnoha případech se tyto stránky franšízantů řídí politikou ochrany osobních údajů McDonald’s. Zkontrolujte si však, prosím, jaké zásady ochrany osobních údajů jsou platné na každé takovéto stránce.

Správcem osobních údajů je společností Reklamní společnost McDonald´s s.r.o., IČ: 27402355, se sídlem Praha 5, Radlická 740/113c, PSČ 155 21.

Jaké údaje a za jakým účelem zpracováváme?
K naplnění primárního účelu webové stránky, jímž je monitoring vlastních nákupů přes dárkovou kartu a vlastní správa karty, zpracováváme Váš email a také číslo Vaší karty a aktivační kód. Emailová adresa je též hlavní identifikátor, který nám pomůže Vás identifikovat při případných žádostech souvisejících se správou osobních údajů.

Při přihlášení jste též museli uvést Vaše datum narození, abychom si ověřili, že jste starší 16ti let – internetové stránky jsou totiž určeny pouze osobám starším 16ti let.

Pokud jste navíc udělili souhlas k některým z dalších účelů zpracování (zaškrtli jste příslušné políčko v registračním formuláři), zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu

• emailová adresa
• jméno, příjmení a adresa
• telefonní číslo,

a to pro tyto účely:

• uchovávání fakturačních a kontaktních údajů v aplikaci pro případné budoucí provedení nákupů na našem e-shopu, kde si můžete dárkové karty zakoupit; a/nebo
• marketingové a obchodní aktivity správce včetně šíření obchodních sdělení a nabídek týkajících se jeho výrobků či služeb, a to e-mailem, v rámci tohoto účelu též souhlasíte, že osobní údaje mohou být spojovány s osobními údaji, jež poskytnete při užívání aplikace Můj McDonald‘s; toto spojení údajů se provádí za účelem účelnějšího marketingu.

Komu můžeme Vaše údaje předávat?
Vaše údaje můžeme předávat našim dodavatelům, kteří nám poskytují služby v oblasti mediálních služeb, marketingu, PR, reklamy nebo zasílání zpráv a zásilek, zejména společnosti McDonald`s ČR spol. s r.o., IČ: 161 91 129, se sídlem Radlická 740/113c, 155 21 Praha 5, Monet+ a.s., IČ: 26217783, se sídlem Zlín – Štípa, Za Dvorem 505, PSČ 76314, a DDB, a.s., IČ: 00293911, se sídlem Praha 4, Lomnického 1705/5, PSČ 140 00. Vaše údaje osobní nebudou předávány do třetích zemí.

Na jakou dobu souhlas udělujete?
Souhlas udělujete na dobu 5 let ode dne jeho udělení nebo do doby, dokud souhlas neodvoláte.

Jaká jsou Vaše práva?
Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením adresovaným správci. Správce můžete kontaktovat na výše uvedené adrese nebo na emailové adrese dpo@cz.mcd.com či telefonicky na +420 222 007 312. Instrukce pro odvolání souhlasu budou též obsaženy v každém emailu, který Vám za výše uvedeným účelem zašleme.

Dále máte při splnění zákonných podmínek zejména právo na informace a přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo vnést námitky proti zpracovávání, právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Než Vám poskytneme jakékoli informace nebo provedeme na Vaši žádost opravu nepřesností nebo výmaz, můžeme Vás požádat, abyste ověřili Vaši totožnost a / nebo nám poskytli další podrobnosti, které nám pomohou reagovat na Vaši žádost.

Správcem osobních údajů je společností Reklamní společnost McDonald´s s.r.o., IČ: 27402355, se sídlem Praha 5, Radlická 740/113c, PSČ 155 21.

Jaké údaje a za jakým účelem zpracováváme?
Registrací na stránkách www.mcdonalds360.cz jste nám sdělili své jméno, příjmení a emailovou adresu. Tyto údaje jsou potřebné k plnohodnotnému užívání těchto stránek z Vaší strany. Emailová adresa je též hlavní identifikátor, který nám pomůže Vás identifikovat při případných žádostech souvisejících se správou osobních údajů.

Při přihlášení jste též museli potvrdit, že jste starší 16ti let – internetové stránky jsou totiž určeny pouze osobám starším 16ti let. Za jiným účelem tento údaj nezpracováváme.

Registrací na stránkách či přihlášením přes Facebook jste nám udělili souhlas se zpracováním těchto osobních údajů:

• jméno a příjmení
• emailová adresa

za účelem účasti v soutěžích pořádaných prostřednictvím těchto stránek.

Přihlášením přes Facebook nebo nahráním Vaší fotografie jste nám dali souhlas s užitím Vašeho profilového obrázku z Facebooku nebo Vámi nahrané fotografie za účelem zlepšení vzhledu Vašeho profilu na našich stránkách; tyto fotografie jsou pak zobrazeny, pokud se stanete výherci v některé ze soutěží organizovaných na stránkách.

Pokud jste udělili souhlas se zasíláním marketingových sdělení (zaškrtli jste příslušné políčko v registračním formuláři), zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu

• jméno a příjmení
• emailová adresa
• lokalizační údaje

také za účelem informování o marketingových a obchodních aktivitách správce včetně šíření obchodních sdělení a nabídek týkajících se jeho výrobků či služeb (newslettery).

Komu můžeme Vaše údaje předávat?
Vaše údaje můžeme předávat našim dodavatelům, kteří nám poskytují služby v oblasti mediálních služeb, marketingu, PR, reklamy nebo zasílání zpráv a zásilek, zejména společnosti McDonald`s ČR spol. s r.o., IČ: 161 91 129, se sídlem Radlická 740/113c, 155 21 Praha 5, OMD Czech, a.s., IČ: 64948439, se sídlem Praha 4, Lomnického 1705/9, PSČ 140 00 a DDB, a.s., IČ: 00293911, se sídlem Praha 4, Lomnického 1705/5, PSČ 140 00, Follow Bubble s.r.o., IČ: 27721876Mutěnická 7, 628 00 Brno. Vaše údaje osobní nebudou předávány do třetích zemí.

Na jakou dobu souhlas udělujete?
Souhlas udělujete na dobu 5 let ode dne jeho udělení nebo do doby, dokud souhlas neodvoláte.

Jaká jsou Vaše práva?
Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením adresovaným správci. Správce můžete kontaktovat na výše uvedené adrese nebo na emailové adrese dpo@cz.mcd.com či telefonicky na +420 222 007 312. Instrukce pro odvolání souhlasu budou též obsaženy v každém emailu, který Vám za výše uvedeným účelem zašleme.

Dále máte při splnění zákonných podmínek zejména právo na informace a přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo vnést námitky proti zpracovávání (neaplikuje se u zpracování se souhlasem), právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Než Vám poskytneme jakékoli informace nebo provedeme na Vaši žádost opravu nepřesností nebo výmaz, můžeme Vás požádat, abyste ověřili Vaši totožnost a / nebo nám poskytli další podrobnosti, které nám pomohou reagovat na Vaši žádost.

Správcem osobních údajů je společností Reklamní společnost McDonald´s s.r.o., IČ: 27402355, se sídlem Praha 5, Radlická 740/113c, PSČ 155 21.

Jaké údaje a za jakým účelem zpracováváme?
Registrací do aplikace či přihlášením přes Facebook jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, emailová adresa a pohlaví, přičemž tyto údaje používáme k cílení nabídek, jež Vám aplikace nabízí.

Pokud jste nám udělili souhlas s užíváním lokalizačních údajů (a máte na svém telefonu aktivované sledování polohy) a/nebo nám sdělili číslo Vašeho průkazu studenta, nabídky aplikace jsou ještě více cílené (např. jste osloveni s nabídkou, nacházíte-li se poblíž restaurace McDonald’s).

Emailová adresa je též hlavní identifikátor, který nám pomůže Vás identifikovat při případných žádostech souvisejících se správou osobních údajů.

Při přihlášení jste též zadávali informaci o datu narození nebo věkové skupině. Tento údaj je potřebný pro zjištění, že jste starší 16ti let – mobilní aplikace je totiž určena pouze osobám starším 16ti let. Za jiným účelem tento údaj nezpracováváme.

Přihlášením přes Facebook nebo nahráním Vaší fotografie jste nám dali souhlas s užitím Vašeho profilového obrázku z Facebooku nebo Vámi nahrané fotografie za účelem zlepšení vzhledu Vašeho profilu v aplikaci. V případě registrace pomocí Vvašeho účtu na Facebooku je nám automaticky poskytováno více osobních údajů, ty však automaticky filtrujeme tak, abychom měli k dispozici pouze výše uvedené údaje.

Pokud jste udělili souhlas se zasíláním newsletterů (zaškrtli jste příslušné políčko v registračním formuláři), bude k tomuto účelu využíván Váš email.

Komu můžeme Vaše údaje předávat?
Vaše údaje můžeme předávat našim dodavatelům, kteří nám poskytují služby v oblasti mediálních služeb, marketingu, PR, reklamy nebo zasílání zpráv a zásilek, zejména společnosti McDonald`s ČR spol. s r.o., IČ: 161 91 129, se sídlem Radlická 740/113c, 155 21 Praha 5, OMD Czech, a.s., IČ: 64948439, se sídlem Praha 4, Lomnického 1705/9, PSČ 140 00 a DDB, a.s., IČ: 00293911, se sídlem Praha 4, Lomnického 1705/5, PSČ, Follow Bubble s.r.o., IČ: 27721876Mutěnická 7, 628 00 Brno, a CLEEVIO s.r.o., IČ 27341801, se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 10, PSČ 12000.

Vaše osobní údaje mohou být předávány do třetích zemí. Pokud bychom převáděli Vaše osobní údaje do zemí, které nebyly Evropskou komisí shledány jako státy s odpovídající ochranou osobních údajů, přijmeme opatření (jako jsou standardní doložky o ochraně údajů), které jsou nezbytné k zajištění toho, aby Vaše osobní údaje získaly odpovídající úroveň ochrany. Máte-li jakékoli dotazy ohledně záruk, které používáme při přenosu Vašich osobních údajů na mezinárodní úrovni, nebo chcete-li získat kopii standardních smluvních klauzulí, které používáme k ochraně osobních informací, kontaktujte nás.

Na jakou dobu souhlas udělujete?
Souhlas udělujete na dobu 5 let ode dne jeho udělení nebo do doby, dokud souhlas neodvoláte.

Jaká jsou Vaše práva?
Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením adresovaným Správci. Správce můžete kontaktovat na výše uvedené adrese nebo na emailové adrese dpo@cz.mcd.com či telefonicky na +420 222 007 312. Dále můžete za tímto účelem zadat příslušný pokyn přímo v aplikaci (pokyn smazat účet). Instrukce pro odvolání souhlasu se zasíláním newsletteru budou též obsaženy v každém emailu, který Vám za výše uvedeným účelem zašleme.

Dále máte při splnění zákonných podmínek zejména právo na informace a přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo vnést námitky proti zpracovávání (neaplikuje se u zpracování se souhlasem), právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Než Vám poskytneme jakékoli informace nebo provedeme na Vaši žádost opravu nepřesností nebo výmaz, můžeme Vás požádat, abyste ověřili Vaši totožnost a / nebo nám poskytli další podrobnosti, které nám pomohou reagovat na Vaši žádost.

Správcem osobních údajů je společnost Reklamní společnost McDonald´s s.r.o., IČ: 27402355, se sídlem
Praha 5, Radlická 740/113c, PSČ 155 21 (dále též jen „Správce“).

Jaké údaje a za jakým účelem zpracováváme?
Registrací do aplikace jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení,
pohlaví (volitelně), podrobnosti o transakcích a využívaní slevových nabídek, informace o zařízení a
operačním systému, podrobnosti o komunikaci mezi vámi a společností McDonald’s., přičemž tyto údaje
používáme k cílení nabídek, jež Vám aplikace nabízí.

Pokud jste nám udělili souhlas s užíváním lokalizačních údajů (a máte na svém telefonu aktivované
sledování polohy), nabídky aplikace jsou ještě více cílené (např. jste osloveni s nabídkou, nacházíte-li se
poblíž restaurace McDonald’s).

E-mailová adresa je též hlavní identifikátor, který nám pomůže Vás identifikovat při případných žádostech
souvisejících se správou osobních údajů.

Při přihlášení jste též zadávali informaci o datu narození nebo věkové skupině. Tento údaj je potřebný pro
zjištění, že jste starší 16ti let – mobilní aplikace je totiž určena pouze osobám starším 16ti let. Za jiným
účelem tento údaj nezpracováváme.

Pokud jste udělili souhlas se zasíláním newsletterů (zaškrtli jste příslušné políčko ve formuláři), bude
k tomuto účelu využíván Váš e-mail.

Komu můžeme Vaše údaje předávat?
Vaše údaje můžeme předávat našim dodavatelům, kteří provozují mobilní aplikaci nebo nám poskytují
služby v oblasti mediálních služeb, marketingu, PR, reklamy nebo zasílání zpráv a zásilek, zejména
společnosti se sídlem Plexure Limited, 117 Pakenham Street West, Auckland 1010, Nový Zéland,
McDonald`s ČR spol. s r.o., IČ: 161 91 129, se sídlem Radlická 740/113c, 155 21 Praha 5, a DDB,
a. s., IČ: 002 93 911, se sídlem: Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4.

Vaše osobní údaje mohou být předávány do třetích zemí, vše v souladu s lokální a evropskou legislativou.

Na jakou dobu souhlas udělujete?
Tento souhlas udělujete na dobu 5 let ode dne jeho udělení nebo do doby, dokud souhlas neodvoláte.

Jaká jsou Vaše práva?
Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením adresovaným Správci. Správce můžete
kontaktovat na výše uvedené adrese nebo na emailové adrese dpo@cz.mcd.com.
Dále můžete za tímto
účelem zadat příslušný pokyn přímo v aplikaci.

Instrukce pro odvolání souhlasu k zasílání newsletterů budou též obsaženy v každém emailu, který Vám za
výše uvedeným účelem zašleme.

Dále máte při splnění zákonných podmínek zejména právo na informace a přístup k osobním údajům, právo
na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo podat
stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Vyplněním registračního formuláře na našich stránkách www.mcdonalds.cz jste udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů společnosti Reklamní společnost McDonald´s s.r.o., IČ: 27402355, se sídlem Praha 5, Radlická 740/113c, PSČ 155 21 za níže uvedených podmínek:

Jaké údaje budeme zpracovávat?

• Emailová adresa
• věková skupina – tento údaj je potřebný pouze pro zjištění, že jste starší 16ti let

Pro jaké účely souhlas udělujete?
Zasílání newsletterů

Komu můžeme Vaše údaje předávat?
Vaše údaje můžeme předávat našim dodavatelům, kteří nám poskytují služby v oblasti mediálních služeb, marketingu, PR, reklamy nebo zasílání zpráv a zásilek, zejména společnosti McDonald`s ČR spol. s r.o., IČ: 161 91 129, se sídlem Radlická 740/113c, 155 21 Praha 5, a DDB, a. s., IČ: 002 93 911, se sídlem: Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4.

Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

Na jakou dobu souhlas udělujete?
Souhlas udělujete na dobu 5 let ode dne jeho udělení nebo do doby, dokud souhlas neodvoláte.

Jaká jsou Vaše práva?
Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením adresovaným Správci. Správce můžete kontaktovat na výše uvedené adrese nebo na emailové adrese pověřence dpo@cz.mcd.com či telefonicky na +420 222 007 312. Instrukce pro odvolání souhlasu budou též obsaženy v každém emailu, který Vám za výše uvedeným účelem zašleme.

Dále máte při splnění zákonných podmínek zejména právo na informace a přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo vnést námitky proti zpracovávání, právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).